Oviss framtid för väggmålning som skrämmer och fascinerar | Stockholms Fria
Stockholms Fria

Oviss framtid för väggmålning som skrämmer och fascinerar

Konst eller skadegörelse? Åsikterna har gått isär skarpt rörande graffitiverket Fascinate. Men det är inte omöjligt att muralmålningen kommer att bevaras i en eller annan form, efter att både Stadsmuseet och länsstyrelsen ställt sig bakom ett bevarande. "Målningen är av hög kvalitet och den bör bevaras på plats", säger Stockholms stadsmuseums chef Ann-Charlotte Backlund.

Muralmålningen Fascinate av Circle och Tariq (Tarik Saleh) på ett nergånget industriområde i Bromsten, som uppfördes på uppdrag av den dåvarande fastighetsägaren 1989, har vållat strid och debatt i samband med att planeringen av ett nytt bostadsområde tagit allt fastare former.

I ett utvecklingsförslag för området under 2008 föreslog planarkitekten Per Wilhelmsson att muralmålningen skulle bevaras, vilket inte föll i god jord hos dåvarande stadsbyggnadsborgarrådet Kristina Alvendal (M).

I en intervju med Dagens Nyheter gav hon tydligt uttryck för sin syn på saken:

– Graffiti är något vi jobbar hårt med att få bort – det skapar otrygghet och många stockholmare tycker att det är fult, sa hon då.

Enligt henne går det inte heller att skilja på graffiti och klotter.

– Graffiti skapar en osäker boendemiljö och målningen kommer att föra med sig ytterligare klotter. Jag tycker att det är väldigt olyckligt att bevara väggen, så vi ser hellre att huset och fastigheten tas bort. Om målningen står kvar på den platsen skapar den en otrygg miljö, menade Alvendal.

En helt annan syn har Stockholms stadsmuseums chef Ann-Charlotte Backlund.

– Det som gör det viktigt är, för det första, att graffiti är väldigt knutet till dagens urbana liv och hur man lever i staden. Jag är i grunden byggnadsantikvarie, och graffiti på fel ställe tycker jag inte om. Men den här är lagligt tillkommen, till och med ett beställningsverk. Därför känns det viktigt att man behåller några exempel från den här tiden och det är ett lämpligt tillfälle helt enkelt, säger hon.

Ann-Mari Engel (v), vice ordförande i kulturnämnden, ställer sig på Stadsmuseets sida och vill bevara graffitimålningen Fascinate. Hon menar att det råder ett konstfientligt klimat i Stockholm.

– Jag har vid flera tillfällen försökt få kulturnämnden att engagera sig i det här, men det strider mot stadens klotterpolicy. De har nolltolerans mot graffiti helt enkelt. Det har inte behandlats av kulturnämnden. Men på nästa möte ska jag ta upp att vi bör ställa oss bakom Stadsmuseet. Det är helt orimligt om den skulle försvinna, den är helt laglig beställd och ingår i kulturarvet.

Vi besöker det nergångna industriområdet i Bromsten, en bit från Spånga kyrka. När vi letar efter den gula målningen tvingas vi fråga en småbarnsmamma med barnvagn, men hon ser frågande ut och kan inte hjälpa oss. Några hundra meter längre fram hittar vi dock väggen med dess omtalade målning, som finns på en plåtslageriverkstads tomt. Färgen har fläckvis flagnat, den underliggande betongen skymtar fram här och där, ett gallerstängsel står lutat mot väggen.

En anställd berättar att de måste ha flyttat ut från lokalerna senast den sista augusti. Här ska byggas 535 nya lägenheter, en förskola och andra centrumbyggnader.

Från den borgerliga majoriteten i Stadshuset är tongångarna mer försiktig numera. Kristina Alvendals skarpa uttalanden om att graffiti är förfulande och osäkerhetsskapande har bytts ut mot antydningar att Fascinate kan komma att flyttas. Alvendals efterträdare, stadsbyggnadsrådet Regina Kevius (M), lämnar vissa öppningar för ett bevarande i en eller annan form.

– Det är inte bestämt ännu när ett beslut ska tas. Stadsmuseet har inkommit med åsikter om dess kvalitet och vill ta till vara på målningen. Vad Regina Kevius har sagt är att vi ska titta på möjligheterna att bevara det, antingen på plats, eller flytta på den. Mycket mer går inte att säga i dagsläget, säger Regina Kevius pressekreterare Oliver Carrà.

Huruvida det råder ett konstfientligt klimat i Sveriges huvudstad, som Vänsterpartiets Ann-Mari-Engel gör gällande, vill inte kultur- och fastighetsborgarrådet Madeleine Sjöstedt (FP) svara på. Men i en skriftlig kommentar konstaterar även hon att Fascinate är möjlig att bevara, även om hon sätter ett frågetecken efter väggmålningens hälsotillstånd:

– Verket strider inte mot stadens klotterpolicy, tycker jag. Så som stadsdelen Bromsten är planerad är det möjligt att rent stadsplaneringsmässigt bevara målningen. Innan man kan ta beslut om det måste det dock utredas om det är praktiskt möjligt att bevara målningen ur konserveringssynpunkt – man vet helt enkelt inte hur länge färgen och ytan den är målad på håller.

Varken Ann-Mari Engel eller Ann-Charlotte Backlund är särskilt positivt inställda till att flytta muralmålningen från sin ursprungliga plats.

– Det kan vara trevligt att blanda gammalt och nytt, säger Engel som menar att de styrande i Stadshuset är drabbade av moralpanik, och att Stockholm blir en tristare stad utan gatukonst. Andra städer, som Umeå och Malmö, är mer levande inom det området, menar hon.

– Vi har svarat på detaljplanen som finns ute på remiss just nu och som berör det här området. Då har vi sagt att den här målningen är av hög kvalitet och att den bör bevaras på plats och att man ska försöka sträva efter det. Visst skulle det kunna vara ett alternativ att flytta den, men det är inte jätteenkelt i och med att man planerar en byggnad ungefär på den plats där målningen befinner sig. Enklast vore att utnyttja väggen och använda sig av den, säger Stadsmuseets chef Ann-Charlotte Backlund.

En helt ny stadsdel ska växa fram, tusentals människor ska finna sina nya hem, varför är det så viktigt att en sliten väggmålning från 1980-talets slut ska bevaras – helst på den plats som den uppfördes?

Konsthistorikern Jakob Kimvall har velat ta Fascinate, och ytterligare tre grafittimålningar i Stockholmsområdet, under sina vingars beskydd genom att K-märka dem.

Han konstaterar att man inte kan bevara allting av nostalgiska skäl, men just Fascinate särskiljer sig av flera olika anledningar. En av dem är att målningen satt Bromsten på kartan, att den är en del av stadsdelens identitet. En annan anledning är att inte endast vad Jakob Kimvall kallar för elitkultur är bevarandevärd, utan även subkultur. En tredje är verkets ålder, att den överlevt drygt två decennier av egen kraft.

– Den är i alla fall en av världens äldsta bevarade grafittimålningar. I New York fanns det en från 1983, men den försvann i samband med renoveringen av en vägg. Jag var där förra året och berättade om Fascinate och de blev imponerade, berättar Jakob Kimvall som menar att man kan likställa en graffitimålning från 1989 med ett hus som är uppfört på 1500-talet.

– Den är väldigt, väldigt gammal med tanke på hur fort graffiti brukar försvinna.

Som konsthistoriker betonar Jakob Kimvall vikten av att bevara konstverk – ett fotografi kan aldrig ersätta det ursprungliga verket. Och om nu Fascinate ska flyttas, hoppas han att det sker med anledning av att verket ska skyddas, inte som en nödlösning och heller inte på grund av Stockholms stads klotterpolicy.

Fakta: 

Ur Stadsbyggnadsnämndens beslut 2008: ”Stadsbyggnadsnämnden motsätter sig bevarandet av industribyggnaden på Botvid 1. Fastigheten kommer att ligga på paradplats i den centrala parken. Skälet som anförs till att låta byggnaden stå kvar skulle vara en graffitimålning. Då stadens klotterpolicy innebär ett totalt avståndstagande från både klotter och graffiti avvisar stadsbyggnadsnämnden bestämt möjligheten att bevara fastigheten. Om målningen bedöms ha ett högre kulturhistoriskt värde kan den flyttas till annan plats utanför programområdet.”

Ur länsstyrelsens samrådsyttrande från 31/1: ”Utifrån ett kulturhistoriskt perspektiv är graffitin genom sin ifrågasättande funktion en viktig källa till kunskap om vår nutid och nära historia (....) Länsstyrelsen har sedan 2007 en väckt fråga om byggnadsminnesförklaring av målningen Fascinate. Länsstyrelsen har ännu inte formellt avgjort frågan om byggnadsminnesförklaring, men det kan ifrågasättas om kulturminneslagen är det bästa sättet att skydda konstnärliga objekt av denna typ. Länsstyrelsen anser dock att målningen har ett högt kulturhistoriskt såväl som konstnärligt värde, och att det är mycket angeläget att hitta en form som möjliggör att målningen bevaras.”

Läs även: Fascinate fortfarande under utredning

Rekommenderade artiklar

Efter dödshoten: Nu vill brevbärarna arbeta i grupp

Brevbärare har blivit så allvarligt hotade att Posten dragit in all brevutdelning till 1 300 hushåll i Flemingsberg.

Fruktansvärt beteende mot brevbärarna, tycker en boende. En överdriven åtgärd, anser en annan person i området. Beklagligt men nödvändigt, meddelar Posten.

”De försöker splittra lokalsamhällen”

Fascistiska partiet Gyllene gryning i Grekland inspirerar nazister i Stockholmsområdet. Samtidigt som den antirasistiska rörelsen låser in sig i sociala medier. Expos tillförordnade vd Alexander Bengtsson skräder inte orden: ”Det är ett jävla käbblande om huruvida rasismen är strukturell eller beror på enskilda individers attityder.”

Så lurade nynazisterna äldreboendet

Svenskarnas parti i Stockholm framställer det som en ädel handling mot pensionärerna på ett äldreboende. Men Stockholms Fria Tidning kan avslöja att det nazistiska sällskapet lurade in sig på Kungsgården i Upplands-Bro. ”Jag trodde att det var någonting kyrkligt”, säger samordnaren Ruth Donoso.

”Ingen vill att björnarna ska behöva avlivas”

Ni känner igen dem: bilder på förföriskt söta björnungar. Skansens björnmamma Lill-Babs fick nyligen en kull. Men det som ser sött ut i dag har tidigare förvandlats till kött – eller björnskinnsfäll. "Det förekommer inte och har inte förekommit på Skansen", understryker zoologen Kenneth Ekvall.

© 2019 Stockholms Fria