Vårdföretag kritiserar kundvalet i hemtjänsten | Stockholms Fria
Stockholms Fria

Vårdföretag kritiserar kundvalet i hemtjänsten

Det kooperativa vårdföretaget HSB Omsorg slutar att erbjuda hemtjänst i Järfälla och Sollentuna. Enligt vd:n Karin Thalén går det inte att leverera bra vård i kommunerna. Orsaken är de låga ersättningarna och de dåliga regelverken.

Kundvalet ger alla rätt att välja vem som ska sköta deras hemtjänst. Det har fått kritik för att locka till sig oseriösa företag och att skapa ineffektiva organisationer. Nu kommer också kritik från flera av vårdföretagen. HSB Omsorg och Aleris kommer att sluta erbjuda hemtjänst i Järfälla. Anledningen är att ersättningarna är så låga att det inte går att få lönsamhet. Samtidigt stramas reglerna åt, så att olika moment i hemtjänstarbetet tilldelas mindre och mindre tid.

Anne-Marie Svensson är vd på Aleris omsorg. Företaget finns i ett tiotal kommuner och ersättningen skiljer i dag ganska mycket mellan kommunerna. Hon säger att det finns en trend att kommunerna försöker införa kundval samtidigt som de ska spara pengar.

– Kundval handlar ju om att brukaren ska få makten över vem som ska komma hem till dem. Det har inget med att spara pengar att göra, utan kostar förstås lika mycket.

Enligt Aleris finns det fler kommuner i Stockholmsområdet som de kan komma att lämna av samma skäl.

Sedan tidigare har HSB Omsorg dragit sig ur Stockholms södra stadsdelar. Då var skälet att de inte fått det kundunderlag som kunde få verksamheten att gå runt. Men nu handlar det alltså om en verksamhet som varit välfungerande, men där kommunen dragit ner ekonomin till orimliga nivåer.

Karin Thalén, vd på HSB Omsorg, har ändå en viss förståelse för hur kommunerna agerar.

– Kommunerna sitter med en mycket ansträngd ekonomi, säger hon. Men vi känner att vi inte kan hålla en hög kvalitet längre. Då är vi ändå ett kooperativ, så vi har inte de vinstkrav som andra företag kan ha. Men nu kostar den här verksamheten oss mer pengar än den ersättning som kommunen ger.

Att skapa ett väl fungerande kundval med den nya lagen om valfrihet kräver både resurser, ett bra regelsystem och en god dialog där kommunen lyssnar på utförarföretagen, enligt Karin Thalén. Nu kommer HSB Omsorg också att dra sig ur hemtjänsten i Sollentuna. Skälet är ungefär detsamma som i Järfälla, även om kommunerna skiljer sig mycket åt.

– I Sollentuna har det funnits en väldigt bra dialog mellan utförarna och kommunen. I Järfälla har de inte varit lika lyhörda.

Ordföranden i vård- och omsorgsnämnden i Sollentuna, Björn Karlsson (M), berättar att samtalen med företagen har lett till förändringar.

– Vi har legat för lågt, det har vi insett. Därför arbetar vi med att ta fram nya riktlinjer. Vi har haft kundval länge men sedan vi började med elektronisk mätning av arbetstiden ute hos kunderna har vi behövt göra justeringar.

Blir ni bekymrade när företag som HSB Omsorg drar sig ur er hemtjänst?

– Nej, det finns ju andra företag som klarar det.

Lennart Nilsson (KD), är vice ordförande i socialnämnden i Järfälla. Han är mycket orolig för utvecklingen inom hemtjänsten i kommunen. Enligt honom har ett nytt tidsmätningssystem orsakat problemen även i Järfälla. Med det redovisas den exakta tiden utförarna tillbringar hos de äldre.

– Det har funnits både fördelar och nackdelar med systemet. De som har gått lite tidigare från de äldre kan ju till exempel inte göra det längre. Men jag är inte heller helt säker på att det system vi jobbar med är det bästa. Det verkar skapa mycket administration.

Att Järfälla inte skulle ha lyssnat på företagen är något han inte håller med om.

– De är hjärtligt välkomna till mig, jag har faktiskt saknat just dem bland de företag som hört av sig och velat diskutera.

På fackförbundet Kommunal ser man risken att de seriösa företagen, som har kollektivavtal, i högre grad slås ut när kommunerna ska pressa sina kostnader.

– Men bra priser i hemtjänsten är ingen garanti för att vi får bort de oseriösa utförarna. Ett annat problem är ju att företagen vill göra vinst, säger Hugo Klappenbach som är förtroendevald på Kommunal i Järfälla.

För Kommunal har kundvalet lett till en mer komplex situation med många fler motparter. Det märks i medlemmarnas anställningsvillkor, speciellt hos företag som inte skriver kollektivavtal.

– Men det är tufft med de här priserna att vara privat företag och göra vinst idag, säger Hugo Klappenbach.

Rekommenderade artiklar

© 2019 Stockholms Fria