Fördjupning

”Detta är inte värdigt någon människa”

Hon kan nästan inte göra någonting själv och behöver tillsyn dygnet runt. Adriana Cubillos Ibanez har precis fått nej hos Försäkringskassan på sin andra ansökan om assistansersättning. Hennes sjukdom gör att hon behöver gå på toaletten 20 gånger per dygn, men försäkringskassan tycker att det får räcka med tio.

Fria.Nu

”Målet är att dra ner på kostnader”

Juristen Susanne Bergman, som egentligen heter något annat, arbetade som personlig handläggare och hanterade assistansersättningar på försäkringskassan många år innan hon sa upp sig år 2010 för att hon inte stod ut med hur systemet fungerade och hur lagar och praxis tolkades.

Fria.Nu

Islammotstånd möter antifeminism i Malmö

Högerextremismen

Hundra personer hörsammade den 31 januari Malmöjournalisten Ingrid Carlqvists uppmaning att bilda Tryckfrihetssällskapet. Temat för kvällen var ”Finns det yttrandefrihet i Sverige?”. Bilden av den hotade yttrandefriheten förstärktes av att mötet behövde polisbeskydd. I salen fanns nämligen ett axplock av hela Sveriges yttersta högerflygel samlad.

Fria Tidningar

Danmark – nytt centrum för militant motstånd mot islam

Högerextremismen

Danmark har blivit ett centrum för militant motstånd mot islam. I slutet av mars samlas kontrajihadisterna, som de själva kallar sig, till en europeisk manifestation i Århus. Detta är fokus för dansk extremhöger i dag och de organiserade tentaklerna rör sig långt in i politikens och journalistikens finrum. Frågan är hur de allihop hänger samman?

Göteborgs Fria

”Jag hade absolut aldrig någon avsikt att smitta”

I en cell i ett av Sveriges största och högst klassade fängelser sitter Leo och väntar på att utvisas i februari. Efter att ha avtjänat ett sjuårigt straff för grov misshandel för att ha smittat två kvinnor med hiv är han en av de personer som ingår i den växande svenska statistiken över brottmål som omfattar hiv och som hängts ut i media som ”hiv-man”.

Fria.Nu

Hivlagstiftningen – en svensk skamfläck

Efter 7 års avtjänat straff tvingas ”hivmannen” Leo lämna sitt barn för att utvisas. Sverige är ett av de länder som ger allra hårdast straff för hivöverföring och får nu utstå allt strängare internationell kritik. Denna ökade kriminalisering anses aktivt bidra till stigmatisering och demonisering av människor som lever med hiv och kränka redan utsatta individers mänskliga rättigheter. Men trots kritiken är inte Alliansen intresserad av att göra en översyn av lagstiftningen. I två artiklar ger vi en bakgrund till varför det behövs en översyn av svensk hiv-politik.

Fria.Nu

Salemmarschen flyttar till stan

Högerextremismen

Den 10 december vill högerextrema Svenskarnas parti demonstrera i centrala Stockholm. Fyra grupper med antirasistbudskap har också ansökt om demonstrationstillstånd samma dag. Polisen ger besked vilka som godkänns om ett par veckor.

Nordisk fascism för det tredje millenniet

Högerextremismen

Genom att tala om vänstern som en olycklig avart till kapitalismen försöker man återuppliva begreppet social höger och utmåla sig själva som den enda opposition som verkar i arbetarklassens intresse. Men Nordisk ungdom är sprungen ur nazistiska rörelser – och frågan är var deras intresse att ta sig in i sociala protester kommer ifrån och varför de strävar dit.

Göteborgs Fria

Den gamla världsordningen på kollisionskurs med internet

Telekompaketet, Ipred, datalagringsdirektivet och domen mot The pirate bay. Kampen om internet hårdnar, och handlar om betydligt mer än upphovsrätt. I den ena ringhörnan står det etablerade samhällets institutioner i form av stater och mäktiga privatekonomiska intressen. I den andra, i en svärm av ettor och nollor, står något som ännu inte helt låter sig kategoriseras men som har historien på sin sida. Antalet ronder är inte bestämt. Matchen slutar först vid knock out. FRIA ger dig förutsättningarna inför det stundande paradigmskiftet.

Fria.Nu

Sidor

© 2014 Stockholms Fria