Nytt kvinnofridspolitiskt program klubbat | Stockholms Fria
Stockholms Fria

Nytt kvinnofridspolitiskt program klubbat

Stockholms stad har fått ett nytt kvinnofridspolitiskt program. Ett viktigt styrdokument för stadens nämnder och bolag menar socialborgarrådet Anna König Jerlmyr (M). Många vackra ord men lite innehåll, tycker oppositionen.

– Det går ganska fort att sammafatta, programmet innehåller ingenting. Det är inte kopplat till några tydliga mål, inte till några verksamheter och inte till någon budget. Det rimliga vore att återremittera programmet och jobba om det, säger Roger Mogert (S), oppositionsborgarråd och vice ordförande i socialnämnden. 

Kvinnofridsprogrammet strä-cker sig från 2012 till 2014 och riktar sig till tre huvudsakliga målgrupper; kvinnor som utsatts för våld i nära relation, barn som upplevt våld och män som utövat våld. Målen uttrycks i generella termer, som exempelvis att kvinnor och barn ska få leva ett liv utan våld och ha kunskap om sina rättigheter, och att män ska sluta använda våld. 

 

Vänsterpartiet menar att det mest är tomma ord och att ett program kräver resurser för att komma igång. 

– Den borgerliga alliansen har skurit ned på allt inom socialtjänsten, allt som har med människor att göra som befinner sig på marginalen. Man är duktig på marknadsföring och på att säga de fina orden. Verkligheten är någon annanstans, säger Karin Rågsjö, vice gruppledare i Stockholms stadshus. 

Anna König Jerlmyr har inte varit tillgänglig för kommentar, men skriver i ett pressmeddelande att programmet blir ett viktigt styrdokument för alla nämnder och bolag i Stockholms stad. Hon försvarar programmets utformning i en intervju med Sveriges Radio Stockholm. 

– Vi kan beskriva hur många insatser som helst, men det är inte det som är det viktiga utan faktiskt vad vi ska sträva mot. Och det är ju att allt färre ska leva i relationer med våld. Och att vi ska få fler förövare att inte använda våld i sina familjer. Förväntar man sig ett tjockt dokument om vilka insatser som ska ges då kommer man att bli besviken, säger hon där. 

 

I programmet ingår även att man ska kartlägga omfattningen av våld i nära relationer i staden, något man är positiva till i vänsterpartiet. 

– Jag tycker det är jättebra att man gör en kartläggning. Vi har gjort en kartläggning om hedersrelaterat våld i Stockholms stad tidigare, och det behövs ett underlag som man kan gå vidare med, säger Karin Rågsjö. 

Sveriges kvinno- och tjejjourers riksförbund, SKR, har varit remissinstans under arbetet med programmet. Förbundssekreteraren Olga Persson tycker det är bra att de vill ta den här frågan på allvar och införa ett strukturerat arbete i staden. 

– Men problemet med alla sådana här program och handlingsplaner är att det är många fina ord men väldigt lite handling. Vi får vänta och se hur de ska följa upp de mål och indikatorer som de har utformat. 

Hon tycker det är bra att programmet riktar sig till alla nämnder och bolag, och inte bara socialtjänsten. 

– Det är en av SKR:s stora visioner att inte bara myndigheter ska bli bättre på frågan om våld mot kvinnor och barn, utan även människor runt omkring. Vi alla träffar ju de här kvinnorna och barnen och behöver bli bättre på att se och agera, att meddela socialtjänsten om vi har oro över någon medmänniska eller kollega.

 

En av deras invändningar har varit programmet bara ska inrikta sig mot kvinnor som utsätts för våld. 

– Det stora strukturella problemet är visserligen mäns våld mot kvinnor, men det finns det alltid undantag och varför ska man utesluta dem? Det finns ingen riktigt logisk förklaring till det. I pressmeddelandet om

kvinnofridsprogrammet skriv-

er Anna König Jerlmyr också

att Stockholms stad inför en kvinnojoursgaranti som innebär att alla som är i behov av ett skyddat boende ska få en plats. Något Olga Persson inte ser som något nytt. 

– Det ingår ju i socialtjänstens ansvar och i stadens garanti att ingen ska bo på gatan. Men sedan är det frågan om vilket skydd och stöd kvinnorna behöver, vilket kan se väldigt olika ut. Det vi ser är att kvinnor mer och mer placeras på hotellhem eller vandrarhem för att kommunen inte anser sig ha råd att placera kvinnan på en kvinnojour, säger hon. 

Rekommenderade artiklar

”Borgarna plundrar allmännyttan”

Försäljningarna av allmännyttans hyresområden i Stockholm har fyllt bostadsbolagens kassakistor till bredden. 1,3 miljarder kronor ska plockas ut från bolagen. Långt mer än vad den nya lagen om allmännyttan medger, anser Hyresgästföreningens jurist.

Protester mot stora fritidsgrupper

Barngrupperna i länets fritidshem blir bara större och större. Nu har det gått över smärtgränsen, tycker många föräldrar och anställda i Stockholm. Därför lämnade Lärarförbundet och Kommunal förra veckan över protestlistor med 3 200 namnunderskrifter till Lotta Edholm (FP), Stockholms skolborgarråd.

”Det är en oroande utveckling”

Den borgerliga majoritetens beslut förra veckan att sälja nästan 3 000 av Stockholms allmännyttiga lägenheter har väckt upprörda känslor hos både den politiska oppositionen och hyresgästerna. Besluten föregicks av en hemlig process som nu har anmälts till såväl polis som Stockholms stads revisorer.

Får ställa krav på bättre djurhållning

Många svenska kommuner har länge kämpat för att få servera mat som är producerad med miljöhänsyn och svensk nivå på djurskydd. Det har försvårats av att ett stort antal upphandlingar har överklagats av grossistföretaget Servera. Nu har Sigtuna kommun vunnit en dom i Kammarrätten i Stockholm, vilket ökar förhoppningarna hos andra kommuner.

Så vill länsstyrelsen förbättra luften i Stockholms innerstad

I Stockholmsluften finns mängder av partiklar som kan orsaka astma, allergier, olika lungsjukdomar, hjärt- och kärlsjukdomar, cancer och stroke. I maj förra året fälldes Sverige i EU-domstolen för att under flera år ha överskridit gränsvärdena för hälsofarliga partiklar, så kallade PM10. Nu har länsstyrelsen tagit fram ett nytt åtgärdsprogram som ska ut på remiss.

© 2019 Stockholms Fria