Stockholms Fria

Länsstyrelsen vill ändra reglerna

Ej publicerad

Prostituerade som saknar uppehållstillstånd eller svenskt medborgarskap har svårt att få hjälp. Länsstyrelsen i Stockholms län vill därför att regeringen ändrar på reglerna.

 

– Att inte kunna hjälpa alla har väckt frustration från de som arbetar med prostituerade på fältet, säger Patrik Cederlöf, nationell samordnare mot prostitution på Länsstyrelsen i Stockholm.

Han menar att med dagens lagstiftning kan socialtjänsten bara hjälpa de prostituerade som är svenska medborgare eller har uppehållstillstånd.

Den som saknar uppehållstillstånd kan få akut vård eller en biljett hem.

 

Undantaget är om en papperslös anmäler att denne är utsatt för brott såsom trafficking, då uppehållstillstånd beviljas.

– Men många papperslösa vågar inte kontakta polisen, säger Patrik Cederlöf som inte tycker att behovet av vård handlar om du är utsatt för ett brott eller inte.

– Att befinna sig i prostitution är många gånger tillräckligt för att att man skulle behöva vård och stöd. Men i dagens tolkning av lagstiftningen så omfattas inte de här personerna på ett bra sätt.

 

Nu hoppas Patrik Cederlöf på ett förtydligande från regeringens sida.

– Man behöver framför allt ett starkare socialt perspektiv och kunna utgå ifrån individens behov, säger han.

 

Socialborgarrådet Anna König Jerlmyr, M, är glad att länsstyrelsen lyfter frågan till regeringen.

– Men man ska inte glömma de legala möjligheterna heller. Det handlar inte bara om bakgrund, utan om man vill delta i en rättsprocess eller inte.

– Gör man det kan man få tillfälligt uppehållstillstånd som sedan kan leda till ett permanent uppehållstillstånd. Då har man samma rättigheter som en svensk har.

Men hon poängterar att eftersom många kvinnor inte vågar anmäla brott till polisen skulle det vara bättre att bara misstanke om brott, såsom människohandel, kunde räcka för att sätta in insatser,

 

Roger Mogert, S, är vice ordförande i socialnämnden, betonar samarbetet med frivilligorganisationer och tycker att man borde stödja dem ekonomiskt.

– Det handar inte om så stora pengar. Vi hade mycket väl kunna stödja den här verksamheten, anser han.

 

Anna König Jerlmyr ser även hon positivt på samarbetet med frivilligorganisationer men tycker att det är mydigheternas arbete som bör prioriteras.

– Vad kan polis och sjukvård göra bättre? Vi behöver tydligare direktiv så att kan vi jobba med de här grupperna, säger hon.

 

Men Roger Mogert tycker att det finns en tveksamhet att hjälpa hos de som styr .

– Om ett år ska de borgeliga partierna ha en utredning klar om hur man ska jobba med den här gruppen. Men jag tycker att det går för långsamt, säger han.

Annons

© 2015 Stockholms Fria