Ovärdigt en demokrati att jaga de mest utsatta | Stockholms Fria
Anna Wester

Inledare


Anna Wester
Fria Tidningen

Ovärdigt en demokrati att jaga de mest utsatta

Första rapporterna om att poliser genomförde identitetskontroller på misstänkta plankare i syfte att hitta papperslösa som skulle avvisas vägrade jag tro på. Att sedan inse att det var sant och till och med en genomtänkt strategi kändes som en mardröm. Det har vidare visat sig att detta projekt sträcker sig längre än så. Ingen som vistas i Sverige utan papper kan vara trygg någonstans. Inte heller barn och ungdomar.

Det är så ovärdigt en demokrati att jaga samhällets mest utsatta personer. Det är vedervärdigt ur så många aspekter. Främst för individen, men också för de signaler det ger om vårt samhälle.

Men solidariteten med de som drabbas och protesterna mot polisens projekt inger hopp. Facebook och Twitter har blivit ett verktyg för att på ett enkelt sätt förstöra, eller i alla fall försvåra polisens jakt på papperslösa. Enkla handlingar. Att sprida varningar om kontroller och ge pengar till Ingen människa är illegal så att de kan hjälpa de som behöver med SL-kort.

ANNONS

© 2022 Stockholms Fria