Vaktbolag aktivt på ockuperad mark bevakar länets sjukhus | Stockholms Fria
Stockholms Fria

Vaktbolag aktivt på ockuperad mark bevakar länets sjukhus

Vaktbolaget G4S som säljer säkerhetstjänster i det ockuperade Västbanken bevakar både riksdagshuset, Södersjukhuset, Karolinska universitetssjukhuset och stora delar av primärvården i Stockholms län. ”Jag vill se tydligare regler vilken hänsyn som ska tas till vad en aktör gör utomlands vid en upphandling”, säger landstingets upphandlingsförvaltare Erik Guldbrand.

Anklagelser har riktats mot att bolaget genom sitt avtal med den israeliska staten har gett ett indirekt stöd till brott mot mänskliga rättigheter.

G4S har bland annat sålt säkerhetssystem till fängelset Offer camp som ligger på palestinsk ockuperad mark och är avsett för politiska fångar. GFT har även redovisat att G4S tillhandahållit säkerhetssystem till fängelser som Kishons och Jerusalems förhörs- och försvarscenter, där det rapporterats att fångar torterats.

Bolaget har även sålt utrustning till fängelset Keziot inne i Israel, där palestinier från Västbanken sitter fängslade. Det strider mot den fjärde Genèvekonventionen att fångar förs från ockuperad mark till den ockuperande staten. Dessutom används C4S tjänster och material vid vägspärrar som är till för att kontrollera och begränsa palestiniernas rörelsefrihet.

Erik Guldbrand, upphandlingsförvaltare på Stockholms Läns Landsting, uppger att G4S 2009 vann anbudet för manuell bevakning vid länets vårdinrättningar för att de kunde erbjuda bäst pris och samtidigt uppnå de ställda kvalitetskraven. De vann ytterligare ett anbud 2010 som innefattar värdetransporter inom delar av länet.

Just pris, kvalitet och ett rent brottsligt förflutet är de aspekter upphandlaren i första hand tar hänsyn till. När det gäller G4S verksamhet i Israel säger Erik Guldbrand att regelverket inte är glas-klart vilken hänsyn som ska tas till vad han kallar den yttre sfären.

– Vi har god kännedom om våra leverantörer på nationell nivå och är klara över vilka materiella krav vi ska ställa. Men socialt ansvarstagande och internationell verksamhet är något vi har börjat jobba med helt nyligen.

G4S är ett av världens största privata vaktbolag. Guldbrand menar att den enskilda upphandlaren i dag varken har resurser eller riktlinjer som ger stöd att kontrollera i vilken utsträckning anbudsgivaren följer internationella konventioner. Enligt en uppförandekod för socialt ansvarstagande som upprättades 2011 ska leverantören respektera de mänskliga rättigheterna enligt FN:s definition. Men det dokumentet behöver konkretiseras, menar Guldbrand.

– Jag efterlyser tydliga besked från de politiskt tillsatta beslutsfattarna hur vi rent praktiskt ska kontrollera en leverantörs medverkan i ett annat land. Ska FN:s, EU:s, eller den svenska riksdagens och regeringens mandat gälla i första hand? I den frågan finns mycket kvar att reda ut.

Erik Guldbrand sammanfattar vad han får veta om G4S verksamhet i Israel och Palestina med att han ”tycker att det låter mycket illa, men att det i nuläget inte finns strukturer att kontrollera samtliga internationella aktörer som har avtal med oss”. Bara om ett brott eller ett övergrepp kan påvisas där leverantören varit aktivt inblandad går det att bryta ett avtal.

– Jag kommer nu att inleda en informell dialog med G4S och fråga dem om deras närvaro i Israel, säger Erik Guldbrand.

Adam Mynott är ansvarig för medierelationer på G4S i Storbritannien. Han bekräftar att bolagethar avtal i Israel och på Västbanken.

– Våra sista kontrakt med den israeliska staten löper ut 2015. Uppdragen går ut på att sköta den tekniska säkerhets-utrustningen på en polisstation, ett fängelse och vid ett antal vägspärrar. Vi har avslutat våra andra ingångna avtal eftersom vi är måna om att ha ett gott rykte, agera etiskt och respektera mänskliga rättigheter.

Trots kritiken riktad mot dem fortsätter G4S på obestämd tid framöver att sälja och underhålla säkerhetsutrustning till privata aktörer som banker, detaljhandel och köpcenter i Västbanken.

– Där säljer vi och underhåller säkerhetsutrustning. Syftet är att garantera kunden en trygg och säker miljö. Jag ser inte att det har någon inverkan på konflikten i regionen.

2002 köpte G4S företaget Hashmira som har 15 000 anställda och är Israels största privata säkerhetsföretag. Adam Mynott säger att deras verksamhet lyder under samma principer om socialt och etiskt ansvar som gäller för bolaget i övrigt.

– Nya kontrakt som sluts sker bara med privata kunder, konstaterar han.

Clara Wahren, presschef på Stockholms läns landsting och presskontakt för Moderaterna, säger att det inte finns någon anledning för henne att spekulera i hur ett enskilt bolag agerar. Hon konstaterar kort:

– Landstinget har följt de regler som gäller vid offentlig upphandling.

Stockholms läns landstings avtal med G4S löper ut 2013 respektive 2014.

Fakta: 

Så här mycket betalar Stockholms läns landsting årligen till G4S under avtalstiden:
• Manuell bevakning: 6 miljoner kronor
• Hantering av värdetransporter: 4,3 miljoner kronor
Källa: Stockholms läns landsting

Läs även:
G4S kontrollerar Palestina – och snart Göteborgs kollektivtrafik (20/1-12)
Västtrafik ser över säkerhetsföretaget G4S (23/1-12)
Kritikstorm mot att Västtrafik anlitar G4S (27/1-12)
G4S bevakar riksdagshuset (30/1-12)

Rekommenderade artiklar

”Fler kameror ökar tryggheten”

Satsa på fler kameror i centrum för att öka tryggheten och lösa fler brott. Det anser Karl Berg, ordförande i Älvsjö stadsdelsnämd (FP). Men alla är inte lika övertygade om att kameraövervakning är det bästa sättet att skapa en tryggare miljö.

SL polisanmäler Securitas

SL har polisanmält Securitas efter att externa jurister kommit fram till att Securitas överrapportering kan röra sig om bedrägeri. Erika Ullberg, trafiklandstingsråd i opposition (S), är kritisk mot SL:s beslut.

© 2018 Stockholms Fria