Förtätningen skövlar grönområden i söderort | Stockholms Fria
Stockholms Fria

Förtätningen skövlar grönområden i söderort

Stockholm får alltfler invånare och med dem växer behovet av bostäder. Förtätningen av Stockholm är i full gång, och större delen av den pågår i de södra förorterna. Nu riskerar många av Söderorts grönområden att byggas bort.

Stockholm är en stad i förändring, och framför allt en stad vars invånarantal ökar kraftigt. Enligt Statistiska Centralbyrån ökade antalet invånare i Stockholm med över 17 000 personer under 2010 och de flesta är överens om att stadens population kommer att fortsätta öka under de närmaste tjugo åren.

Att Stockholm därför behöver fler bostäder är därför självklart. Frågan är på vilket sätt staden ska förtätas, och vilka områden som ska bebyggas.

I nuläget är det Söderort som expanderat mest. Av de 15 000 nya bostäder som planeras i staden ligger en majoritet just i de södra områdena, inom ramen för den så kallade Söderortsvisionen.

Men samtidigt som ett ökande invånarantal kräver fler bostäder ställer det också krav på grönområden av olika slag; parker, grönområden och möjligheter till koloniodling. Och det är något som politikerna inte tar hänsyn till, menar många av de boende i Söderort.

– Nej, politikerna för ingen dialog med oss, säger Conny Mörke som bor i Rågsved och är ordförande i Snösätra Norra Koloniförening.

Den så kallade Boendedialogen, öppna möten där boende i stadsdelarna får vara med och komma till tals om hur de vill att förtätningen ska ske, fungerar alltså inte fullt ut.

En av dem som är ytterst ansvarig för markexploateringen i Stockholm, och därmed också har ansvar för delar av förtätningen, är moderaten Joakim Larsson.

– Vi i Kräpplagruppen har försökt nå honom för att delge honom vår och Naturskyddsföreningens uppfattning om Rågsveds friområde, berättar Eva Wesslén.

Joakim Larsson har dock inte varit intresserad av vad Kräpplagruppen haft att säga. Han är heller inte tillgänglig för en kommentar.

Många anser att förtätningen av Söderort är mer aggressiv och mindre omsorgsfull än i resten av staden.

– I Söderort bygger man ju helt urskillningslöst, menar en man i Kärrtorp som vill vara anonym. Titta på Kärrtorps gymnasium, skolan syns inte längre och boningshusen ligger så nära att man skulle kunna tro att de boende slår emot gymnastiksalen när de slår upp fönstren!

I samma område planeras att förtäta området mellan Bagarmossen och Skarpnäck, något som har delat invånarna i två läger. En del tycker det är bra att områdena byggs ihop, andra ser en fara i att alltför mycket grönt försvinner. Dessutom tycker många att politikerna sätter alltför stort fokus på bostadsrätter och gallerior när de istället borde värna att behålla gröna ytor och rekreationsområden.

I förtätningsarbetet ingår också att bygga bort de så kallade gröna kilarna. De gröna kilarna är de små gröna områden som vuxit upp mellan bostadshus och villaområden.

Folkpartisten Madeleine Sjöstedt menar att de är en fara för medborgarnas trygghet. Men den uppfattningen delas inte av alla. Bengt Thulin, som bor i Högdalen, tycker tvärtom:

– Det pratas alltid om att det är så farligt med buskage och gröna kilar, säger han, men jag har bott i Högdalen i hela mitt liv och tycker att de gröna kilarna är en självklar del av trivselfaktorn här. Inte händer det mer i Söderort än på andra ställen heller, och om det nu gör det beror det förmodligen inte på de gröna kilarna utan snarare på att den sociala utslagningen är större här än i många andra delar staden.

I Högdalen och Bandhagen har man också byggt bort stora delar av skolgårdarna på Bäckahagens och Bandhagens skolor genom att göra om vissa skollokaler till bostadsrätter samt bygga småhus på fotbollsplanerna.

– Det är helt absurt, säger Bengt Thulin. Barnens uterum bara krymper och krymper, inte bara i skolan utan även i själva boendemiljön. Om trettio år kommer man att se det här som ett övergrepp mot medborgarna, och i synnerhet mot barnen.

Det håller Linda Nilsson i Bagarmossen med om.

– De bygger bort grönområdena och slår upp gallerior istället, trots att det finns alternativa områden som inte alls är lika gröna och som skulle bli bättre om de bebyggdes. Grönområden är viktigare för människors trivsel och hälsa än köpcentra, säger hon.

Landskapsarkitekten Alexander Ståhle, som anlitats av Stockholms Stad för att hitta nya sätt att angripa just grönområdena, anser dock att det är en god idé att bygga bort delar av grönområdena i Söderort. Det ökar den sociala integrationen, tryggheten och det ekonomiska utbytet, menar han.

Men han får mothugg av Clas Florgård på institutionen för landskapsplanering, Ultuna, SLU. Clas Florgård menar tvärtom att det mesta av Stockholm redan är fullbyggt och att man måste värna den biologiska mångfalden som finns i staden. Artrikedom är ett av de viktigaste upplevelsevärdena som människor önskar sig av grönområdena. En förtätning där varje litet grönområde betraktas för sig och bebyggs kan i värsta fall sluta med att man står kvar med en stadsbygd utan egentlig struktur, där både vistelsevärden såväl som biologiska värden gått förlorade.

Fakta: 

<h2>Läs även:<br><a href="http://www.stockholmsfria.nu/artikel/90148">Kulturhistoriska <br>värden går <br>förlorade om <br>Årstafältet blir <br>bostadsområde</a></h2>

ANNONS
ANNONS

Rekommenderade artiklar

Kulturhistoriska värden går förlorade om Årstafältet blir bostadsområde

För tio år sedan beslutade Stockholms stad att göra om Årstafältet till en landskapspark. 2006 stoppade politikerna den redan giltiga detaljplanen och planerar istället för 4 000 nya bostäder på platsen. Detta riskerar att förstöra inte bara landskapsparken utan också den historiskt viktiga Göta landsväg.

Ingen öppen dialog om exploatering av Rågsveds friområde

Rågsveds friområde är ett drygt 100 hektar stort natur- och friluftsområde i södra Stockholm, ett vackert kulturlandskap med långsträckta dalgångar, skogklädda höjder, våtmarker och ett rikt fågelliv. Här finns också två koloniträdgårdsföreningar. Nu är området hotat av exploateringsnämnden, som planerar att bygga 150 småhus på platsen.

Björklund: Läs historia, Åkesson!

Liberalernas ledare Jan Björklund sjöng de liberala värdenas lovsång i sitt Almedalstal och angrep SD- ledaren.

–Jimmie Åkesson, gå hem och läs historia!

Förbud mot barnärktenskap

Regeringens förslag om totalförbud mot erkännande av barnäktenskap välkomnas av experter inom hedersrelaterat våld och förtryck. Därmed läggs mindre ansvar på flickorna, anser Bernardita Núñez, verksamhetsledare på Terrafem kvinnojour. 

© 2022 Stockholms Fria