Opinion | Stockholms Fria
Synpunkten
:

Fadime vägrade vara männens ägodel

När Rahmi Sahindal dödade sin egen dotter Fadime för två år sedan, tvättade han därmed bort den skam som han ansåg att dottern dragit över honom och hans familj. Han hade därmed upprättat familjens heder.

Så hade man kunnat läsa i en pakistansk, jordansk, saudisk eller en av arabemiratens dagstidningar (men också i Israel) och notisen hade inte väckt särskilt stor uppmärksamhet. Lagen i dessa länder legitimerar visserligen inte sådana brott, men lagen ger utrymme för förmildrande omständigheter så att straffet blir mycket lindrigt. Men detta hände i Uppsala.

Fria.Nu
Malin Bergendal
Synpunkten
:

Stordriftskolorna inte bättre än friskolorna

En friskola med stora brister ska kunna stängas omedelbart, säger Skolverket. Ja, nog har man sett exempel i media på skolor som inget barn borde behöva gå i. För ett par år sedan skrevs det mycket om elitism; friskolor som valde ut duktiga, välanpassade elever och valde bort andra. Nu handlar det om inkompetenta rektorer, fundamentalistisk undervisning och skolor som inte skyddar eleverna mot misshandel.

Fria.Nu
Debatt
:

En annan bild av bödeln Saddam Hussein

Det är en annorlunda morgon. Jag vaknar tidigt och på tv säger de att man har gripit Iraks bödel. Han har varit vår bödel i mer än 25 år. Han har jagat oss, bränt upp oss, avrättat oss, spridit giftiga gaser över oss, krossat våra hus, grävt ner oss i en stor massgrav.

Fria.Nu

Sidor

© 2018 Stockholms Fria