Stöd för ockupationen av Husby träff | Stockholms Fria

Debatt


Nätverket Linje 17
Stockholms Fria

Stöd för ockupationen av Husby träff

LOKAL DEMOKRATI Vi stöder Husbybornas ockupation av den hotade samlingslokalen Husby träff och deras krav på att politikerna ska respektera deras rätt till fungerande samhällsservice och medbestämmande i planeringen av områdets service, trafiklösningar och upprustning.

Vi delar Husbybornas ilska och besvikelse över utförsäljningarna av vår gemensamma välfärd och allmännytta, och försämringarna i skola, vård, omsorg och förvaltning. Vi stöttar deras beslut att ta strid mot dessa försämringar och mot att en offentlig, icke-kommersiell mötesplats för kulturella och sociala aktiviteter får sämre lokaler.

Vi betraktar Husbyockupationen som ett logiskt steg när det visat sig att de ”medborgardialoger” som Stockholms stad står bakom sällan är något annat än skendemokratiska alibin när försämringar ska genomföras.

Vi sluter upp bakom Husbys krav på att de som berörs av politiska beslut också ska ha reellt inflytande över dem. Också i vårt närområde har vi anledning att mobilisera och ta strid för sådana frågor.

Vi uppmanar andra lokaldemokratiska initiativ att liksom vi solidarisera sig med Husbybornas kamp. Många människor beklagar nedskärningarna och bortprioriteringen av det gemensamma. Fler bör liksom ockupanterna i Husby motsätta sig den utvecklingen aktivt. Solidaritet med Husbyborna och ockupationen av Husby träff!

Rekommenderade artiklar

Debatt
:

Är public service-anställda bättre på att googla?

Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar.Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar. Först ut är skribenterna Jens Ganman och Sargon de Basso som har olika syn på public service existensberättigande. Sargon de Basso är av åsikten att berörda mediekanaler fyller en viktig funktion eftersom han anser att de är de enda som har någorlunda hederlighet och ansvarskänsla. Här delar Jens Ganman med sig av varför han snarare tycker att de statligt stödda mediebolagen helt har spelat ut sin roll.

Debatt
:

Public service har bäst pressetik

Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar. Först ut är skribenterna Jens Ganman och Sargon De Basso som har olika syn på public service existensberättigande. Jens Ganman tycker att de statligt stödda mediebolagen har spelat ut sin roll. Här delar Sargon De Basso med sig av sitt resonemang kring varför han är av motsatt åsikt.

© 2019 Stockholms Fria