”Alla ska söka på samma premisser” | Stockholms Fria
Stockholms Fria

”Alla ska söka på samma premisser”

I kulturtemanumret av Stockholms Fria Tidning (31/3) gjorde Kristian Borg en granskning av kulturstödet i Stockholms stad. En slutsats var att det är svårt för nya verksamheter och projekt att ta sig in i systemet. När det gäller verksamhetsstödet är det med mycket få förändringar samma aktörer som fått stöd varje år. Av verksamhetsstödet 2011 gick bara 1,6 av 77 miljoner till nya verksamheter. Kulturborgarrådet Madeleine Sjöstedt ger här sin syn på systemet.

Vilken är din kommentar till vår granskning av kulturstödets effekter?

– En av anledningarna till att vi gjorde om stödet till det fria kulturlivet var att vi gjorde precis samma analys som du nu verkar ha gjort. I den utredning som föregick förändringen av stöden till det fria kulturlivet kallades detta för inlåsningseffekter, alltså att systemet över tid blir ”fullt” och att de gamla aktörerna på så sätt blockerar de nya. Inte ens nya medel kan lösa den situationen då de behövs för att ge kostnadsuppräkning till de som redan har fått stöd. Det var olyckligt eftersom stöden ska gå till dem som har den mest kvalitativa eller konstnärligt förnyande verksamheten. Alla som söker pengar ska göra det på samma premisser och stöden ska delas ut efter hur väl den planerade verksamheten överensstämmer med de kriterier som finns beskrivna i riktlinjerna för kulturstödet.

På vilket sätt kommer dessa nya former att göra stödet öppnare?

– Det nya stödsystemet kommer att vara mer flexibelt än det gamla. En del i detta är att det kommer att vara lättare att komma in på de lägre stödnivåerna där det ställs lägre krav. På så sätt ska nya verksamheter kunna avancera i systemet och klättra från lägre nivåer till högre. I takt med att stödnivån höjs ställs också högre krav på konstnärlig kvalitet och förnyelse.

Hur ska systemet kunna skapa trygghet hos de fria grupper som har pengar idag, om det fokuserar på nya aktörer?

– Reformen handlar inte enbart om att göra det enklare för nya aktörer att komma in i systemet utan också om att öka kontinuiteten. I det nya kulturstödet går det att söka stöd för upp till tre år vilket kommer att öka möjligheterna att bedriva verksamhet av hög kvalitet. Det nya stödsystemet ger alltså det fria kulturlivet både mer flexibilitet och ökad kontinuitet. Vi har också höjt anslagen till det fria kulturlivet så att det både finns plats för fler aktörer och mer pengar till de redan befintliga.

Ni har höjt kulturstödet med 17 miljoner jämfört med 2011. Ungefär 4,3 miljoner går till de 22 verksamheter som i år får ökat stöd. Vad går resten till och kommer något av höjningen att gå till nya aktörer?

– Som liberal håller jag hårt på principen om armlängds avstånd. Bedömningen av vilka verksamheter som bäst uppfyller stadens riktlinjer görs av kulturförvaltningen i samråd med referensgrupper, så hur många nya aktörer som tar del av de nya miljoner som förts in i stödet beror på hur dessa bedömer de nya aktörernas ansökningar.

– Anledningen till att alla medel för 2012 inte har fördelats beror på att det ska finnas utrymme att fördela stöd under året, att inte alla medel skulle vara slut i systemet redan innan verksamhetsåret börjat.

Fakta: 

<h2>Läs också Vänsterpartiets Ann Mari Engels kommentarer: <a href="http://www.stockholmsfria.nu/artikel/92880">"Det blir mer byråkrati med borgarna"</a></h2>

Rekommenderade artiklar

Proggen befriade teatern

Fria Proteatern demokratiserade teatern, fick arbetarna till de fina salongerna och åskådliggjorde konflikten mellan arbete och kapital, skriver Kristian Borg.

Podden som skapar ett vi

Från en källare på krogen Paradiso vid Mariatorget gör Mahan Mova, Arjan Shoeybi och Victor De Almeida podden Ni e med oss, om urban kultur och framgång.

© 2018 Stockholms Fria