”Dags för folkrörelsen att träda in” | Stockholms Fria
Stockholms Fria

”Dags för folkrörelsen att träda in”

Det blir ett fortsatt borgerligt styre i staden de kommande fyra åren. Sverigedemokraterna kommer inte att inte komma in i fullmäktige men går framåt i resten av länet från 12 till 38 mandat. Vi frågande några från den utomparlamentariska rörelsen vad de tror valutgången innebär här för staden och hur de kommer att arbeta framöver?

Göran Folin, aktiv inom Alternativ stad.

– Det som oroar oss mest är klimat- och miljösektorn när det gäller bland annat Förbifart Stockholm, cyklismen i staden och andra nationella och lokala frågor. Där hade vi gärna sett en rödgrön majoritet som driver en mer kraftfull politik på det området. Jag tror att vi såg de senaste fyra åren som en parentes och trodde att det skulle bli ett maktskifte. Därför har vi gått ut till våra medlemmar och sagt att det är som det är men att det nu är dags för folkrörelsen att träda in.

– Vi fortsätter att kämpa men det som kanske kommer att skilja sig från de senaste åren är att vi kommer föra fram en mer positiv vinkling om hur vi ska kunna skapa en bättre stad istället för att bara rikta kritik mot den politik som förs.

 

Alexander Berthelsen, aktiv inom Planka.nu.

– Att vi är positiva till valresultatet är svårt att säga. Den största skillnaden som vi ser det är att de rödgröna ville ha en folkomröstning om Förbifart Stockholm medan de borgerliga har beslutat att bygga den. Men man ska aldrig säga att det är helt klart bara för att de har tagit ett beslut om det.

– Jag tänker på Dennispaketet som stoppades efter att man hade beslutat att driva igenom det. Nu kommer vi lägga upp en strategi och kolla hur man organiserade sig på 90-talet för att stoppa Dennispaketet.

 

Anna Söderström, ordförande RFSL Stockholm.

– Det är ett tidigt skede och är svårt att säga hur det kommer se ut men vi hoppas på att kunna etablera en tydlig dialog med politikerna om hbt-frågorna. Det vi har sett är att de borgerliga politikerna inte har drivit en bra utveckling vad gäller frivilligorganisationerna. Verksamhetsbidragen har sänkts kraftigt och vi vill ha ett förtydligande i vilken roll de tycker att frivilligorganisationerna ska ha.

– Vi kommer under hösten uppvakta politikerna och lyfta fram de frågor vi tycker är viktiga när det gäller hbt-frågor som att införa tydliga policys och satsa på utbildning på arbetsplatser, inom vården och omsorgen och i skolan.

 

Frida Johansson Metso, ordförande i FARR, Flyktingsgruppernas och Asylkommittéernas Riksråd.

– Sverigedemokraterna har gått framåt i hela Sverige, också i Stockholms län. Vi hoppas att partierna håller sitt ord och inte anpassar sin politik efter SD.

– Samtidigt är det viktigt att man granskar deras politik och själva börjar prata om flyktingpolitiken. Sverige har en självbild om att vara väldigt generösa vad gäller flyktingpolitiken men det är det land som har utvisat flest människor till tortyr.

– Att SD får 5,7 procent av rösterna ger också den bilden en törn. Jimmie Åkesson blev inte ifrågasatt när han sa att vi borde dra tillbaka New York-protokollet, vilket många antagligen inte vet vad det skulle innebära. Det är en tilläggsskrift i Genevekonventionen som skulle innebära att vi inte ska ta emot flyktingar utanför Europa, vilket innebär i princip ett totalt flyktingsstopp. Vi behöver prata om vilka flyktingarna är, varför de kommer hit och deras situation.

– Vi kommer att arbeta med att synliggöra de asylsökande i Sverige och låta de själva ta plats istället för att alla hela tiden talar för dem.

Fakta: 

<h2><a href="http://www.fria.nu/tema/foerbifarten">Läs fler artiklar om Förbifart Stockholm.</a></h2>

Rekommenderade artiklar

Forskare underkänner kalkyl för Förbifart Stockholm

Analyserna som motiverar Förbifart Stockholm tar inte hänsyn till de klimatpolitiska målen, menar forskare på KTH som granskat den samhällsekonomiska analysen för vägutbyggnaden. Enligt granskningen är det också tveksamt om den planerade leden verkligen är samhällsekonomiskt lönsam.

Nätverk hotar att stoppa Förbifart Stockholm

Svenska naturskyddsföreningen och Miljöförbundet jordens vänner rasar över att intäkterna från trängselskatterna föreslås gå till att finansiera Förbifart Stockholm. Nätverket Ur tid är leden som i början av 1990-talet stoppade Dennispaketet, lovar att även stoppa Förbifart Stockholm om den borgerliga alliansen försöker realisera planen.

© 2020 Stockholms Fria