BDS-rörelsen stressar den israeliska regeringen | Stockholms Fria
Anna Wester

Inledare


Anna Wester
Fria Tidningen

BDS-rörelsen stressar den israeliska regeringen

Det är i dag tio år sedan jag för första gången besökte Palestina och Israel och helhjärtat gav mitt engagemang för palestiniernas frihetskamp och för en rättvis fred i området.

Det är vemodigt att se tillbaka på dessa år och konstatera att situationen för palestinierna inte på något sätt har förbättrats och att det i dag finns mindre hopp bland människor än det gjorde för tio år sedan.

Det är lika sorgligt att konstatera att omvärldens ledare fortsätter att blunda och vända ryggen till och att Israel ständigt kommer undan med sina brott mot mänskliga rättigheter och internationell rätt.

Det hopp som i dag ändå lyser som ett ljus i mörkret är solidariteten som människor visar i handling, att vanligt folk utan maktpositioner tar det ansvar våra regeringar inte tar. Och att det gör skillnad.

Jag är just hemkommen från Dalarna, där över hundra engagerade människor från olika organisationer samlades för att diskutera Palestina/Israel-konflikten på temat fred och motstånd. Sjöviksseminariet har blivit norra Europas största konferens kring Palestina och Israel med inbjudna gäster från civilsamhället i Palestina, Israel och flera europeiska länder.

I fokus för årets konferens var de demokrativindar som nu blåser i regionen där diktaturer fallit efter folkets ickevåldsprotester. Seminariet uppmärksammade det palestinska ickevåldsmotståndet som är och alltid har varit en central del i palestiniernas kamp för sin frihet. Ett motstånd som inspirerat demokratirörelserna i Egypten och Tunisien.

Det är dags att palestinierna får det stöd de förtjänar för sin ickevåldskamp och jag vill lyfta fram Sjöviksseminariets uppmaning till stöd för det så kallade BDS-uppropet som undertecknats av över 200 organisationer inom det palestinska civilsamhället. Det är en unik bredd bakom uppmaningen till bojkott, desinvesteringar och sanktioner riktade mot Israel tills de drar sig tillbaka från allt ockuperat område, låter de palestinska flyktingarna återvända enligt FN:s resolution 194 och upphör med diskrimineringen av palestinska medborgare i Israel.

BDS-rörelsen växer och har nått snabbare framgångar än vad bojkottrörelsen mot Sydafrika under apartheid gjorde under sina fem första år. Flera stora artister har ställt sig bakom uppropet och meddelat att de ställer in sina spelningar i Israel och viktiga företag har dragit sig ur projekt med motiveringen att de inte vill stödja ockupationen. BDS-rörelsen riktar sig mot den israeliska ockupationen, inte mot enskilda individer. Israeler som tar avstånd från ockupationen och diskrimineringen av palestinier ska inte vara föremål för bojkott eller sanktioner.

Flera svenska partier och organisationer tvekar fortfarande över om BDS är rätt metod för att sätta press på Israel. Frågan är vad alternativet är till att stödja detta ickevåldsinitiativ som är väl genomtänkt och som visat sig ge resultat. Israeliska regeringen är uppenbart stressad över den växande BDS-rörelsen och försöker genom lagar och kampanjer att stoppa den, vilket naturligtvis inte kommer att gå.

Fakta: 

Anna hoppas på ett stort stöd för den andra Frihetsflottan som snart seglar för att bryta den olagliga blockaden av Gaza

ANNONS
ANNONS

© 2022 Stockholms Fria