Minskat kollektivresande med Förbifarten | Stockholms Fria
Stockholms Fria

Minskat kollektivresande med Förbifarten

I planeringen av Förbifart Stockholm saknas både bussfiler och möjlighet att dra spår i tunnlarna. Socialdemokraterna efterlyser blocköverskridande samtal kring spåren, medan Moderaterna kallar samtalen en hypotetisk fråga.

Förbifart Stockholm kommer att få negativ inverkan på kollektivtrafiken i länet. Enligt SL:s beräkningar kommer mindre än tio procent av det totala resandet på Förbifarten att vara kollektivt, något som går att jämföra med att i dag är 38 procent av resorna i länet kollektiva. En rapport som Trivector traffic har gjort på uppdrag av Kollektivtrafikant Stockholm visar att förbifarten även kommer att få en negativ påverkan på befintlig lokaltrafik.

– Det blir sämre på två sätt. Dels ökar resandet väldigt mycket, men väldigt lite av det är kollektivt, vilket gör att kollektivresandet får sämre marknadsandelar. Dels så ökar även trafiken på befintliga vägar, vilket försämrar för kollektivtrafiken, säger Joanna Dickinson, som har författat rapporten.

På Ekerövägen kommer en bussfil att försvinna när vägen byggs ut för att hantera den ökade mängden bilar i samband med förbifarten. På själva Förbifarten planeras inga särskild körfält för kollektivtrafik, och inte heller några särskilda på- eller avfartsramper förutom vid Skärholmens bussterminal. Enligt rapporten kommer bussarna att tvingas stå i samma köer som bilarna på Förbifarten som beräknas vara fullbelagd 2035, enligt Trafikverket kommer all trafik regleras på så sätt att köer inte uppstår.

Joanna Dickinson tycker att det borde planeras för både bussfiler och särskilda ramper, och eftersom den största delen av förbifarten är under jord tycker hon dessutom att det borde förberedas för en framtida spårtrafik genom att bredda ett av körfälten i tunnlarna. Men hon misstänker att Trafikverket är ovillig att tänka om.

– Det är en del ökade kostnader, men det är nog mer än fråga om tid. Det här projektet är planerat och det skulle ta tid att göra om arbetsplanen. Sedan är det såklart en fråga om biltrafiken - bygger man en bussfil är det bra för kollektivtrafiken men dåligt för biltrafiken.

Oppositionsborgarrådet Carin Jämtin efterfrågar blocköverskridande diskussioner om kollektivtrafiken på Förbifarten.

– Vi skulle vilja att man kollade vad som krävdes för att har spår på Förbifarten. Tunnelbana och tåg är den kollektivtrafik som tar mest människor, sedan kommer spårvagn. Buss är den typ av kollektivtrafik som kan ta minst antal passagerare, dessutom släpper bussarna ut massa partiklar i luften.

Att följa den planering som finns i dag med bara bussar utan egna körfält anser hon är helt otillräckligt, och hoppas få gehör för att frågan om spår i tunnlarna ska utredas.

Även om Vänsterpartiet och Miljöpartiet är negativa till Förbifarten överlag borde de kunna stödja spårtrafiken tror hon, och pekar även på att Folkpartiet är positiva till Spårväg city

– Jag tror det kommer att bli väldigt dyrt att först bygga en tunnel för vägtrafiken och sedan behöva borra en tunnel till, säger Carin Jämtin.

Varför har det inte planerats för det här tidigare?

– Det är en bra fråga. Detta är en väg som har planerats enda sedan 60-talet då den kallades Kungshattsleden. Jag tror man alltid har tänkt sig en väg och då har det också blivit så. Sedan kan man fråga sig varför vi inte har varit tidigare med det här och det har jag inget bra svar på.

Trafikborgarrådet Ulla Hamilton (M), menar att ingenting är bestämt gällande kollektivtrafik på Förbifart Stockholm – därför är det hypotetiskt att resonera om dagens planering, blocköverskridande samtal, och om hur kollektivtrafiken kan påverkas av förbifarten.

– Frågan ligger hos trafikverket och formerna och närvaron för kollektivtrafik på Förbifart Stockholm är ännu inte fastställd, låter hon hälsa i en skriftlig kommentar.

Fakta: 

<h2><a href="http://www.fria.nu/tema/foerbifarten">Läs fler artiklar om Förbifart Stockholm.</a></h2>

Rekommenderade artiklar

40-årig kamp för en alternativ stad

Med en välriktad känga mot Förbifart Stockholm firar Alternativ stad 40 år i dag. Stockholms Fria Tidning besökte organisationen för ett samtal om historia, föryngring och Timbro.

Trängselskatten – het fråga för Stockholmspolitikerna

Miljardöverskottet från trängselskatten tar staten hand om. Regeringen vill nu se en höjning av trängselavgiften för att finansiera en utbyggnad av tunnelbanan. Något som visserligen välkomnas av politikerna i stadshuset, men både oppositionen och alliansen vill att överskottet ska kontrolleras regionalt.

Första miljarden på väg till Förbifart Stockholm

Nästa år ges drygt 1,2 miljarder från trängselskatten tillbaka till Stockholm, vilket är dubbelt så mycket som tidigare år. Nästan allt går till att finansiera Förbifart Stockholm. "Ett stort svek mot folkomröstningsresultatet", säger Göran Folin från Alternativ stad.

© 2021 Stockholms Fria