Brett stöd för bygget i Edsberg | Stockholms Fria
Stockholms Fria

Brett stöd för bygget i Edsberg

Förra veckan skrev Stockholms Fria Tidning om exploateringen av Edsbergs sportfält i Sollentuna och Sollentunapartiet kritik av hela projektet. De får delvis stöd men också mothugg av den politiska majoriteten.

Sollentunapartiet har arbetat hårt för en folkomröstning om Edsbergs sportfält. Men efter en kontrollräkning fick de bara in 9,8 procent av invånarnas namn. 0,2 procent saknades alltså. Det verkar inte bli någon omröstning, men Sollentunas kritik mot projektet kvarstår.

Freddie Lundqvist, som är oppositionsråd för Socialdemokraterna i Sollentuna kommun, ger till viss del sitt stöd till Sollentunapartiets arbete för Edsbergs sportfält.

– Kan man få ihop så många namn bör vi ta det på allvar, även om en omröstning i sig innebär en utmaning att tolka resultatet. Däremot är vi motståndare till ytterligare kontrollräkningar. Nu har alla haft sin chans.

Samtidigt vill Freddie Lundqvist vara tydlig med att han och Socialdemokraterna tycker att utbyggnaden av bostäder på sportfältet är bra. Så bra att de inte är rädda att pröva projektet i en omröstning.

– Vi tycker att det är ett bra, men också nödvändigt projekt. Sollentuna och regionen växer. Förtätning räcker inte riktigt, säger han.

Vissa delar av arbetet med planen för Edsberg sportfält borde ändå ha gjorts annorlunda, enligt Freddie Lundqvist. Till exempel vill man ha en trafikutredning för trafiken i Edsberg. Nybyggena ska inte drabba de nuvarande invånarna i Edsberg. Men han tycker också att Sollentunapartiet tar i lite väl mycket i sin kritik.

Men Freddie Lundqvist är också kritisk till formuleringarna i den kommunikationsplan, som kommunikationsbyrån JMW arbetade fram och som benämner Sollentunapartiets namninsamling som ett hot mot hela projektet.

– Så kan man inte se på de kritiska rösterna i kommunen. Vi står inför ett samrådsförfarande, och det är viktigt att vi lyssnar på alla. De har mycket att bidra med.

Som exempel nämner han Norrvikenleden som efter en tuff strid överdäckades. I dag är de flesta glada över att det blev så.

Claes Nyberg arbetar på JMW, som skrev den kritiserade kommunikationsplanen på kommunens uppdrag. Han förklarar att den del av planen där Sollentunapartiets namninsamling klassas som ett hot, är en så kallad Swot-analys. Den ingår i ett standardförfarande vid den här typen av arbeten. Det rör sig om en enkel omvärldsanalys för att se vad som påverkar projektet.

– Man skulle kunna använda ett annat ord för det, jag vet att andra gjort det ibland. ”Utmaning” kanske visar bättre vad det handlar om. Det är de yttre faktorer man måste förhålla sig till när projektet genomförs.

Enligt honom ligger det alltså en språkförbistring bakom kritiken mot planen. För den som arbetar med kommunikation är det lättare att förstå att det här inte är ett utpekande av Sollentunapartiet.

– Beslutet om en eventuell folkomröstning kommer att påverka kommunikationen kring samrådet helt enkelt. Vi pekar i planen också på att det är viktigt att ha dialog med dem som är kritiska för att få in konkreta förslag, säger han.

Claes Nyberg poängterar också att JMW inte arbetar på uppdrag från politikerna, utan kommunens tjänstemän. I det här fallet för att skapa ett så bra samråd med kommunens invånare som möjligt.

Den politker som är kanske starkast involverad i byggplanerna är Moderaternas Thomas Ardenfors. Han är ordförande för kommuntyrelsens plan- och exploateringsutskott. Och han tycker inte att kommunikationsplanen är ett övertramp.

– Det är en klassisk Swot-analys. Jag har förståelse för att Sollentunapartiet kan tycka att det är jobbigt, och jag hade inte använt den terminologin, men man måste se begreppen i sitt sammanhang.

Thomas Ardenfors håller inte med om att de skulle vilja köra över folkopinionen och bygga till varje pris. Tvärtom säger han att de arbetat med en ovanligt stor öppenhet i just det här projektet, just för att de sett motståndet tidigt.

– Under förra mandatperioden märkte vi att det fanns väldigt mycket tveksamhet kring byggprojekten på Edsbergs sportfält. Vi valde då att riva det gamla förslaget och kalla in till nya dialogmöten för att skapa ett nytt förslag.

Det förslag som nu finns bygger alltså på dialogmöten med invånarna, som genomförts i förväg. Det är först nu som den vanliga samrådsprocessen börjar, den som krävs enligt lagen.

De problem med markens stabilitet och föroreningar som Sollentunapartiet pekat på är inte avgörande, enligt Thomas Ardenfors.

– Våra tjänstemän och konsulter har inte gett oss några skäl att tror att det här projektet är omöjligt. Det finns teknik för att ta hand om det, säger han.

Men är det ändå inte rimligt att ha en folkomröstning i frågan, trots att insamlingen kanske inte nådde upp i exakt 10 procent av de röstberättigade?

– För mig är det enkelt. De nådde inte upp i det antal som krävdes. Det är pudelns kärna, säger han. Samtidigt är det många som engagerat sig och jag är övertygad om att vi kommer att få mycket viktiga inspel som sannolikt kommer att påverka utformningen av förslaget ytterligare.

Han är däremot kritisk till hur namnen har samlats in. På flygbladen som han har sett används en exempelbild från dialogmötena, som inte alls kommer från ett färdigt förslag. Han tycker att underskrifter har samlats in under falska förespeglingar.

– Någonting säger mig att när Edsbergsborna ser de färdiga förslagen, kommer de att se att de är mycket bättre än de var. Området kring Väsjön kommer att bli ett av de absolut finaste områdena man kan bo på i norra Stockholm. Det är jag övertygad om.

Rekommenderade artiklar

© 2021 Stockholms Fria