Nyhetsbyrån vänder sig till unga mellan 18 och 26 år med syftet att öka mångfalden inom journalistkåren.

De vill öka mångfalden inom journalistiken

Publicerad:   •  Uppdaterad:

En av hundra Södermalmsbor är journalist. I Rinkeby går det en på 2 000 invånare. Nyhetsbyrån vill öka mångfalden i kåren.

Inrikes

Hedvig Wiezell är projektansvarig på Tensta konsthall och har under våren drivit projektet Nyhetsbyrån. En ökad mångfald i journalistkåren bidrar till en mer kvalitativ journalistik, menar hon.

– Vi gör Nyhetsbyrån därför att det finns en snedfördelning kring vilka som arbetar som journalister och konstnärer i dag, säger hon.

Projektet är initierat av Tensta konsthall i samarbete med Stockholms universitet, Konstfack och nätverket Streetgäris och vänder sig till unga mellan 18 och 26 år. Under våren har deltagarna träffats två gånger i veckan och fått lära sig allt från tv-produktion till radioberättande, men också andra uttrycksformer.

Sofia Pappa är en av deltagarna. Hon är 20 år och kommer från Sundbyberg.

– Jag tror att Nyhetsbyrån kan bryta barriärer och lyfta fram fler perspektiv. För mig är det en demokratifråga, om inte alla är representerade i journalistiken kan inte heller alla berättelser komma fram, säger hon.

Vad skulle du säga behövs för att fler unga ska lockas till yrket?

– Det är svårt eftersom många unga här inte vill ha med journalister att göra, det finns en inbyggd misstro till hur porträtteringen av förorten sett ut tidigare. Men utbildningarna kan ändå göra mer för att öka mångfalden. Som det är i dag kan det kännas bortstötande, som att man inte hör hemma där.

Att utbildningarna drar till sig en homogen grupp studenter står klart – det säger Gunilla Hultén, studierektor på JMK. Hon hoppas att projektet i förlängningen ska leda till att fler söker sig till programmet.

– Representationsfrågan är ett betydande problem inom journalistiken, både för kåren i stort och om man ser sammansättningen bland våra studenter. Vi behöver finna vägar att nå grupper som vanligtvis inte söker vår utbildning och fundera på hur vi kan arbeta vidare med att bredda rekryteringen.

Själv har Sofia Pappa fått blodad tand och kommer att fortsätta med journalistik. Till hösten har hon kommit in på Poppius journalistskola.

– Det ska bli jättekul att fortsätta och jag tror att jag verkligen kommer att dra fördel av allt jag har lärt mig härifrån, säger hon.

Fakta: 

Här bor journalisterna

• Journalister väljer storstad framför landsbygd och nästan hälften av alla journalister i landet bor i Stockholms län. Inom Stockholm väljer de flesta journalister att bosätta sig i innerstaden. Allra populärast är Södermalm, där en av hundra boende är journalist.

• Källa: Institutet för mediestudier

Stockholms Fria