Bybor stoppade utvisning | Stockholms Fria
Skånes Fria

Bybor stoppade utvisning

Utvisningen av Kadher, den man som Skånes Fria Tidning skrev om i nummer 21, har ställts in tills vidare. Efter att en grupp bybor från Borrby hjälpt honom överklaga upp till sista instans – Migrationsöverdomstolen – stoppades utvisningen.

– Kadher är en helt ny människa, hela familjen är väldigt lättad men vi vågar inte slå på den stora glädjetrumman förrän vi vet att hans fall kommer att prövas i Sverige, säger Anna Lindberg från Borrby.

Domen innebär endast att Migrationsöverdomstolen stoppar utvisningen tillfälligt. Om domstolen ska ta upp fallet till prövning eller inte kommer att meddelas senare, enligt beslutet.

Om så blir fallet kommer det att avgöras om Kadhers asylansökan ska behandlas i Sverige eller om han enligt Dublinförordningen ska överföras till Tyskland, där han redan registrerats som asylsökande.

De omständigheter som då kommer att prövas är om det faktum att Kadhers barn och fru redan har uppehållstillstånd i Sverige ska anses vara skäl nog för att även Kadher ska få sin ansökan prövad i Sverige.

Om Migrationsöverdomstolen ger bifall blir domen prejudicerande och vägledande i liknande fall i framtiden.

– Jag tycker det är oerhört rättsosäkert att man som Dublinärende inte har rätt till advokat, hur många blir inte utvisade utan att ens veta att det går att överklaga och om de vet det, hur ska de då veta hur man gör? frågar Anna Lindberg.

Enligt Dublinförordningen ska asylansökan göras i det land där den asylsökande först registreras. Undantag kan göras men prövas då i varje enskilt fall.

Kadher heter egentligen något annat.

Fakta: 

<h2><a href="http://www.skanesfria.nu/artikel/93719">Borrbybor överklagar beslutet</a>&nbsp;(6/7-12)<br><a href="http://www.skanesfria.nu/artikel/93830">Migrationsverket JO-anmäls</a> (28/7-12)<br><a href="http://www.skanesfria.nu/artikel/98707">Kadher återvänder till Borrby</a>&nbsp;(17/8-13)</h2>

Rekommenderade artiklar

Björklund: Läs historia, Åkesson!

Liberalernas ledare Jan Björklund sjöng de liberala värdenas lovsång i sitt Almedalstal och angrep SD- ledaren.

–Jimmie Åkesson, gå hem och läs historia!

Förbud mot barnärktenskap

Regeringens förslag om totalförbud mot erkännande av barnäktenskap välkomnas av experter inom hedersrelaterat våld och förtryck. Därmed läggs mindre ansvar på flickorna, anser Bernardita Núñez, verksamhetsledare på Terrafem kvinnojour. 

Hjärnan pigg längre hos dagens 70-åringar

Dagens personer i 70-årsåldern är piggare i hjärnan än tidigare generationer. Men när den kognitiva förmågan väl börjar försämras, går nedgången snabbare än tidigare. Det antas hänga ihop med hur vi använder hjärnans reservkapacitet. 

© 2019 Stockholms Fria