Arbetslösheten slår hårdast mot redan utsatta områden

Publicerad:   •  Uppdaterad:

Arbetslösheten i Stockholm har ökat med 50 procent under ett år, till följd av finanskrisen. De värst drabbade områdena är de där arbetslösheten redan är hög, som till exempel Kista och Spånga.

Inrikes

Stockholm har klarat sig bra från finanskrisen jämfört med andra delar av landet. Men en rapport från stadens utrednings- och statistikkontor visar att arbetslösheten ändå har ökat med 50 procent mellan oktober 2008 och samma period 2009. Det handlar om en ökning med cirka 7 000 personer.

– Det har ökat och det är en relativt hög ökning. Det har skett större ökningar i början på 90-talet men det är den största ökningen sedan dess. Men det är ju inte helt oväntat med tanke på finanskrisen, säger Patrik Waaranperä, stadens utrednings- och statistikkontor.

Den största ökningen kan man se i Kista-Rinkeby och Spånga-Tensta där det har skett en fördubbling av antalet arbetslösa. På Arbetsförmedlingen Rinkeby-Kista märker man av ökningen.

– Arbetslösheten har ökat med cirka 1000 personer på ett år i Rinkeby-Kista. Vi är oroliga för att långtidsarbetslösheten har ökat ordentligt runt 800 personer fler nu än under förra året. Det är där problemet ligger. Det är de långtidsarbetslösa som har ökat., säger Britt-Mari Sondlo, verksamhetschef för Arbetsförmedlingen Rinkeby-Kista.

Och hon tycker att siffrorna är oroande.

– Det är gruppen långtidsarbetslösa som har ökat. Och det är oroväckande för ekvationen. Ju längre tid man går utan arbete ju svårare blir det att gå tillbaka till ett jobb.

Kista och Rinkeby är också områden som redan har hög arbetslöshet.

– Vi har många nyanlända flyktingar som inte har samma utbildningsgrund och språkkunskaper. Prognoser visar att efterfrågan ligger på att man ska ha just en bra utbildningsgrund. Det är därför det blir tufft.

Men hon berättar att de arbetar hårt för att få ut fler i arbete.

– Vi tar de här siffrorna seriöst och har en jätteutmaning framför oss. Vi behöver mer utbildningsinsatser och måste få in fler arbetscoacher som har bra språkvana. Och vi behöver få en bra kontakt med arbetsgivare och skapa ett intresse för våra målgrupper där det bland annat finns ett stort språkutbud.

Hon tror att det kan komma att vända någon gång nästa år.

– Det gäller att vi får en bra relation med arbetsgivarna och bedriver ett bra, aktivt arbete för våra arbetssökande så att de inte tappar hoppet. Då tror jag att vi kommer att få ner arbetslösheten om ett år.

Att det bara är finanskrisen som ligger bakom siffrorna tror inte Yvonne Ruwaida (MP), oppositionsborgarråd. Hon menar att det här visar på att klyftorna mellan socialt utsatta områden och mer välbärgade områden har ökat.

– Om det bara berodde på finanskrisen så skulle hela Stockholm ha drabbats lika. Det här är en konsekvens av den politik som den moderatleda majoriteten i staden har drivit, säger hon.

Hon ser allvarligt på det som utredningen pekar på att arbetslösheten har ökat i områden där den redan var relativt hög.

– De har försvagat områden genom att flytta verksamhet från förorterna och bantat i stadsdelsnämnden vilket har minskat utbudet av arbetstillfällen då man varit tvungen att lägga ner verksamheter som äldreomsorg och barnomsorg. Det slår ner arbetsmarknaden lokalt.

Den rödgröna oppositionen kräver nu insatser för att minska arbetslösheten och klyftorna i staden. Miljöpartiet har bland annat kommit med ett förslag om ett kommunalt byggbolag där långtidsarbetslösa får vara med och rusta upp miljonprogrammen.

– Det finns två alternativ. Antingen att man vid upphandlingen av dem som ska rusta upp eller bygga nytt ser till att en viss procent av arbetarna ska vara från området eller vara långtidsarbetslösa. Ett annat sätt är att starta ett kommunalt bostadsbolag där man rekryterar personer som är långtidsarbetslösa och erbjuder utbildning.

Ulf Kristersson (M), social- och arbetsmarknadsborgarråd, tar också allvarligt på statistiken men menar att de redan tagit fram åtgärder för problemet.

– Vi ser allvarligt på både ungdomsarbetslösheten och arbetslösheten bland invandrare varför dessa två grupper är prioriterade inom Jobbtorg Stockholm. I årets budget har Jobbtorg Stockholm fått drygt 53 miljoner extra för att i ännu större utsträckning kunna hjälpa människor från bidrag till arbete. Bland annat har vi startat verksamheter för att bättre stödja nyanlända till arbete med språkstöd och praktik. Vi har också en uppsökande verksamhet för att nå de ungdomar som i dag inte finns varken i skolan, hos Arbetsförmedlingen eller på Jobbtorgen. Trots den djupa ekonomiska kris vi befinner oss i är det positivt att det är rekordfå stockholmare som är i behov av socialbidrag, säger han.

Fakta: 

Delar av utredningen:

• Den sista oktober 2009 var det 19 918 personer i staden som var arbetslösa, vilket motsvarar 3,6 procent av befolkningen. Det är en ökning på över 7 000 personer, ungefär 50 procent, sedan samma period år 2008.

• Rinkeby-Kista har den högsta arbetslösheten på 6,9 procent av befolkningen. Lägst andel har Norrmalm med 2,1 procent. I Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta hade arbetslösheten fördubblats medan ökningen var som minst i Skärholmen där den hade ökat med en tredjedel.

• Männen har generellt högre arbetslöshet i jämförelse med kvinnorna men skillnaderna har minskat något de senaste åren.

• Inom gruppen 55-64 år hade 40 procent av fallen en arbetslöshetstid på över 12 månader.

• Av samtliga arbetslösa fick 49,8 procent ersättning från någon arbetslöshetskassa samt 13,6 procent från Alfa. Bland ungdomar var det 74 procent som inte hade någon ersättning från vare sig arbetslöshetskassan eller Alfa.

Stockholms Fria