Stöd palestiniernas rätt till en egen stat! | Stockholms Fria
Anna Wester

Inledare


Anna Wester
Fria Tidningen

Stöd palestiniernas rätt till en egen stat!

Fler och fler länder, organisationer och människor världen över sluter nu upp och ger sitt stöd till erkännandet av en palestinsk stat i slutet av september. Norge är ett av länderna som ställt sig bakom erkännandet, medan USA och EU inte gjort det ännu.

Planen är att palestinierna formellt skall begära medlemskap i FN och erkännande av en palestinsk stat inom 1967 års gränser. För fullt medlemskap krävs godkännande av säkerhetsrådet, vilket USA sagt att de kommer att lägga in sitt veto mot. Då återstår ett erkännande i generalförsamlingen där det krävs en två-tredjedels majoritet, vilket verkar fullt realistiskt. Kampanjer pågår på många olika nivåer för att uppmana fler länder att stödja erkännandet, så också i Sverige. Bland annat uttalade Mona Sahlin i sitt avskedstal på s-kongressen att hon önskade att Sverige blev första land i EU att erkänna Palestina. Något som tycks ha starkt stöd inom socialdemokraterna.

Syftet med att erkänna en palestinsk stat nu är först och främst att sätta press på Israel och att få omvärlden att ta sitt ansvar för palestiniernas rättigheter. Det är nu 20 år sedan den så kallade ”fredsprocessen” startade, att försöka uppnå fred genom förhandlingar. En strategi som totalt misslyckats och förhandlingarna har istället gjort att Israels ockupation har kunnat fortsätta samtidigt som en bild av att någon form av fredsmäklande har pågått. Om Palestina nu med stöd från omvärlden erkänns, tvingas Israel att ta konsekvenserna.

Men det är viktigt att erkännandet av en palestinsk stat också fylls med innehåll. Palestinian BDS National Committee (BNC) som är den största representanten för det palestinska civila samhället, understryker att erkännandet måste innefatta flera viktiga krav på Israel och uppmanar till en intensifiering av kampen för palestiniernas rättigheter också efter september. De menar att förutsättningarna för palestinskt självbestämmande måste vara att ockupationen och koloniseringen av palestinsk mark upphör, att diskrimineringen av palestinier som är israeliska medborgare avskaffas och att palestinska flyktingars rätt att återvända respekteras i enlighet med FN:s resolution 194. BNC menar också att det är viktigt att det blir PLO, Palestine Liberation Organization, som representerar palestinierna i FN och i andra internationella forum, eftersom PLO också företräder de palestinska flyktingarna runt om i världen.

BNC betonar också att det är centralt att de länder som erkänner en palestinsk stat inte fortsätter att belöna och underlätta för ockupationen genom förmånliga samarbetsavtal med Israel. Det vore hyckleri.

Både den nuvarande svenska regeringen och socialdemokraterna uttalar ofta att de vill spela en viktig roll i försöken att nå fred i Mellanöstern. Nu har de chansen genom att uttala sitt stöd för erkännandet av en palestinsk stat och ett medlemskap i FN. Det är också viktigt att omvärlden stödjer de fredliga demonstrationer som planeras i Palestina nu i september, då det finns starka indikationer på att Israel planerar att slå ner hårt mot dessa protester.

Vad som än sker nu inom den diplomatiska världen är det viktigt att vi fortsätter att bygga en stark solidaritetsrörelse där vi med olika former av påtryckningar sätter press på Israel så att de inte kommer undan sitt ansvar för brott mot mänskliga rättigheter och internationell rätt. 

Fakta: 

<h2>Anna tipsar om att SVT äntligen visar dokumentären <em>Gazaz tårar –&nbsp;</em>13 september kl 22.00.</h2>

ANNONS
ANNONS

© 2022 Stockholms Fria