Moderaterna på hugget | Stockholms Fria

Debatt


Helene Sigfridsson
Stockholms Fria

Moderaterna på hugget

SJUKVÅRDSPOLITIK Det hann bara gå en dag efter valet så var Catarina Elmsäter Svärd, moderat och finanslandstingsråd i Stockholms landsting, ute i media och sa att nu är det dags att höja fribeloppet i högkostnadsskyddet.

Moderaterna är på hugget när det kommer till att begränsa friheten för människor som inte är friska och sjukskrivna. Den som är sjuk och inte kan arbeta förlorar sin ekonomiska trygghet och ska nu dessutom betala mer för sin medicin. Var ska den som är sjuk hämta de pengarna ifrån?

Som en konsekvens av att det inte längre är staten som driver apoteken utan numera privata företag, får vi också rapporter om att människor inte längre får köpa sin medicin på avbetalning. De som mest behöver den möjligheten, människor med små inkomster, anses inte tillräckligt kreditvärdiga.

Lägger man samman moderaternas politik för sjuka får man en sorglig bild. Möjligheten att vara sjukskriven begränsas och istället hänvisas man till socialbidrag, eller som det numera heter: försörjningsstöd. Av det stödet ska man bekosta ännu mer pengar för sin medicin. Och dessutom finns de sjuka som inte har möjlighet att hämta ut sin medicin därför att de inte kan lägga upp flera tusen kronor vid ett och samma köptillfälle.

Enligt en rikstäckande enkät som Folkhälsoinstitutet gjort är det många människor i Sverige som avstår från att söka läkare eller hämta ut sin medicin därför att de inte har råd. Hälso- och sjukvårdslagen betonar rätten till vård på lika villkor. Som politiker är vår uppgift att öka människors tillgång till vård och medicin, inte att minska den.

ANNONS

Rekommenderade artiklar

Debatt
:

Är public service-anställda bättre på att googla?

Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar.Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar. Först ut är skribenterna Jens Ganman och Sargon de Basso som har olika syn på public service existensberättigande. Sargon de Basso är av åsikten att berörda mediekanaler fyller en viktig funktion eftersom han anser att de är de enda som har någorlunda hederlighet och ansvarskänsla. Här delar Jens Ganman med sig av varför han snarare tycker att de statligt stödda mediebolagen helt har spelat ut sin roll.

Debatt
:

Public service har bäst pressetik

Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar. Först ut är skribenterna Jens Ganman och Sargon De Basso som har olika syn på public service existensberättigande. Jens Ganman tycker att de statligt stödda mediebolagen har spelat ut sin roll. Här delar Sargon De Basso med sig av sitt resonemang kring varför han är av motsatt åsikt.

© 2021 Stockholms Fria