Hägerstens brandstation rivningshotad | Stockholms Fria
Stockholms Fria

Hägerstens brandstation rivningshotad

Hägerstens brandstation kan komma att rivas när området kring Midsommarkransen ska förtätas. I en skiss framtagen av exploateringsrådet ska det byggas lägenheter på tomten, men Miljöpartiet hoppas att byggnaden byggs om till ett kulturhus.

Framtiden för den gamla brandstationen vid Midsommarkransen är oklar. Miljöpartiet har i en motion föreslagit att den ska ombildas till kulturhus, och även om det inte går igenom finns det flera krafter som vill bevara byggnaden som ses som ett landmärke. I dag hyrs delar av lokalerna av Falck ambulans som har det som utgångspunkt för utryckningar, och idrottshallen används av skolor och förskolor i området.

– Nästan alla som bor i Midsommarkransen har någon form av relation till brandstationen. Antingen för att man har spelat innebandy eller liknande där själv eller för att man har barn som har gymnastik där, säger Sanna Volny, aktiv i nätverket Södra Förstaden.

Stockholms brandförsvar lade ner verksamheten i brandstationen vid årsskiftet 2009/2010 och samtidigt överfördes byggnaden från fastighetsnämnden till exploateringsnämnden.

Ett tjänsteutlåtande som motiverade överföringen kommenterade den framtida stadsutvecklingen i området, och i deras utlåtande fanns det ingen plats för brandstationen. Istället skulle den rivas för att ge plats åt nya bostäder samtidigt som området förtätades.

I somras skrev miljöpartisten Ylva Wahlström, som då var ersättare i kommunfullmäktige, tillsammans med sina partikamrater Mats Berglund och Stefan Nilsson, en motion där de föreslog att brandstationen skulle bevaras och ombildas till kulturhus.

I december i fjol gick remisstiden ut för de tre stadsdelsnämnder och fyra förvaltningsorgan som har behandlat motionen, och även om ingen bifaller den i sin helhet, föreslår de att synpunkterna beaktas när den kommande områdesplanen tas fram.

– Det verkar som man har stannat upp och tagit sig en funderare innan den rivs i alla fall, säger Ylva Wahlström.

Brandstationen ingår i LM-staden, som uppfördes i slutet av 1930-talet när LM Ericsson hade vuxit ur sina fabriker i Vasastaden. Istället byggde företaget nya lokaler i det då oexploaterade området söder om Stockholm, och i närheten av de stora anläggningarna behövdes nya bostäder för att minska restiden från innerstaden. Därför byggdes de enhetliga så kallade funkishusen med cirka 1 000 lägenheter.

I dag är hela området grönklassificerat enligt Stockholms stadsmuseums kulturhistoriska märkning. Det innebär att husen inte får förvanskas, men det är ändå fritt fram för staden att riva dem – även om Stadsmuseet i sådana fall blir remissinstans.

Nybyggnationen i Midsommarkransen har redan tagit fart. Fler än 2 000 lägenheter ska byggas, bland annat i anknytning till den gamla telefonfabriken där nu Konstfack huserar. I närheten av skolan har det nyligen byggts studentlägenheter.

Södra Förstaden driver inte själva frågan att brandstationen ska bli ett kulturhus, även om de håller med om att det behövs mötesplatser för ungdomar i området. Däremot skulle en rivning av brandstationen medföra andra problem menar Sanna Volny.

Skolorna som utnyttjar gymnastiklokalen skulle behöva flytta ut, och enligt den plan som togs fram samtidigt som fastigheten överfördes till exploateringsnämnden skulle delar av parken bakom brandstationen behöva tas i anspråk för nya lägenheter.

– Det försvinner massa offentlig service och parkområden trots att det blir fler och fler människor, säger Sanna Volny.

Hon menar att den gamla planen från exploateringskontoret fortfarande används som argument för att brandstationen måste rivas. Även om byggnaden inte är helt lätt att göras om för nya ändamål, är den viktig för området.

– Jag är rädd för att staden låter brandstationen förfalla tills man säger att den måste rivas. Men brandstationen är ett landmärke, det är det första man möter när man kommer in i området med bil.

Ylva Wahlström menar att det är positiv om brandstationen blir kvar, även om det inte blir exakt så som de föreslagit i motionen.

– Ett kultur- eller föreningshus är vår grundidé, och om det blir så är vi glada. Men om det inte går igenom och det ändå blir någonting av huset är det bra.b

Fakta: 

Hägerstens brandstation

De fyra byggnaderna som tillhör brandstationen byggdes 1943-1945 och ritades av arkitekt Gunnar Lené. ”Byggnaden, uppförd i rött tegel med skiffertak, har en detaljrik utformning och har i huvudsak bevarat sin ursprungliga gestaltning. Brandstationen utgör ett dokument över en viktig samhällsfunktion med stora samhällshistoriska värden” skriver Stockholms stadsmuseum i sin motivering för grönklassificeringen.

Rekommenderade artiklar

Barncentrum kan tvingas stänga

Barncentrum på Kungsholmen riskerar att läggas ned då socialnämnden anser att verksamheten är för dyr, rapporterar Vårt Kungsholmen. Centrumet har varit en trygg miljö för barn som har utsatts för brott, och har samlat polis, rättsläkare, åklagare, socialtjänst och psykiatri på ett ställe.

Miljöpartiet bryter rödgrönt samarbete

Miljöpartiet i Stockholm stad annonserade på onsdagen att de bryter upp från det rödgröna samarbetet i staden. Men både Socialdemokraterna och Vänsterpartiet säger att det inte finns något samarbete att hoppa av från.

Vård ingen hjälp till bostad

Att få vård har inte hjälpt missbrukare med psykiskt störning att få bostad på Södermalm. Tvärtom är det fler som är bostadslösa efter att de har fått hjälp för sitt missbruk. Det visar en ny studie utförd på Socialhögskolan.

Klubbar kan tvingas betala polisbevakningen

Ett utslag i kammarrätten i Göteborg ger polisen rätt att ta betalt för sin kommendering i samband med idrottsevenemang – så länge klubben i fråga är ett aktiebolag och inte en ideell förening. Utslaget kan få betydelse för flera stockholmsklubbar.

Sänkt lön hotar sköterskor på Karolinska

Sjuk- och undersköterskor på Karolinska kan gå miste om tusenlappar när det nya avtalet för OB-ersättning träder i kraft. På akuten i Huddinge har personalen lämnat in en protestlista till sjukhusdirektören, och på hjärtintensiven är personalen oroliga.

© 2019 Stockholms Fria