'Lagen kan användas mot allt som inte passar sig'

Publicerad:   •  Uppdaterad:

I stort sett utan reaktioner från media yrkade riksdagen i onsdags bifall till ett lagförslag som ger militären rätt att bruka tvång och våld mot civila. Det fick aktivister från gruppen Murbräcka att iklädda blodfläckade kläder genomföra en liggande protest utanför riksdagshuset.
- Vi är rädda för att lagen ska användas mot demonstrationer, sa en representant för gruppen.

Inrikes

Efter att militär öppnat eld mot strejkande arbetare i Ådalen 1931, med fem döda som resultat, instiftades lagar om en särskiljning av militära och polisiära befogenheter. Krigshandlingar skulle hanteras av militären, medan brottshandlingar skulle falla på polisens lott.

Kring denna uppdelning fanns länge ett brett konsensus, vilket bröts först den 25 april i år då en majoritet i justitieutskottet ställde sig bakom regeringens proposition om en lagändring. I onsdags klubbades propositionen igenom av riksdagen. Endast miljöpartiet och vänsterpartiet reserverade sig, med motiveringen att våldsmonopolet i fredstid bör vara förbehållet polisen.

I media har det varit märkligt tyst om den nya lagen. Vilket inte minst märktes under Murbräckas protest. De aktivister som inte spelade ihjälskjutna på marken delade ut flygblad till förbipasserande, av vilka de allra flesta var ovetande om vad kammaren bara timmar tidigare beslutat om. Allmänhetens okunskap var också anledningen till att aktivisterna inte såg något problem med att förlägga protesten till efter det att riksdagen fattat beslut.

- Möjligheten att påverka är ju ändå minimal. Det här handlar mer om att försöka väcka medvetenhet än om att ändra lagförslaget, sa en representant för Murbräcka till SFT.

Som fallet med flera andra nyligen instiftade eller föreslagna lagar har även denna presenterats som en del i kampen mot terrorismen. Polisen ska även fortsättningsvis ha huvudansvaret för att bekämpa terrorism i Sverige, men ska vid behov kunna be försvarsmakten om hjälp.

En sådan förfrågan ska gå genom regeringen, men i brådskande fall kan regeringens tillstånd ges retroaktivt. Sådana tillfällen definieras i propositionen som 'fall som kan innebära fara för människors liv eller hälsa eller för omfattande förstörelse av egendom'.

Från Murbräckas sida är man dock orolig för att militären i framtiden kommer att kunna sättas in mot proteströrelser och demonstrationer. Vad som är ett terroristbrott bestäms från politiskt håll, menar man.

- Definitionen av ordet terrorist är ganska flytande, och vi är oroliga för at det ska användas lättvindigt mot allt som inte passar sig. Att det i slutändan kommer att användas mot oss.

Fakta: 

Relaterade artiklar

Militären föreslås få bruka tvång och våld mot civila

Stockholms Fria