Absurd polisdebitering av idrottsklubbarna | Stockholms Fria
Anna Wester

Inledare


Anna Wester
Fria Tidningen

Absurd polisdebitering av idrottsklubbarna

I förra veckan fattade Stockholmspolisen beslut om att ta betalt för sitt arbete vid fotbolls- och ishockeymatcher som arrangeras av aktiebolag. Ett beslut som drabbar Stockholmsklubbarna AIK, Djurgården och Hammarby hårt och som ifrågasätts av såväl de berörda klubbarna som av debattörer och supportrar.

Den nya regeln kommer att resultera i ökade kostnader på miljontals kronor för klubbarna och eftersom polisen fortsatt själva ska bestämma om insatsernas omfattning, kan klubbarna inte påverka hur stora kostnaderna blir. Ett Stockholmsderby kan komma att kosta över en miljon extra i framtiden, pengar som klubbarna inte har. Följderna lär bli höjda biljettpriser och i värsta fall att matcher som av polisen bedöms som högriskmatcher spelas inför tomma läktare.

Det här är ett beslut som med stor sannolikhet kommer att vara kontraproduktivt och inte alls ge det resultat som polisen säger sig vilja uppnå. Polisen hävdar, i motsats till klubbarnas och supportrarnas företrädare, att de höjda avgifterna kommer att bidra till mindre bråk på matcherna. Länspolismästare Carin Götblad har till exempel sagt att ”förhoppningen är att vi på sikt ska få mindre oroligheter och därmed kunna dra ner på polisinsatserna, vilket leder till lägre kostnader för klubbarna.” Hon har också sagt att det kräver att man ytterligare utvecklar det förebyggande arbetet från förbund, klubbar och arrangörer.

Det absurda i det hela är att det är just de åtgärder som Götblad efterlyser, det långsiktiga arbetet för mindre bråk på läktarna, som nu hotas av de ökade kostnaderna som åläggs klubbarna. Nätverket Positiv läktarkultur, där majoriteten av Sveriges supportergrupper är medlemmar, hör till dem som protesterar kraftfullt mot förslaget och det av flera skäl. De lyfter bland annat fram det faktum att detta förslag slår undan benen för det arbete som supportrar under 20 år lagt ner på att genomföra en kulturförändring som tillsammans med klubbarnas säkerhetsarbete lett till mindre oroligheter på matcher. De skriver bland annat ”Polisen fakturerar klubbarna för sina tjänster och bestämmer samtidigt hur mycket tjänster klubbarna ska ha och eftersom det inte spelar någon roll om matcher drabbas av ordningsstörningar eller inte så blir budskapet att klubbarna lika gärna kan avetablera sitt så effektiva säkerhetsarbete, eftersom de ändå får betala samma nota för matcherna”.

Polisens beslut vittnar också om en negativ attityd gentemot klubbar och supportrar, att man ser fotbolls- och hockeymatcher som någonting farligt som kräver extraordinära polisinsatser. Man menar att ”andra medborgare inte ska behöva vara med och betala skatt för detta”, ett resonemang som inte bara går emot själva idén med skatter utan som helt bortser från att dessa sportevenemang också genererar skatteinkomster.

Som Positiv läktarkultur också påpekar är det en stor fara med speciallagar, i det här fallet för publiksporter. Alla medborgare har rätt till polisbeskydd och att just sportklubbar ska behöva betala för det är orimligt. Det är antagligen en följd av den moralpaniksdebatt som under året förts i medierna angående fotbollsmatcher, en debatt där polisen och inte minst Carin Götblad själv varit drivande och ropat efter hårdare tag.

Tack vare initiativ som Positiv läktarkultur och andra engagerade supportergrupper som besvarat onyanserade påhopp i medierna, har man kunnat se en viss attitydförändring i samhället och hos journalister, samtidigt som polisen fortsätter att bevara och sprida stereotypa fördomar.

Hårdare tag i form av fler poliser och högre kostnader för klubbarna är inte rätt väg att gå. Istället borde det positiva som engagemanget kring klubbarna för med sig i samhället, både ekonomiskt och socialt, lyftas fram och stödjas. Än finns hopp att denna nya regel blir kortvarig, då ingen annan än polisen själva tycks tro på den.

Fakta: 

Anna är glad och lättat att Hammarby i sista sekunden säkrade Superettankontraktet efter en usel säsong.

ANNONS
ANNONS

© 2022 Stockholms Fria