Syndikalisterna varslar om strejk i t-banan

Publicerad:   •  Uppdaterad:

Fackföreningen Syndikalistiska driftsektionen Stockholms tunnelbana och spårvägar, SAC-DSTS, menar att arbetsmiljön är så bristfällig att man varslat om en dygnslång strejk på torsdag, den 27 januari.

– Maximalt fem procent av trafikutbudet blir påverkat. Och då menar jag i värsta fall, säger MTR:s förhandlingschef, Pierre Sandberg.

Inrikes

Ord står mot ord när det gäller beskrivningen av arbetsmiljön i tunnelbanan. Syndikalisterna hävdar att spärrvakter som tagit en paus för att gå på toaletten under sina pass kallats in till samtal och blivit utsatta för disciplinära åtgärder, och att ersättningssystemet inte fungerar.

Tågförare får reda på sina arbetspass med kort varsel – och arbetstiderna kan variera kraftigt och förläggas spritt under dygnets timmar. Därmed lider inte bara de anställda av att till exempel ha svårt att sköta sina familjeliv, utan även trafikanternas säkerhet hotas, hävdar Syndikalisterna, som enligt egen utsago organiserar omkring 100 anställda i tunnelbanan.

– Jag kan få en arbetstid när som helst mellan klockan 04.30 och 22.00 och jag har det ändå inte värst, säger Jonas Grönvik, till DN.se och fortsätter:

– Som förare ansvarar vi för tiotusentals resenärer, så det är klart att det här påverkar säkerheten. Det blir svårare att behålla koncentrationen när jag ofta måste ställa om dygnsrytmen.

Pierre Sandberg, som är förhandlingschef för MTR i den pågående konflikten, anser att det bara finns två förlorande parter i dagsläget. SAC-DSTS och MTR har träffats vid ett tillfälle, därefter kom strejkvarslet.

– Vi har tagit kontakt igen så att vi kan sätta oss ner och förhandla, istället för att de ska gå ut i kamp och ta till stridsåtgärder och att vi ska kommunicera via medierna. Varje krav i sig går ju att diskutera. Vi vill såklart också få en lösning på det här. Det ligger i vårt intresse att ha nöjda medarbetare, säger Pierre Sandberg som hävdar att trafiken inte kommer att störas nämnvärt under den utlysta strejken på torsdag:

– Vår erfarenhetsbank säger att Syndikalisterna inte är någon stor spelare i vår verksamhet. De säger att de har 100 medlemmar, men dem skulle jag vilja se. Egentligen vill jag inte säga någon siffra, men max fem procent av det totala trafikutbudet skulle bli påverkat vid en strejk. Och då menar jag verkligen i värsta fall.

Just nu tycks de stridande parterna stå långt ifrån varandra. Men Pierre Bengtsson betonar att han och MTR är mer än villiga att få ett slut på konflikten, men att det krävs tid och tålamod.

– Jag har fel jobb om jag inte tror att det här kommer att lösa sig. Som jag tolkar det nu handlar det om parternas retorik, men båda måste vara resonabla. Problemet är att de vill att vi ska leverera nu, men det krävs genomgripande förändringar som inte finns på kartan just nu – och de har samtidigt oerhört bråttom. På längre sikt, visst, då kan båda parterna promenera från förhandlingsbordet som segrare. För jag vill understryka att vår vilja är att förbättra arbetsmiljön för de anställda. Men vad gott för arbetsmiljön gör det här, frågar sig Pierre Bengtsson.

Stockholms Fria