Djursholms Ekeby, Danderyd | Stockholms Fria
Stockholms Fria

Djursholms Ekeby, Danderyd

Djursholms Ekeby är ett mindre bostadsområde som tillhörde det
gamla Djursholms villastad. Planen var att Ekeby skulle härbärgera
de hantverkare som behövdes i den nya köpingen i det tidiga
1900-talet. Så blev det inte. Istället flyttade lärare, tjänstemän
och småföretagare till de något mindre och billigare tomterna.

En av besparingarna på priset låg i den lägre servicenivån i
Ekeby. Men när avloppsdikenas innehåll rann rakt ut i
reservvattentäkten kom till slut ett gott argument för kommunalt
vatten och avlopp.

Vattentornet byggdes 1908 och anslöts då till Djursholms
kommunala vattenledning även om det till en början var så dåligt
att många vägrade använda det.

1965 togs vattentornet ur bruk och trycket i ledningarna började
istället upprätthållas med hjälp av pumpar. Länge var det i
kommunens ägo, men till slut skiftades en del av parkmarken som
tornet stod på, mot tomtmark, varvid tornet följde med till nya
ägare.

Sedan 1995 används vattentornet i Ekeby till villa. Cisternen
togs bort, men i stort är exteriören oförändrad. Skillnaden
ligger främst i en del nya fönster som placerats i de tegelröda
väggarna.

Fakta: 

Byggår: 1908.
Arkitekt: Axel Bergman.

Våra vattentorn
Stockholms 
vattentorn
i text och bild.

ANNONS
ANNONS

Rekommenderade artiklar

Orminge, Nacka

Nacka har en fascinerande mångfald bland sina reservoarer. Mest
uppseendeväckande är tornet i Orminge, som med sin aluminiumklädda
fasad tar svampformen till en helt ny nivå.

Djursholm, Danderyd

Vattentornet tillhör de mest karaktäristiska byggnaderna i
Djursholm där det ligger, lite avsides vid slottet.

Söderby sjukhus, Salem

Söderby sjukhus var på sin tid landets största sanatorium med
440 vårdplatser. Kring sekelskiftet var dödligheten i tuberkulos
mycket hög och köerna till vård långa, vilket krävde en satsning
på stora anläggningar.

Uggleviken, Stockholm

Det finns vissa vattentorn som inte liknar några andra i landet. Uggleviksreservoaren är ett av dem. Med sin över 70 meter långa rektangulära form, sina 64 pelare och den utpräglade funkisarkitekturen tycks den vara ensam i sitt slag.

© 2022 Stockholms Fria