Förskolors hyror marknadsanpassas | Stockholms Fria
Stockholms Fria

Förskolors hyror marknadsanpassas

Alliansen i Stockholms Stad planerar att kraftigt höja hyrorna för ett femtiotal förskolor, enligt ett förslag som just nu diskuteras av politikerna. "Det blir högre kostnader för förskolorna, som kan få dra ner på lokalytan eller personal", säger Ann Mari Engel, ledamot för Vänsterpartiet i Stockholms Stads kommunfullmäktige.

Det liggande förslaget kommer att påverka hyrorna för ett 50-tal förskolor i Stockholm från och med den 1 oktober i år. Omkring 22 förskolor i innerstan ska få en sammanlagd höjning på drygt sju miljoner kronor, 15 förskolor i närförorterna ska få en höjning på drygt två miljoner kronor, medan 14 förskolor i ytterförorterna ska få sin hyra sänkt med 285 000 kronor. Förändringarna kommer att ske successivt, fram till år 2019.

Dessa förskolor hyr sina lokaler av Stockholms tre kommunala bostadsbolag och har enligt en lag från 1992 betalat enligt en självkostnadsprincip, vilket har gjort att deras hyror har kunnat hållas nere. Men eftersom bostadsbolagen drivs som vinstdrivande företag sedan 2011, ska hyrorna också marknadsanpassas, enligt förslaget.

– Det blir högre kostnader för förskolorna, som kan få dra ner på lokalytor eller personal, om de inte får kompensation från staden, vilket ingenting tyder på, säger Ann Mari Engel.

Som ett sätt att klara av de höjda hyrorna i innerstaden lägger alliansen fram idén om högre yteffektivitet – det vill säga att den rekommenderade ytan per barn på förskolorna ska sänkas. Tidigare låg rekommendationen på tio kvadratmeter per barn, men med bättre utnyttjade utrymmen skulle det gå bra med 8,5 kvadratmeter. Detta för att inte överskrida det maxbelopp på 30 000 kronor i lokalhyra per barn och år som staden beslutat om i tidigare utredningar.

– Det betyder att man ska kunna bygga mindre för lika många barn. Men redan i dag är innerstaden trång och bullrig, och många saknar utegårdar till exempel. Det borde också vara en pedagogisk fråga, och inte bara en ekonomisk, säger Ann Mari Engel.

Reglerna som infördes för de kommunala bostadsbolagen 2011 var ännu ett steg mot att få den svenska lagen att stämma överens med EU:s konkurrensregler. Nu kommer de förskolor som hyr lokaler av Stockholms Stad att få betala enligt ett system som delar in dem i tre områden, där det blir dyrast i de mest attraktiva områdena i innerstaden. Hyressättningen kommer härmed fortsättningsvis överensstämma bättre med marknadens, konstaterar Stockholms Stads utredare.

– Vi tycker inte att staden ska ta ut marknadshyror i sina egna lokaler. Det här är därför också ett principiellt beslut, konstaterar Ann Mari Engel.

Socialdemokraterna i Stockholms Stad menar att om förslaget går igenom kan det visserligen bli problem för enskilda förskolor, men generellt står de bakom tanken:

– Det finns inget egenvärde i att ta ut höga marknadshyror, men i det här fallet är det bara vissa förskolor som har låga hyror och det är principiellt svårt att försvara varför vi subventionerar dem men inte andra. Det är bättre att alla får lika villkor, säger Roger Mogert, borgarråd för Socialdemokraterna.

Förutsättningen, säger Roger Mogert, är dock att hyreshöjningarna kompenseras så att ingen av förskolorna kommer behöva läggas ner eller skära ner, till exempel genom att höja grundschablonen för förskolor eller att genom en pott i budgeten som riktas till de med väldigt höga hyror.

Förslaget har bordlagts och kommer att tas upp till röstning vid ett senare tillfälle. Eftersom inget beslut i frågan ännu har fattats, har alliansen i Stockholms Stad avböjt att kommentera.

Fakta: 

50 förskolor drabbas

Den 1 januari 2011 antogs en ny lag för de allmännyttiga bostadsbolagen för att följa EU:s konkurrenslagstiftning. Bland annat skulle kommunerna begära marknadsmässiga avkastningskrav av bolagen och verksamheten i stort bedrivas som affärsverksamheter.

Förslaget om hyreshöjningar är en del av denna lagstiftning.

Cirka 50 förskolor som hyr lokal av Stockholms Stads tre bostadsbolag AB Svenska bostäder, AB Stockholmshem och AB Familjebostäder omfattas av de föreslagna hyreshöjningarna.

Dessa har nu hyresavtal som bygger på en självkostnadsprincip och som ingicks med de allmännyttiga bostadsbolagen 1992.

Om förslaget går igenom kommer hyrorna för förskolorna i innerstaden höjas med 7 miljoner kronor, i närförort med 2,1 miljoner kronor, samt sänkas i ytterförorterna med 285 000 kronor.

En eventuell hyreshöjning kommer att fasas in fram till år 2019.

Källa: Stadsledningskontorets och koncernledningens förslag

Rekommenderade artiklar

Manifestation för en plats i värmen

Vinterkylan kan vara farlig för den som saknar ett hem. Samtidigt stängs de offentliga platserna för behövande. Det hävdar nätverket Aktion för ett varmare Stockholm. Den 25 januari manifesterade de för allas rätt till staden och tak över huvudet.

Björklund: Läs historia, Åkesson!

Liberalernas ledare Jan Björklund sjöng de liberala värdenas lovsång i sitt Almedalstal och angrep SD- ledaren.

–Jimmie Åkesson, gå hem och läs historia!

Förbud mot barnärktenskap

Regeringens förslag om totalförbud mot erkännande av barnäktenskap välkomnas av experter inom hedersrelaterat våld och förtryck. Därmed läggs mindre ansvar på flickorna, anser Bernardita Núñez, verksamhetsledare på Terrafem kvinnojour. 

© 2019 Stockholms Fria