Bilbranschen jublar – flest nya personbilar i Stockholm | Stockholms Fria
Stockholms Fria

Bilbranschen jublar – flest nya personbilar i Stockholm

Bilbranschens företrädare jublar – inte på 70 år, så länge som mätningarna har funnit, har bilförsäljningen ökat så mycket enligt branschorganisationen Bil Sweden.

Den största anledningen till den markanta ökningen är att försäljningen legat på låga nivåer de senaste åren – företag har väntat med nybilsköp. Men nu har man vågat införskaffa nya tjänstebilar i stor utsträckning. Starkast fram gick dieselbilar, som nu har en marknadsandel på 51 procent, en ökning med 10 procent i jämförelse med ifjol.

I Stockholm tiodubblades antalet gasbilar under 2010. Nyregistrerade miljöbilar under 2010 uppgick till 26 198 i Stockholms län, och drygt 36 procent av bilbeståndet i länet är vad Trafikverket klassar som miljöbil – vilket är relativt lågt i jämförelse med andra län i landet.

– Dieselhandeln ökar och vi börjar närma oss den genomsnittliga europanivån. Den ökade dieselandelen är bra för miljön, eftersom en dieselbil släpper ut 20 procent mindre koldioxid och drar 30 procent mindre än en bensinbil, säger Bil Swedens vd Bertil Moldén.

Lika lycklig som branschföreträdarna är inte Göran Folin på miljörörelsen Alternativ stad, som beskriver de minskade utsläppen som “grader i helvetet”. Benämningen miljöbil ger han heller inte mycket för.

– Det är ett dubiöst begrepp. Alla bilar är mer eller mindre miljöförstörande, särskilt om man även räknar in tillverkningen, säger Folin och fortsätter:

– Det ser likadant ut över hela världen med de nya bilförsäljningstopparna, och vi ser väldigt allvarligt på det. Det är en ohållbar utveckling på sikt med den våldsamma utvecklingen av bilismen. Om man ser på både miljö- och klimatpåverkan äts förbättringarna upp eftersom bilismen ökar, säger Göran Folin, som vill se färre bilar och förespråkar istället en utbyggnad av kollektivtrafiken.

Enligt en ny lag som trädde i kraft den 1 januari i år, ska det bli enklare att genomföra en kommunal folkomröstning – om 10 procent av de röstberättigade medborgarna önskar det. Alternativ stad kommer att arbeta hårt för att mobilisera till en folkomröstning mot det planerade vägbygget Förbifart Stockholm, som ytterligare skulle öka bilflödet i staden.

– Vi ska undersöka möjligheterna för att se om vi kan få ihop 150 000 namn. Det låter ganska mastigt, men det ska inte vara omöjligt. Vi vill att miljarderna som ska läggas på Förbifarten istället ska användas till kollektivtrafiken, säger Göran Folin och hänvisar till att opinionen kring trängselskatten överraskande svängde från ett tydligt nej till att en majoritet ändå röstade ja 2006.

– Vi ska påbörja arbetet under våren. Jag tror att vi har utsikter. Blir det en folkomröstning blir det nog hårda tag, eftersom alla förutom Vänsterpartiet och Miljöpartiet är positivt inställda till Förbifarten.

Fakta: 

Flest nya bilar i Stockholm
65 290 nya personbilar registrerades i Stockholms län under januari till november. 26 198 av dessa klassas som miljöbilar.

Läs fler artiklar om Förbifart Stockholm på vår temasida. 

Rekommenderade artiklar

”Dags för folkrörelsen att träda in”

Det blir ett fortsatt borgerligt styre i staden de kommande fyra åren. Sverigedemokraterna kommer inte att inte komma in i fullmäktige men går framåt i resten av länet från 12 till 38 mandat. Vi frågande några från den utomparlamentariska rörelsen vad de tror valutgången innebär här för staden och hur de kommer att arbeta framöver?

Forskare underkänner kalkyl för Förbifart Stockholm

Analyserna som motiverar Förbifart Stockholm tar inte hänsyn till de klimatpolitiska målen, menar forskare på KTH som granskat den samhällsekonomiska analysen för vägutbyggnaden. Enligt granskningen är det också tveksamt om den planerade leden verkligen är samhällsekonomiskt lönsam.

Nätverk hotar att stoppa Förbifart Stockholm

Svenska naturskyddsföreningen och Miljöförbundet jordens vänner rasar över att intäkterna från trängselskatterna föreslås gå till att finansiera Förbifart Stockholm. Nätverket Ur tid är leden som i början av 1990-talet stoppade Dennispaketet, lovar att även stoppa Förbifart Stockholm om den borgerliga alliansen försöker realisera planen.

© 2020 Stockholms Fria