Inför koldioxidskatt på mat | Stockholms Fria

Debatt


Jonas Paulsson • Talesperson för Klimataktion
Stockholms Fria

Inför koldioxidskatt på mat

Det sker framsteg i försöken att ta fram odlat kött, även om det tar tid. Regeringen har inte velat öronmärka pengar till forskningen, men det finns andra sätt att skapa incitament. En koldioxidskatt på mat skulle göra dagens kött dyrare och ge skäl att hitta mer miljövänliga produkter, skriver Jonas Paulsson, talesperson för Klimataktion.

Ett forskarlag i Holland arbetar med världens första hamburgare gjord på artificiellt kött. I höst kommer hamburgaren att vara klar och kostnaden beräknas till 2,5 miljoner kronor. Tekniken kan bli lönsam om 20 år förutsatt att stora ekonomiska resurser satsas på forskningen. I dag är priset på kött extremt lågt vilket minskar investerares intresse för odlat kött. Utvidgas koldioxidskatten till att inkludera maten ökar incitamenten betydligt att satsa pengar i forskningen.

Bakgrunden till att det bedrivs forskning inom odlat kött är att dagens storskaliga djurhållning orsakar stora problem i form av regnskogsskövling, övergödning, vattenbrist, markerosion, stigande matpriser på världsmarknaden och enorma utsläpp av växthusgaser.

Genom att införa koldioxidskatt och eventuellt andra miljöskatter på mat främjas miljösmarta alternativ samtidigt som forskningen på konstgjort kött gynnas. Miljöeffekten är alltså dubbel. Redan i dag finns fullgoda alternativ till kött med avsevärt mindre miljöpåverkan. I synnerhet baljväxter. Dessutom konsumerar svensken omkring 70 procent mer protein än nödvändigt.

Redan 2006 efterlyste FN:s livsmedelsorgan FAO politiska åtgärder internationellt, nationellt och lokalt för att komma tillrätta med alla de problem som följer av den överdrivna djurhållningen. År 2010 skärpte FN:s expertpanel för hållbar utveckling, Unep, tonen betänkligt när man i en rapport menade att vi omgående och drastiskt måste minska konsumtionen av kött och mejeriprodukter för att undvika de värsta konsekvenserna av klimatförändringarna.

Odlat kött är en bra idé, men det räcker inte. Sverige har inte råd att vänta 20 år på en lösning. Utvidgas koldioxidskatten till att inkludera maten blir miljöeffekten ögonblicklig. Om 20 år, när Sverige förhoppningsvis har gått över till ett hållbart jordbruk, så kan det odlade köttet komma in som ytterligare en miljövänlig produkt på marknaden.

Rekommenderade artiklar

Debatt
:

Är public service-anställda bättre på att googla?

Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar.Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar. Först ut är skribenterna Jens Ganman och Sargon de Basso som har olika syn på public service existensberättigande. Sargon de Basso är av åsikten att berörda mediekanaler fyller en viktig funktion eftersom han anser att de är de enda som har någorlunda hederlighet och ansvarskänsla. Här delar Jens Ganman med sig av varför han snarare tycker att de statligt stödda mediebolagen helt har spelat ut sin roll.

Debatt
:

Public service har bäst pressetik

Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar. Först ut är skribenterna Jens Ganman och Sargon De Basso som har olika syn på public service existensberättigande. Jens Ganman tycker att de statligt stödda mediebolagen har spelat ut sin roll. Här delar Sargon De Basso med sig av sitt resonemang kring varför han är av motsatt åsikt.

© 2019 Stockholms Fria