Promenadstaden stöter på motstånd | Stockholms Fria
Stockholms Fria

Promenadstaden stöter på motstånd

I början av veckan vann översiktsplanen Promenadstaden laga kraft. Den ska göra Stockholm till en tätare, mer ihopkopplad stad. Men nu riktas skarp kritik mot planen.

I översiktsplanen beskrivs detaljerat hur Stockholm bättre ska kunna utnyttjas och hur staden ska växa samman. Planen har funnits sedan 2008 men det är först nu den har vunnit laga kraft. När den antogs i kommunfullmäktige 2010 reserverade sig miljöpartiets Cecilia Obermüller.

– Vi har anmärkt på att det är en ganska lös plan, man har inte lyft upp konflikterna till ytan. Det handlar om långsiktig markanvändning och man har inte tydliggjort att det handlar om ett val: antingen grönområde eller inte.

Miljöpartiet anser att översiktsplanen tar ett alldeles för stort grepp och att man borde se till varje områdes egna karaktär.

– Man måste bygga områdesvis, man tar ett område som är naturligt, tittar på helheten, var kan man bygga fler bostäder? Inte som nu när byggherrarna hittar en bra tomt där de kan smacka upp några hus.

Regina Kevius, stadsbyggnadsborgarråd (M) säger att det är farligt att titta på ett enskilt område.

– Stockholms stad är en kommun och man måste se på kommunen som en helhet. Jag tycker att det har funnits för mycket detaljplaner på bara ett kvarter, det är bra att lyfta blicken ibland.

YIMBY (Yes In My Back Yard) är ett nätverk som verkar för en bättre stadsmiljö. Gustav Svärd är talesperson för nätverket och är positiv till planen och tror att man måste utvidga staden.

– Den tar hänsyn till Stockholm, man kan på gott och ont inte bevara alla områden som de ser ut i dag.

YIMBY anser inte att staden är färdigbyggd.

– Om vi vill bo i en ekonomiskt och miljömässigt hållbar stad måste den bli större. Den samhällsplanering som finns nu, där man byggde och lät allt stå, fungerar inte längre.

Cecilia Obermüller tycker att informationen om Promenadstaden till medborgarna har varit bristfällig.

– Man la ut ordentlig information om till exempel Kulturnatt, men Promendstaden var bara en grå annons. Det skulle ha varit mer: ”Hallå stockholmare, nu håller vi på med en översiktsplan!”.

Regina Kevius håller inte med och säger att det har funnits ett stort engagemang kring planen.

– Man har ordnat massor av stormöten, workshops, utställningar. Vad jag vet har det varit flera tusen som kommit och tittat och lämnat synpunkter.

Enligt Cecilia Obermüller har inte allmänheten vetat att översiktsplanen var på gång.

– Folk reagerar först när grävskopan kommer och då är det för sent.

Fakta: 

FAKTARUTA

- Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska varje kommun ha en kommunomfattande översiktsplan som är aktuell.

- Översiktsplanen Promenadstaden har tagits fram av Stockholms stad och ska ses som en handbok för hur stadsplaneringen ska gå till i huvudstaden under de närmsta åren.

- Översiktsplanen har bland annat lett till planerna på att bygga 195 nya bostäder i Rågsveds grönområde. Då samlades 2200 namnunderskrifter in och ett 90-tal skrivelser skickades in som protest mot byggandet. Planer i Husby, Skarpnäck och Bagarmossen har också mött lokalt motstånd.

Rekommenderade artiklar

© 2018 Stockholms Fria