Nyheter

Brett stöd för bygget i Edsberg

Förra veckan skrev Stockholms Fria Tidning om exploateringen av Edsbergs sportfält i Sollentuna och Sollentunapartiet kritik av hela projektet. De får delvis stöd men också mothugg av den politiska majoriteten.

Miljöpartiet möter cyklister i ny kampanj

Miljöpartiet driver just nu en kampanj för Stockholm som cykelstad. Under en månad ska de träffa stadens cyklister runt om i Stockholm för att samla in förslag på förbättringar. Dessutom kan vem som helst dela med sig på Twitter via hashtaggen #cykelruset.

Övergödning hotar Stockholms sjöar

Varje år mäter länsstyrelsen näringsläget i Stockholms sjöar. I en sammanställning över de sex senaste åren konstaterar de att länets sjöar är fortsatt mycket näringsrika. Länet har problem med övergödning.

”De försöker splittra lokalsamhällen”

Fascistiska partiet Gyllene gryning i Grekland inspirerar nazister i Stockholmsområdet. Samtidigt som den antirasistiska rörelsen låser in sig i sociala medier. Expos tillförordnade vd Alexander Bengtsson skräder inte orden: ”Det är ett jävla käbblande om huruvida rasismen är strukturell eller beror på enskilda individers attityder.”

Sidor

© 2014 Stockholms Fria