Stockholms stad klarar inte miljömålen | Stockholms Fria
Stockholms Fria

Stockholms stad klarar inte miljömålen

Miljöförvaltningens nya årsrapport visar att staden inte når upp till miljömålen och de nationella delmålen. Halterna från utsläpp och miljöfarliga partiklar är fortfarande oroväckande höga på sina håll i staden. Samtidigt skriver Ulla Hamilton på sin blogg att staden är renare än någonsin och hänvisar till siffror som visar att nerskräpningen minskar. Oppositionsborgarrådet Per Bolund (MP) välkomnar rena gator, men ser gärna att regeringen tar ett större ansvar i utsläppsfrågorna istället.

– Det har varit en passivitet från regeringens sida. Man har inte alls reagerat så hårt som man borde göra, säger han.

Halterna av kvävedioxid, NO2 och partiklar som PM10 är fortfarande höga på gatorna i Stockholm. Hornsgatan är ett exempel på en gata där värdena inte klarar miljökvalitetsnormen. Per Bjurman som jobbar på miljöförvaltningen förklarar läget.

– Det är som värst där trafikmängden är som störst. Pm10 är dubbdäcksrelaterat, alltså slitage på vägbanan. Kvävedioxid kommer från avgasrören och orsakas av förbränningsförorening, säger han.

Per Bolund (MP) menar att det är ett stort problem som måste tas på allvar.

– Stockholmarnas hälsa är i farozonen och det här gör att vi måste agera för att få ner föroreningarna till bra nivåer. För barnen är det extra viktigt. Vi ser att de barn som bor på exempelvis Hornsgatan drabbas av astma och lungskador i en högre utsträckning, menar han.

Däremot är stadens gator i alla fall väldigt rena. Trafikborgarrådet Ulla Hamilton (M) skrev i veckan på sin blogg att skräpet minskar. Detta enligt så kallade ”skräpmätningar” som görs av trafikkontoret och SCB. Enligt mätningar minskade skräpet per 10:e kvadratmeter med 15 procent. Ulla Hamilton och Moderaterna lägger ner mycket tid och pengar på att upprätthålla en välputsad stad och de är mycket nöjda. På sin blogg skriver Ulla Hamilton:

”Särskilt glädjande är att en stark majoritet av stockholmarna instämmer i vikten av den enskilde medborgarens ansvar när det kommer till att göra Stockholm till en ren och vacker stad ”

Per Bolund anser att det är hög tid att göra ordentliga satsningar.

– Att regeringen inte agerar tycker inte jag är ett skäl som gör att man inte kan agera från stadens sida. Det finns verktyg som vi kan använda som vi inte använder i dag. Till exempel har vi föreslagit att vi ska ha genomfartsförbud för tung trafik på Hornsgatan. Det är möjligt att göra när som helst, men ändå kommer det inte några sådana förslag från majoritetens sida.

Vidare menar Per Bolund att fokuset blir något snett om man lägger så stor vikt vid de estetiska aspekterna av staden istället för det som innebär en hälsorisk för folk.

– Man kan inte vara så naiv att man bara tittar på de synliga sopporna utan man måste även titta på det osynliga, nämligen nerskräpningen i luften, säger han.

Stockholms fria har försökt nå Ulla Hamilton för en kommentar men har inte nått fram.

ANNONS

Rekommenderade artiklar

Priser i matbutiker förvirrar kunderna

Konsumentföreningen Stockholms, KfS, undersökning visar att en stor majoritet av matbutikerna i Stockholm har en otydlig prissättning på sina varor. Nu riktar KfS kritik mot enskilda livsmedelskedjor, eftersom konsumenterna riskerar att bli vilseledda. ”Vill man underlätta konsumentens vardag ska man se till att det är tydliga priser”, säger Louise Ungerth på Stockholms Konsumentförening.

Stockholmarna vill inte bli övervakade

Länsstyrelsen har utfärdat tillstånd för 20 783 kameror runt om i Stockholm. Många av dem finns på offentliga platser som folk passerar varje dag. Men nu har stockholmarna tröttnat. "Det folk reagerar på är när kameror dyker upp i deras närmiljö", säger Helena Bäck, jurist vid länsstyrelsen i Stockholm.

Migranter tvingas jobba dygnet runt på restauranger

En granskning av restauranger i Stockholm visar på stora brister. Många av migranterna utsätts för lönedumpning, med ersättningar långt under kollektivavtalens nivå. Eva Niia, förbundsordförande för HRF, hotell- och restaurangfacket, anser att det är hög tid för regeringen och migrationsverket att göra något åt saken. ”De här människorna blir utnyttjade samvetslöst”, säger hon.

Hyresgäster får betala för vägbygge

Alliansen vill att kostnaden för att bygga om Rinkebystråket ska tas från det kommunala bostadsbolaget Familjebostäders kassa. Men nu ifrågasätter Vänsterpartiet i fall det är lagligt.

Stoppa förbifart överger folkomröstningsförsök

Nätverket Stoppa förbifart Stockholm kommer inte försöka få till en folkomröstning om den kritiserade motorvägen. Anledningen är att det är problematiskt att samla in så många namn som behövs för att kräva en omröstning. Men de ger inte upp försöket att stoppa motorvägsbygget. Nu satsar de bara på en namninsamling.

© 2021 Stockholms Fria