”Det är en oroande utveckling” | Stockholms Fria
Stockholms Fria

”Det är en oroande utveckling”

Den borgerliga majoritetens beslut förra veckan att sälja nästan 3 000 av Stockholms allmännyttiga lägenheter har väckt upprörda känslor hos både den politiska oppositionen och hyresgästerna. Besluten föregicks av en hemlig process som nu har anmälts till såväl polis som Stockholms stads revisorer.

– Man ska ju som styrelse inte få ett färdigt förslag på bordet. Det är odemokratiskt och jag tror heller inte att det är lagligt. Men den största skandalen är ju egentligen att man kör över alla hyresgäster. Det är många som har hört av sig och är jätteoroliga, säger Ann-Margarethe Livh (V).

Hon är vice ordförande i Familjebostäders styrelse och har nu polisanmält ordföranden Jonas Nilsson för brott mot aktiebolagslagen. Liksom de andra i styrelsen fick hon hemligstämplad information om förslaget att 1 382 av

Familjebostäders lägenheter i västerort skulle säljas till Willhem endast fem dagar innan beslutet skulle tas.

Enligt beslut i Svenska Bostäders styrelse ska även 1 172 lägenheter i Hagsätra säljas till Ikano bostad, och Stockholmshem vill sälja 328 av sina hyresradhus i Hässelby till Wallfast.

– Försäljningen av Familjebostäders del är jättestor, nästan sju procent av hela beståndet. En styrelse ska ju vara involverad i själva affären, säger Ann-Margarethe Livh som själv reserverade sig mot beslutet.

Även Karin Wanngård, S, ställer sig frågande till hur processen har gått till. Hon är oppositionsborgarråd i Stockholms stad och dessutom vice ordförande i styrelsen för Stockholms Stadshus, som äger Stockholms allmännyttiga bostadsbolag.

– Jag var inte ens medveten om att dessa tre dotterbolag skulle göra en så här stor försäljning. Att man har mörkat för koncernstyrelsen anser jag är oacceptabelt.

Socialdemokraterna har därför anmält hanteringen till Stockholms stads revisorer.

– I det hemligstämplade ärendet saknas information om hur värderingen på fastigheterna har gått till. Det är väldigt anmärkningsvärt. Efter presskonferensen har även jag blivit kontaktad av ett annat fastighetsbolag som tyckte att det var tråkigt att de inte hade fått information och möjlighet att köpa, säger Karin Wanngård.

Moderata borgarrådet Joakim Larsson ser dock inte några problem med beslutsgången.

– Det ingår i en vd:s uppdrag att ta fram förslag till styrelsen, som sedan avgör om det är dags att fatta beslut.

Men Jan Andersson, professor i civilrätt vid Stockholms universitet och expert på aktiebolagsrätt, menar att den normala gången är att ordföranden väcker frågan om en försäljning i styrelsen och att det sker en diskussion på ett eller flera styrelsemöte innan beslut fattas.

– Det går inte att lägga fram ett förslag som bara klubbas igenom. Poängen med att ha en styrelse är att den ska god insyn i bolagets verksamhet och affärer. Styrelsemedlemmar som fattar beslut på dåliga grunder kan i värsta fall bli skadeståndsskyldiga i efterhand, säger han i Hyresgästföreningens medlemstidning.

Joakim Larsson anser att det är nödvändigt att sälja delar av allmännyttan för att finansiera stadens utveckling.

– Staden håller på med ganska många stadsutvecklingsområden samtidigt som kräver stora exploateringsutgifter och kostnader i samband med att man bygger framför allt bostäder men även arbetsplatser. Det handlar också om också renovering av befintliga bestånd. Våra bolags ekonomiska muskler är viktiga för att klara av utmaningen.

Karin Wanngård menar dock att de kommunala bolagen har gott om pengar och inte behöver dessa affärer för att kunna bygga nya bostäder eller renovera. Hindret enligt henne är snarare att den borgerliga majoriteten drar ner på allmännyttans markanvisningar och istället prioriterar privata byggherrar.

– Vi anser att det här är en ideologisk försäljning av allmännyttan. Det är en oroande utveckling.

Joakim Larsson tycker sig dock ha en demokratisk grund att stå på i försäljningsbesluten.

– Allmänna val har satt en politisk färg på Stockholms stadshus. Vi har varit tydliga i valrörelserna med att våra bolag har fått i uppdrag att se över sina bestånd i ytterstaden för att få in fler aktörer. Men vi är inte ute efter att sälja allting, och är noga med att de vi säljer till ska vara minst lika bra på att förvalta de här fastigheterna.

Miljöpartiet i Stockholms stad oroar sig för att försäljningarna i allmännyttan ska minska möjligheten för unga, studenter, arbetslösa och andra med mindre ekonomiskt utrymme att komma in på bostadsmarknaden.

– Att avhända sig lägenheterna gör ju att man minskar manöverutrymmet för kommunerna att styra i de här frågorna. Vi tycker också det är orättvist att hyresgästerna förlorar sin internkö, säger Daniel Helldén (MP), oppositionsborgarråd.

Fakta: 

Den allmännyttiga sektorn står för ungefär hälften av hyresmarknaden i Sverige. Sedan tillståndsplikten avskaffades den 1 juli 2007 har Stockholms stad sålt över 30 000 allmännyttiga lägenheter, de flesta till bostadsrättsföreningar.

Källa: Boverket

Rekommenderade artiklar

”Borgarna plundrar allmännyttan”

Försäljningarna av allmännyttans hyresområden i Stockholm har fyllt bostadsbolagens kassakistor till bredden. 1,3 miljarder kronor ska plockas ut från bolagen. Långt mer än vad den nya lagen om allmännyttan medger, anser Hyresgästföreningens jurist.

Nytt kvinnofridspolitiskt program klubbat

Stockholms stad har fått ett nytt kvinnofridspolitiskt program. Ett viktigt styrdokument för stadens nämnder och bolag menar socialborgarrådet Anna König Jerlmyr (M). Många vackra ord men lite innehåll, tycker oppositionen.

Protester mot stora fritidsgrupper

Barngrupperna i länets fritidshem blir bara större och större. Nu har det gått över smärtgränsen, tycker många föräldrar och anställda i Stockholm. Därför lämnade Lärarförbundet och Kommunal förra veckan över protestlistor med 3 200 namnunderskrifter till Lotta Edholm (FP), Stockholms skolborgarråd.

Får ställa krav på bättre djurhållning

Många svenska kommuner har länge kämpat för att få servera mat som är producerad med miljöhänsyn och svensk nivå på djurskydd. Det har försvårats av att ett stort antal upphandlingar har överklagats av grossistföretaget Servera. Nu har Sigtuna kommun vunnit en dom i Kammarrätten i Stockholm, vilket ökar förhoppningarna hos andra kommuner.

Så vill länsstyrelsen förbättra luften i Stockholms innerstad

I Stockholmsluften finns mängder av partiklar som kan orsaka astma, allergier, olika lungsjukdomar, hjärt- och kärlsjukdomar, cancer och stroke. I maj förra året fälldes Sverige i EU-domstolen för att under flera år ha överskridit gränsvärdena för hälsofarliga partiklar, så kallade PM10. Nu har länsstyrelsen tagit fram ett nytt åtgärdsprogram som ska ut på remiss.

© 2018 Stockholms Fria