Almstriden 1971 – striden om Plankan 2011 | Stockholms Fria
Stockholms Fria

Almstriden 1971 – striden om Plankan 2011

Hans Edler var med redan under Almstriden i Kungsträdgården år 1971. 40 år senare utkämpar han och hans grannar en ny strid som i dagsläget ser ut att gå förlorad. "Det kokar inom mig. Politikerna är hänsynslösa och vi kommer att kämpa in i det sista", säger han.

1 000 nya lägenheter ska byggas i Stockholms innerstad under alliansens mandatperiod – drygt en tiondel av dessa i kvarteret Plankan, en innergård på Södermalm.

Hans Edler och en handfull grannar har gjort allt som stått i deras makt för att stoppa bygget av det planerade cirkelformiga huset. På luciadagen klubbade kommunfullmäktige, trots de boendes massiva och långt utdragna protester och oppositionens reservationer, igenom beslutet att bygga pelarhuset.

Organisationen Söder glöder med Hans Edler i spetsen genomförde då en demonstration inne i Stadshusets rådssal – skanderandet på vers skapade kaos, mötets ordförande Margareta Björk (M) påpekade att enbart folkvalda politiker fick yttra sig och först när väktare tillkallats kunde man återgå till ordningen.

– Om inte politikerna lyssnar får man gå till dem, säger Hans Edler som frenetisk men med nedslående resultat sökt finansborgarrådet Sten Nordin (M) ett flertal gånger. Han har även annonserat efter ett par moderata politiker i tidningen Expressen.

– Det var tydligen den första demonstrationen som hållits inne i Stadshuset. Jag gav Sten Nordin en reprimand när han försökte gömma sig under åhörarläktaren. Det är ojuste att han inte hörde av sig, säger Hans Edler.

Under mötet anklagade Tomas Rudin (S) alliansen för att svika sina väljare:

– I valrörelsen är vi alla goda gåvogivare. Moderaterna gick till val för att arbeta för fler parker i innerstaden. Istället blir det färre. Nu hävdar Moderaterna att man löser det genom att ställa huset på pelare. Men jag tror att människor ser ett oförstört område framför sig när de ska vistas i en park, och inte att de måste konkurrera med nya hus, säger oppositionsborgarrådet Rudin.

Carin Jämtin (S) begärde i höstas att man skulle utreda vilken påverkan den nya fastigheten skulle ha för barnen i området, en barnkonsekvensanalys. På området finns även ett dagis. Stadsbyggnadskontoret anser att det inte är nödvändigt med tanke på de närliggande parkerna. I och med att huset ska stå på 6 meter höga pelare kommer de kvarvarande ytorna vara tillräckliga för barnen att leka på, heter det i tjänsteutlåtandet.

Kvarteret Plankan har en av Stockholms största innergårdar. Den är bilfri – men så kommer det inte att förbli, vilket bland annat Miljöpartiets gruppledare Emilia Hagberg är kritisk till.

Hon konstaterar att partierna är överens om att Stockholm behöver fler lägenheter.

De politiska riktlinjerna säger att 15 000 nya lägenheter ska byggas i Storstockholm, varav 1 000 i innerstaden. Men hon är missnöjd med hur det sker: Byggherrar föreslår kommunen en plats och betalar för planeringen.

Istället vill Emilia Hagberg och Miljöpartiet se en så kallad omvänd processplanering, där man rådgör med de boende först och där de själva kan vara med och peka ut platser där förtätningar i bebyggelsen är bäst lämpade.

Men hör det inte till den vanliga problematiken, att människor inte vill att det ska byggas just i deras närområde?

– Jag tror att det finns en förståelse om att det behövs fler bostäder. Vi är helt med vid nybyggarområden som Hammarby sjöstad, där de sista lägenheterna ska byggas, Norra Djurgårdsstaden och det som kallas för Hagastaden. Men vi sa nej till byggandet av den runda byggnaden i Plankan, för att den försämrar platsen och innerparken. Det är en plats som är väldigt viktig för de boende. Dessutom påverkas ett bilfritt gångstråk och det blir väldigt tätt inpå de befintliga lägenheterna, säger Emilia Hagberg som påpekar att Södermalm redan är en tätbebyggd stadsdel, och att planeringen bör ske varsamt och med ett helhetsperspektiv.

– Nu blir det mest enskilda projekt som staplas på varandra. Det är en grön lunga inte bara för de boende, utan även för de omkring.

Förutom att ett höghus ska anläggas kommer även de befintliga fastigheterna att skjuta i höjden – två våningar ska tillkomma. Både Socialdemokraterna och Miljöpartiet är, med viss modifikation, införstådda med det ingreppet. Emilia Hagberg hade helst sett att inte alla sidorna ska bebyggas, på grund av att gården delvis kommer att läggas under skugga.

– Vi behöver verkligen bevara det gröna, understryker MP:s gruppledare Emilia Hagberg som får medhåll av Tomas Rudin (S).

– Den här delen tillhör stenstaden och på Södermalm är bristen på grönområden stor i närmiljön. Det vill vi titta på och rätta till. Vi vill se mera gröna ytor i stenstaden. Vi hade ett arbetsnamn på det här: Mer grönt där det är grått. Och det utrycker väl vad det handlar om. När man tar en innerstadspark och gör om den till bostäder är det ett felaktigt synsätt på hur vi ska bygga, säger Tomas Rudin.

Utifrån Svenska bostäders perspektiv är projektet en invecklad historia. En grupp boende i Kvarteret plankan, däribland Hans Edler som säger sig egentligen vara mot ombildningar, försöker köpa loss sina lägenheter i ett försök att rädda situationen. Saltvatten har runnit ner i garaget som ligger i två plan under jord, angripit armeringen och löst upp betongen i bjälklagren vilka måste repareras. En både invändig och utvändig upprustning med stambyte har även påbörjats.

– Samtidigt som det susar förbi en tunnelbana. Det är många om och men, säger Svenska bostäders projektledare Mats Ålander.

Kvarteret Plankans framtida öde ligger för närvarande för behandling hos länsstyrelsen.

– Ungefär 100 personer och några föreningar har överklagat. Länsstyrelsen har ännu inte svarat om de vill hemkalla planen eller avvisa överklagandena, berättar Susanna Stenfelt som handlägger ärendet på Stadsbyggnadskontoret.

Mats Ålander vill av förklarliga skäl inte att mer grus ska hamna i maskineriet. Han bedömer att byggandet, med en inledande grundförstärkning av innergården, tidigast kan starta till hösten. Men det kan även dröja längre.

– Det är avhängigt hur det går med överklagandena. Om det går till regeringsrätten kan det ta ett till ett och halvt år. Men om argumenten är av samma art som tidigare och inget nytt tillkommer och vi får alla okej kan det gå snabbt. Om vi bedömer risken som liten kan vi starta ganska snart efter garagerenoveringen, säger Mats Ålander som erkänner att kvarteret Plankans aktivister bjudit på större motstånd än vad som är brukligt:

– Det förekommer lite protester när vi gör förtätningar. Men det har varit mera nu, av två skäl. Dels för att det finns väldigt många grannar; jag tror det finns 350 lägenheter i området och då är det klart att många berörs. Och dels är det en liten grupp som är väldigt aktiva och som verkar ha bra kontakt med medierna.

En av personerna som Mats Ålander säkerligen syftar på är Hans Edler, musiker och producent som redan för 40 år sedan engagerade sig för att almarna inte skulle avlägsnas i Kungsträdgården och som nu ger politiker och beslutsfattare ett hårdnackat motstånd. Ju mer vi skriker, desto mer hörs vi är en av hans paroller.

– Det där med att det läcker i garaget är ren och skär bluff, hävdar Edler. Det säger de för att påskynda bygget. Det har varit sjöar ovanpå garaget när isen smält, och det droppar inte ner. Och det har vi också skrivit om till länsstyrelsen.

Arkitekten Gunnar Lantz, en annan av de boende på området och som själv arbetat på Stadsbyggnadkontoret i 29 år, har även han överklagat beslutet. Han konstaterar att Svenska bostäders studie över hur skuggan kommer att falla över kvarteret inte är mycket att invända mot.

– Det finns ingen lag mot det och alla är överens om att det kommer bli totalskugga – det är någonting som man tydligen helt enkelt får ta. För min egen del har jag överklagat på grund av barnen; den försämrade säkerheten och miljöförsämringen. Det kommer att bli trångt mellan husen, men det finns heller ingen reglering om hur trångt det får vara. Det kommunala planmonopolet styr, har jag fått lära mig. Staten ska bara ingripa om det riskerar hälsa och säkerhet. Det är en luddig fråga, säger Gunnar Lantz.

Svenska bostäder vill ivrigt sätta spaden i marken. Men om man frågar Hans Edler är ännu inte sista ordet sagt i striden om kvarteret Plankan:

– Vi kliver inte över till några olagligheter. Men jag tror att det blir en skräll, det är jag helt hundra på. Vi ska vara som en blåslampa mot politikerna, de kan inte göra så här.

Fakta: 

Enligt planförslaget ska 120 lägenheter byggas på området, varav 42 studentbostäder. En cirkulär huskropp på sex meter höga pelare ska placeras i innergårdens mitt. Dessutom ska man bygga till två våningar på de befintliga fastigheterna. Den 13 december i fjol klubbade den borgerliga majoriteten i kommunfullmäktige igenom beslutet.

Många närboende har protesterat mot byggplanerna. Den politiska oppositionen är kritisk, liksom Skönhetsrådet. Främst på grund av att en grön lunga i innerstaden delvis går förlorad, men även för att de boende förlorar sin utsikt. Hans Edler bedömer även att bullernivån kommer att höjas nämnvärt, eftersom ljudet inte får någonstans att ta vägen.

ANNONS
ANNONS

Rekommenderade artiklar

Efter dödshoten: Nu vill brevbärarna arbeta i grupp

Brevbärare har blivit så allvarligt hotade att Posten dragit in all brevutdelning till 1 300 hushåll i Flemingsberg.

Fruktansvärt beteende mot brevbärarna, tycker en boende. En överdriven åtgärd, anser en annan person i området. Beklagligt men nödvändigt, meddelar Posten.

”De försöker splittra lokalsamhällen”

Fascistiska partiet Gyllene gryning i Grekland inspirerar nazister i Stockholmsområdet. Samtidigt som den antirasistiska rörelsen låser in sig i sociala medier. Expos tillförordnade vd Alexander Bengtsson skräder inte orden: ”Det är ett jävla käbblande om huruvida rasismen är strukturell eller beror på enskilda individers attityder.”

Så lurade nynazisterna äldreboendet

Svenskarnas parti i Stockholm framställer det som en ädel handling mot pensionärerna på ett äldreboende. Men Stockholms Fria Tidning kan avslöja att det nazistiska sällskapet lurade in sig på Kungsgården i Upplands-Bro. ”Jag trodde att det var någonting kyrkligt”, säger samordnaren Ruth Donoso.

”Ingen vill att björnarna ska behöva avlivas”

Ni känner igen dem: bilder på förföriskt söta björnungar. Skansens björnmamma Lill-Babs fick nyligen en kull. Men det som ser sött ut i dag har tidigare förvandlats till kött – eller björnskinnsfäll. "Det förekommer inte och har inte förekommit på Skansen", understryker zoologen Kenneth Ekvall.

© 2022 Stockholms Fria