Hallå där Alfred Hallmert...

Publicerad:   •  Uppdaterad:

...från Planka.nu som släpper rapporten Highway to hell? om Förbifart Stockholm.

Inrikes

Varför skriver en organisation som kämpar för skattefinansierad kollektivtrafik en rapport om motorvägar?

– Därför att de infrasatsningar på vägar står i motsättning till en god kolltrafik, det handlar om hur staden är organiserad. Den kanske viktigaste slutsatsen i rapporten är att det inte går att kombinera ett bilsamhälle med en god kollektivtrafik. Men det är ingen naturlag att bilismen måste växa, det är en fråga om politiska beslut.

Varför kommer rapporten just nu?

– Stockholmsförhandlingen, som Carl Cederschiöld driver, släpper snart sina resultat. Det är där förslagen om nya vägsatsningar kommer att vara, att vi släpper vår rapport nu är för att visa på alternativen.

Ni skriver om &"urban rättvisa", hur vill ni egentligen att staden ska se ut?

– Vi ser framför oss en transportsnål stad där alla har tillgänglighet till hela samhällets utbud genom avgiftsfri trafik, att alla kan ta sig överallt utan att ekonomiska överväganden ska spela in.

Att författa rapporter är inget den utomparlamentariska vänstern brukar ägna sig åt. Nu gör ni det, och lanserar den genom att bjuda på gratis champagne. Försöker ni slå högern på dess egen planhalva?

– Haha, det vet jag inte, det handlar väl snarare om att bredda begreppet aktivism och vad det kan innebära. Att inte hålla det inne i gamla mönster. Sedan är det inte så viktigt att fokusera på vad motståndarsidan brukar göra, det är mer intressant vad vi kan göra själva.

Fakta: 

<h2><a style="color: #1670d4; text-decoration: none; padding: 0px; margin: 0px;" href="http://www.fria.nu/tema/foerbifarten">L [1]äs mer om Förbifart Stockholm på vår temasida.</a></h2>

Stockholms Fria