Upprepad sjuknärvaro riskerar din hälsa | Stockholms Fria
Stockholms Fria

Upprepad sjuknärvaro riskerar din hälsa

Sjuknärvaro, att gå jobbet fast man är sjuk, riskerar inte bara din framtida hälsa utan ger även ökade kostnader för samhälle och företag. Det visar forskningsresultat som gjorts på Karolinska institutet.

Gunnar Bergström, docent i medicinsk psykologi vid Karolinska institutet har studerat sambandet mellan upprepad sjuknär¿varo och längre sjukskrivningar.

– Det viktigaste som kom fram var att om man går upprepade tillfällen till jobbet fast man är så sjuk att man själv bedömer att man borde ha sjukskrivit sig, då finns det också ökad risk för att man inom de närmaste åren drabbas av en längre sjukskrivning.

I studierna ingick 9 700 personer, vilka arbetade inom kommun, landsting och den privata industrin. De fick frågan: Har du någon gång det senaste året gått till jobbet, fast du egentligen känt att du på grund av ditt hälsotillstånd borde ha sjukskrivit dig?

Man jämförde gruppen som angav sjuknärvaro en eller ingen gång, med dem som varit sjuknärvarande flera gånger. De som var sjuknärvarande mer än fem gånger såg vi en tydligt ökad risk för framtida ohälsa och sjukskrivningar längre än 30 dagar.

Cirka 15 procent, eller var sjunde person tillhörde den senare gruppen.

Gunnar Bergström berättar att det inte är helt klarlagt varför upprepad sjuknärvaro ökar risken för långtidssjukskrivning, men menar att om man över¿belastar sig själv under längre tid så sliter det på hela organismen vilket ökar risken för sämre hälsa på sikt.

– Det gäller att hitta en balans, det finns inga undersökningar som visar att det skulle vara farligt att gå sjuk till jobbet någon enstaka gång, men om man sätter det i system så sliter det på en själv på ett sätt som inte är riktigt bra.

Om det leder till ett folkhälso¿problem i framtiden kan inte Gunnar Bergström säga.

– Man kan fundera på om det inte finns en smärtgräns där det istället blir ineffektivt när kraven hela tiden ökar på att vara snabb och effektiv. Det finns studier i USA, där man gjort beräkningar som visar att sjuknärvaron blir dyrare för företagen än sjukfrånvaron.

Det finns även andra risker förutom den egna hälsan och att man riskerar att smitta kollegor.

– Arbetsplatsolyckor kan man tänka sig ökar. Man är ju inte lika observant ifall man har två Alvedon i kroppen och har 38,5 grader i feber.

Björn Danielsson

bjorn@stockholmsfria.nu

Fakta: 

Fakta

Gunnar Bergströms undersökning visade att bland dem som var sjuknärvarande mer än fem gånger det senaste året fanns en ökad risk för framtida ohälsa och sjukskrivningar längre än 30 dagar.

Rekommenderade artiklar

© 2018 Stockholms Fria