Valdeltagandet avgör folkomröstning på Ekerö | Stockholms Fria
Stockholms Fria

Valdeltagandet avgör folkomröstning på Ekerö

I morgon, söndag är det dags för Ekeröborna att folkomrösta om det kommunala bostadsbolaget ska säljas ut eller inte. Det moderata kommunalrådet Peter Carpelan har lovat att följa valresultatet under förutsättning att valdeltagandet blir högt. De första prognoserna tyder på ett lågt valdeltagande.

Ekeröborna har sedan 12 mars haft möjlighet att förtidsrösta i folkomröstningen om kommunen ska behålla det kommunala bostadsbolaget Ekerö bostäder eller sälja aktierna till ett privat bostadsbolag.

I morgon, söndag, ska det avgöras, men folkomröstningen är bara rådgivande och det slutliga beslutet kommer tas av kommunfullmäktige, där ja-sidan med det moderata kommunalrådet Peter Carpelan, i spetsen sitter i majoritet.

Peter Carpelan har lovat följa resultatet, men överraskade nej-sidan när han i en intervju i SFT (28/1) sa att det var under förutsättning att valdeltagandet blir högt. Något han fortfarande vidhåller.

– Folkomröstningen är rådgivande, det ska ge oss politiker ett råd. Då måste det bli ett tydligt valresultat

Vad innebär det?

– Jag vill inte binda mig vid en viss procentsats. I vanliga val har vi ett högt valdeltagande här, upp mot 85 procent.

Mycket tyder på ett lågt valdeltagande. De siffror som kommit in på fredagsmorgonen visar på det, uppger Johan Elfver, informationschef på Ekrö kommun..

– Sammanställningen i morse var att 1 600 personer förtidsröstat.

Enligt Johan Elfver förtidsröstade cirka 6 000 ekeröbor i det senaste valet till fullmäktige. En siffra som utgör cirka 30 procent av de totalt avlagda rösterna.

Det ser ut att bli ett lågt valdeltagande?

– Vi tror att det blir en het dag imorgon lördag, vi räknar med att många kommer att rösta då.

Oppositionsrådet Lars Holmström, S, jobbar hårt för att valdeltagandet blir högt.

– Just nu verkar det som valdeltagandet blir lågt om man ser till hur många som förtidsröstat, men vi kämpar på för få fler att rösta.

Hur ser du på Peter Carpelans ut-spel om att ett högt valdeltagande är en förutsättning för att han ska följa valresultatet?

– Jag hörde att han öppnat upp för det. Det är illa, jag tycker inte man ska gå ut i förväg på det sättet utan det är något man kan ta en diskussion om efteråt.

Huvudargumenten som alliansens ja-sida fört fram i valrörelsen är bland annat att bredda Ekerövägen, investera i ett helt nytt badhus samt betala av skulden som kommunen har.

För att det ska kunna finansieras menar alliansen att det är dags att sälja det kommunala bostadsbolaget Ekerö bostäder.

Nejsidan däremot menar att det redan finns öronmärkta pengar till att bland annat bredda Ekerövägen. Vad gäller badhuset anser oppositionen att det inte finns några pengar.

De anser även att ungdomar kan komma att tvingas lämna kommunen ifall det kommunala bostadsbolaget säljs ut.

SFT har inte lyckats nå Peter Carpelan. Se webben.

Fakta: 

Lagen om folkomröstningar

o En kommunal rådgivande folkomröstning ska hållas i en fråga om minst 10 procent av de röstberättigade begär det.

o Vid beräkningen av hur många som står bakom initiativet ska endast de räknas som skrivit under initiativet inom en sexmånadersperiod.

o För att fullmäktige ska förhindra att en folkomröstning hålls, krävs en kvalificerad majoritet, det vill säga två tredjedelar av fullmäktiges ledamöter måste aktivt rösta emot förslaget.

- Jag tycker i princip det är fel att en minoritet kan tvinga en majoritet att hålla folkomröstning, men jag tycker det är jättebra att vi nu har en folkomröstning i den här frågan.

Peter Carpelan i SFT 31/1 2012

Rekommenderade artiklar

Stan kan få kvinnomuseum

Umeå har ett. Snart kanske även stockholmarna. ”Det finns ju inte bara ett manligt museum”, säger Ann Mari Engel som vill ha ett museum för kvinnorörelsens historia.

Nya valregler hade gett Fi 5 mandat

Val 2014

SD fick 6 mandat, Fi och C bara 3 mandat var – trots att SD inte fick mer än 0,6 repektive 0,5 procent fler röster i kommunvalet i Stockholm.

© 2018 Stockholms Fria