Protester mot stora fritidsgrupper | Stockholms Fria
Stockholms Fria

Protester mot stora fritidsgrupper

Barngrupperna i länets fritidshem blir bara större och större. Nu har det gått över smärtgränsen, tycker många föräldrar och anställda i Stockholm. Därför lämnade Lärarförbundet och Kommunal förra veckan över protestlistor med 3 200 namnunderskrifter till Lotta Edholm (FP), Stockholms skolborgarråd.

– Vi tycker att det är katastrof att kommunerna inte har uppmärksammat detta. Skolverket har ju larmat i flera år om att elevgrupperna i fritidshemmen bara växer, säger Britta Sjöström, ombudsman på Lärarförbundet.

Enligt Skolverket har antalet barn i fritidshemmens elevgrupper ökat med 9 barn till i genomsnitt 42 barn per grupp i Stockholms stad sedan år 2005. Men många grupper är betydligt större än så. På Sofia skolas fritidshem i Stockholm arbetar Eva Bengtsson med hela 77 barn i en elevgrupp.

– Jag har jobbat med det här i över 30 år. Det har pågått länge att vi har blivit färre personal i förhållande till barngrupperna. Samtidigt har det varit en babyboom så att grupperna blir större, säger hon.

Lotta Edholm har inte kunnat nås för en kommentar, men i Lärarnas tidning framhåller hon att Stockholms stad har länets högsta personaltäthet och ligger över rikssnittet. En uppgift som stämmer enligt Skolverkets statistik, även om antalet personal per barn har minskat i Stockholm precis som i andra kommuner under de senaste åren. Andelen högskoleutbildad personal är dessutom lägre i Stockholm än i många andra kommuner.

Storleken på barngrupperna i hela länet är 46 barn per grupp i genomsnitt, vilket är bland det högsta i Sverige och en ökning med hela 11 barn sedan 2005.

– Stockholm har väldigt stora elevgrupper men låg lärartäthet. Då handlar personaltätheten om antal vuxna, inte antal lärare. Många av de anställda har inte tillräckligt med utbildning för att klara av uppdraget, säger Britta Sjöström.

Hon får många signaler om att de stora grupperna ställer till med problem.

– Många fritidspedagoger och lärare i fritidshem vittnar om att den dagliga kontakten är jättesvår att uppnå. Har man en grupp på 70 barn så är det ju näst intill omöjligt. Det finns en känsla av att det bara blir tillsyn istället för att uppfylla läroplanens mål. På vissa ställen är man är orolig för att inte kunna upprätthålla säkerheten.

Eva Bengtsson, som också är sektionsordförande på Lärarförbundet, håller med.

– Jag tycker att fritidspedagogiken inte får det utrymme som den har haft tidigare. Alla barn ska kunna bli sedda. Man ska kunna bejaka deras intressen och gå iväg på utflykter ibland. Det är möjligheter som har funnits tidigare, men nu är vi ofta i närområdet och i våra egna lokaler.

Jan Valeskog (S), vice ordförande i utbildningsnämnden i Stockholms stad, stöder protesterna mot stora barngrupper i Stockholm.

– Jag tycker det är alldeles utmärkt. Det här är ett allvarligt problem. När budgeten lades i höstas hade vi en debatt om den försämring som har skett successivt i fritidshemmen. Grundproblemet är ju gruppernas storlek och därför har vi föreslagit 40 miljoner till detta i vår budget.

Han medger att frågan var eftersatt även under Socialdemokraternas styre.

– Men efter 2006 har det blivit klart sämre enligt vår uppfattning. Det här är ju en viktig verksamhet där eleverna ska kunna utvecklas, känna trygghet och få hjälp med läxor.

Enligt Britta Sjöström försöker Lärarförbundet med hjälp av kampanjer och informationsverksamhet att upplysa kommunala och privata arbetsgivare om att det finns styrdokument även för den fritidspedagogiska verksamheten.

– Låter man grupperna växa hur mycket som helst blir det till slut omöjligt för pedagogerna att uppfylla sitt uppdrag. Det viktigaste av allt är att minska antalet barn i grupperna.

Rekommenderade artiklar

”Borgarna plundrar allmännyttan”

Försäljningarna av allmännyttans hyresområden i Stockholm har fyllt bostadsbolagens kassakistor till bredden. 1,3 miljarder kronor ska plockas ut från bolagen. Långt mer än vad den nya lagen om allmännyttan medger, anser Hyresgästföreningens jurist.

Nytt kvinnofridspolitiskt program klubbat

Stockholms stad har fått ett nytt kvinnofridspolitiskt program. Ett viktigt styrdokument för stadens nämnder och bolag menar socialborgarrådet Anna König Jerlmyr (M). Många vackra ord men lite innehåll, tycker oppositionen.

”Det är en oroande utveckling”

Den borgerliga majoritetens beslut förra veckan att sälja nästan 3 000 av Stockholms allmännyttiga lägenheter har väckt upprörda känslor hos både den politiska oppositionen och hyresgästerna. Besluten föregicks av en hemlig process som nu har anmälts till såväl polis som Stockholms stads revisorer.

Får ställa krav på bättre djurhållning

Många svenska kommuner har länge kämpat för att få servera mat som är producerad med miljöhänsyn och svensk nivå på djurskydd. Det har försvårats av att ett stort antal upphandlingar har överklagats av grossistföretaget Servera. Nu har Sigtuna kommun vunnit en dom i Kammarrätten i Stockholm, vilket ökar förhoppningarna hos andra kommuner.

Så vill länsstyrelsen förbättra luften i Stockholms innerstad

I Stockholmsluften finns mängder av partiklar som kan orsaka astma, allergier, olika lungsjukdomar, hjärt- och kärlsjukdomar, cancer och stroke. I maj förra året fälldes Sverige i EU-domstolen för att under flera år ha överskridit gränsvärdena för hälsofarliga partiklar, så kallade PM10. Nu har länsstyrelsen tagit fram ett nytt åtgärdsprogram som ska ut på remiss.

© 2018 Stockholms Fria