Nyheter | Stockholms Fria

Nyheter

Sverige allt mer oförberett på kris

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har undersökt kommunernas information om krisberedskap på de kommunala webbplatserna. Majoriteten saknar information om risker i närområdet med exempelvis dammar eller farliga anläggningar.

Landets Fria

Staden laddar inför bilfri dag

Den 18 september blir en del av citykärnan bilfri – för en dag. ”Paris och Bogotá stänger av för bilar varje söndag”, menar kritiker.

Brist på tolkar äventyrar patientsäkerheten

I takt med att antalet asylsökande ökade förra året har tolkbristen blivit akut. Det märks inte minst inom vården, där brister i kommunikationen kan få allvarliga konsekvenser för patienten.

– Vi kommer inte kunna lösa detta på kort sikt, säger Jonas Ahlstedt, vd på tolkförmedlingen Transvoice.

Landets Fria

Sidor

© 2017 Stockholms Fria