Gunilla Bandolins ekskulptur Obervatorium i Hammarby sjöstad.

Rundad form som mjukar upp

Publicerad:

SFT botaniserar bland Stockholms offentliga konstverk.

Kultur
Konst
Offentlig konst

När Hammarby sjöstad byggdes snålades det inte med fönsterrutor och arkitektarvoden. Från vissa vinklar tycker man sig kunna se ritningarna i lager efter lager av blänkande glas och räta linjer, staplade byggklossar. För att mjuka upp intrycket är det välkommet med rundare former. Där passar Gunilla Bandolins ekskulptur in. Den cirkulära piren harmonierar med strandlinjen och materialet för dessutom tankarna till bryggor.

Obervatorium är byggt i segment och när man står uppe på krönet och blickar ner liknar den en amfiteater. Förmodligen utspelar sig ingen större dramatik här än att välbeställda sjöstadsbor lapar sol och latte på sommaren. Bandolins konstverk är ändå vackert och ligger längs ett trivsamt promenadstråk värt att följa åt väster mot Lumaområdet och färjan över till Söder.

Fakta: 

Under vinjetten Offentlig konst [1] skriver SFT återkommande om stadens urbana landskap. 

Stockholms Fria