”Borgarna plundrar allmännyttan” | Stockholms Fria
Stockholms Fria

”Borgarna plundrar allmännyttan”

– Jag har tittat på det där och konstaterat att det kan ifrågasättas om det är i överensstämmelse med gällande regler. Det finns klart uttalat i förarbetena att man inte får ta mer än man har genererat i vinst från föregående år, säger P-G Nyström, förbundsjurist hos Hyresgästföreningen.

Enligt den nya lagen om allmännyttiga kommunala bostadsbolag får vinster överföras till kommunen om det görs för att finansiera åtgärder inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsansvar, exempelvis att främja integration och social sammanhållning eller se till att personer som kommunen har ett särskilt ansvar över får någonstans att bo.

– Det grundläggande syftet med överföringsbegränsningen är att säkerställa att de allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolagen har tillräckliga resurser för att fullgöra sin roll på bostadshyresmarknaden. Man kan fråga sig om kommunens satsningar ryms under den här beskrivningen som lagstiftaren har ansett att pengarna ska användas till, säger P-G Nyström.

Några av de åtgärder som den borgerliga majoriteten har angett att pengarna ska gå till är ombyggnad av gator, parker och idrottsplats i Fruängen, nya bostäder, hotell och buss- och spårvägsterminal i Älvsjö centrum, nya lägenheter och småhus vid Drevviken i Farsta, ombyggnad av Perstorpsvägen med bullerskydd och strandpromenad, utbyggnad i Stora Sköndal med enfamiljshus, radhus och flerfamiljshus.

Tomas Rudin (S) tror att de föreslagna åtgärderna snarare kommer att leda till ett mer segregerat samhälle än att främja integrering.

– Hotell i Älvsjö, bostadsrätter i redan starka områden, det är snarare något som förstärker segregation. Om man fortsätter att successivt avveckla allmännyttan genom att sälja ut och genom att plundra den på innehåll så kommer vi att komma till en bostadsmarknad som helt och hållet styrs efter plånboken.

Vänsterpartiet i Stockholm har också reagerat starkt och Ann-Margarethe Livh överklagade beslutet redan dagen efter.

– Det känns tråkigt att behöva gå till juridiken, men jag känner att det här är så viktiga frågor. Både för hyresgästerna men också för hela Stockholms utveckling. Det här är ju avgörande för om man ska få hantera allmännyttan och pengarna i bolagen på det här vilda-västernsättet, säger hon.

Hon tycker också det finns anledning att ifrågasätta att just hyresgästerna i allmännyttan ska betala för de föreslagna åtgärderna.

– Om de ska betala mer för gemensamma kommunangelägenheter än de som bor villor, bostadsrätter och radhus så tycker jag att man i så fall ska vara öppen med det, så att man fundera över om det är rätt. Om inte pengarna räcker borde man höja kommunalskatten och inte låta hyresgästerna betala mer.

Moderaternas borgarråd Joakim Larsson har inte varit tillgänglig för en kommentar, men han säger till ABC-nytt att pengarna ska användas till nya bostäder.

– Vi bygger mest i hela Sverige, det innebär att vi har kostnader för bostadsförsörjning. Med detta får vi nu loss pengar genom att föra över pengar från allmännyttan till bostadsförsörjning.

Hyresgästföreningen kommer inte att överklaga beslutet, trots invändningar mot hur den nya lagen används.

– Nej, de som kan överklaga ett sådant här beslut är kommunens medlemmar, de som är boende och mantalsskrivna i Stockholm. Det är en speciell typ av prövning det här, säger P-G Nyström.

Skulle hyresgästerna kunna överklaga?

– Absolut, hyresgäster som bor i Stockholm kan överklaga det här beslutet.

[email protected]

Rekommenderade artiklar

Nytt kvinnofridspolitiskt program klubbat

Stockholms stad har fått ett nytt kvinnofridspolitiskt program. Ett viktigt styrdokument för stadens nämnder och bolag menar socialborgarrådet Anna König Jerlmyr (M). Många vackra ord men lite innehåll, tycker oppositionen.

© 2019 Stockholms Fria