Svensk kärnkraft åter i hetluften | Stockholms Fria
Fria Tidningen

Svensk kärnkraft åter i hetluften

– Det är dags att börja avvecklingen av kärnkraften nu – det här kan hända i Sverige också! Det säger Göran Bryntse, ordförande för Folkkampanjen mot kärnkraft och kärnvapen. Men Fredrik Reinfeldt har inte ändrat åsikt om den överenskommelse om kärnkraft som regeringen antog i juni 2010.

Tsunamin och den efterföljande kärnkraftskatastrofen i Japan – som en svensk kärnkraftsexpert nyligen jämfört med Tjernobylolyckan – har föranlett svenska politiker och aktivister att öppna upp frågan om den svenska kärnkraften.

I juni 2010 röstade riksdagen igenom nya riktlinjer för de svenska kärnkraften, vilket bland annat innebär att nya kärnkraftsverk får byggas för att ersätta gamla. Naturskyddsföreningen, som vid tiden för riksdagsomröstningen krävde att regeringen skulle riva upp beslutet, menar att olyckorna i Fukushima ”är ytterligare ett tecken på kärnkraftens ohållbarhet” och säger att regeringens överenskommelse är ett steg bakåt.

Till Agenda sade dock Fredrik Reinfeldt att den nya lagen gällande kärnkraftsreaktorerna ligger kvar och att det viktiga är att de ansvariga ”ska göra allt för att sätta säkerheten främst”.

– Det finns anledning att lära av säkerhetsutmaningar och händelser och att bli ännu bättre i det hänseendet. Det är ju så att världen har ställt om och nu riktar in sig på att bygga fler kärnkraftsaggregat. Och det i en tid när även fossila bränslen leder till miljöpåverkan med klimatförändringar, sade han i programmet.

Vänsterpartiet kräver att regeringen omedelbart tillsätter säkerhetskontroller av de svenska kärnkraftverken. Centerpartiet, som inte var helt enigt under omröstningen av den nya energipolitiken, kommenterar att kraven på säkerheten i svenska kärnkraftverk har ökat: ”Säkerheten kommer alltid främst när det gäller svensk kärnkraft och ingen ska behöva tvivla på detta”, menar de också i ett pressmeddelande.

Men Göran Bryntse ser på uttalandena om att höja säkerheten för kärnkraftsreaktorerna med stor skepsis:

– Vad som hände i Japan visar att uttalanden om att kärnkraft är säkert inte stämmer, och att man har underskattat riskerna, säger han.

– Det ska inte byggas nya reaktorer i Sverige – det är fel väg att gå. Det är dags att börja avvecklingen av kärnkraften nu – det här kan hända i Sverige också, och få liknande konsekvenser.

Miljöpartiets Maria Wetterstrand kritiserar också säkerhetstänkandet bland kärnkraftsförespråkarna:

– Japan är det land i världen som har satsat allra mest på kärnsäkerhet. Det finns inget annat land som har forskat så mycket och som har tagit fram metoder – och som dessutom har sett till att det här har blivit verklighet i deras kärnkraftverk för att skapa en så säker situation som man någonsin kan. Och ändå ser vi hur allvarliga konsekvenserna kan bli när något går fel, sade hon i TV4:s Efter Tio.

Folkkampanjen mot kärnkraft och kärnvapen har tagit tillfället i akt att mobilisera mot kärnkraft. Göran Bryntse berättar att demonstrationer kommer att hållas i flera svenska städer samtidigt, samt i flera städer i Tyskland nu på onsdag, den 16 mars klockan 18. I Stockholm är mötesplatsen Sergels Torg, och på Facebook sprids uppmaningen till demonstration via gruppen Gemensam manifestation mot kärnkraft: ”Gå ut på torget på din ort nu på onsdag kl. 18, ensam eller tillsammans med några vänner.”

Fakta: 

<h2>Läs fler artiklar på vår <a href="http://www.fria.nu/tema/kaernkraft">temasida om kärnkraft</a>.</h2>

Rekommenderade artiklar

Förskolors hyror marknadsanpassas

Alliansen i Stockholms Stad planerar att kraftigt höja hyrorna för ett femtiotal förskolor, enligt ett förslag som just nu diskuteras av politikerna. "Det blir högre kostnader för förskolorna, som kan få dra ner på lokalytan eller personal", säger Ann Mari Engel, ledamot för Vänsterpartiet i Stockholms Stads kommunfullmäktige.

Hallå där Inger Widell...

... som är aktiv inom Folkkampanjen mot kärnkraft och kärnvapen och som arrangerar en demonstration på Mynttorget 12.30 på lördag, med avmarsch mot Sergels torg 13.00.

Svenskar prioriterar förnybar energi före kärnkraft

Majoriteten av svenskarna prioriterar en investering i förnybar energi. Bara 15 procent vill helst satsa på nya kärnkraftverk. Det visar Naturskyddsföreningens nya opinionsmätning. Men moderaternas miljötalesperson Sofia Arkelsten är inte orolig över siffrorna.

Fria.Nu

© 2019 Stockholms Fria