Massiv kritik mot nya Slussen

Publicerad:   •  Uppdaterad:

Det nya Slussenförslaget är olagligt hävdar en rad handikappråd. Förslaget innehåller så många brister att råden avstyrker förslaget. Även oppositionen riktar skarp kritik mot planen. "Jag ser väldigt allvarsamt på att de lägger fram ett förslag på trappor på 10 till 12 meter, som knappt en fritidsmotionär kan ta sig upp för", säger S-toppen Karin Wanngård.

Inrikes

Synskadades riksförbund i Stockholm, SRF, hör till en av de organisationer som riktar kritik mot det nya förslaget. Bristfälligheterna utifrån en synskadad persons perspektiv berör både de planerade byggnaderna såväl som det omkringliggande området.

– Bland annat, som vi ser det, finns det många öppna glasytor vilket inte är bra. Glaset går inte urskilja, säger Henrik Götesson som är ombudsman på SRF och som konstaterar att de dåliga kontrasterna gör att en synskadad person riskerar att gå in i glasväggar och dörrar.

Han anser även att de stora och öppna ytorna ställer till problem, eftersom det försvårar möjligheten att söka efter orienteringspunkter.

– Det är svårt att se exakt utifrån ritningarna, men vi har bedömt att det inte har tagits i beaktande.

Även Nils Duwähl ordförande för DHR:s Stockholmsavdelning - delaktighet, handlingskraft, rörelsefrihet, riktar skarp kritik mot det nya Slussenförslaget.

Han och många andra med funktionshinder menar att det framtida Slussen blir sämre än den nuvarande lösningen och även bryter mot plan- och bygglagen:

- Allt som byggs om och nytt ska vara tillgänglig för alla. Men det bryter på flera sätt och vis, säger Nils Duwähl och syftar bland annat på rampen mellan Stadsgårdskajen och den planerade Katarinaparken som lutar alltför kraftig för att en funktionshindrad person problemfritt ska kunna ta sig upp.

Detta kritiserade Stadsbyggnads- och exploateringsnämndens handikappråd redan för mer än ett år sedan. Utan resultat. Rådet anser att det behövs vilplan.

– Man kan ifrågasätta hela systemet med råd när man inte tillvaratar dem. Staden betalar ändå för det, säger, Nils Duwähl som sitter i Kommunstyrelsens handikappråd.

Oppositionsborgarrådet Karin Wanngård (S) dömer ut det senaste förslaget. Socialdemokraterna vill återremittera det, på grund av otillgängligheten.

– Jag ser väldigt allvarsamt på att de lägger fram ett förslag på trappor på 10 till 12 meter, som knappt en vanlig fritidsmotionär kan ta sig upp för. Och så hänvisar man funktionshindrade, folk med barnvagn och kanske någon som brutit benet till hissar i en privatägd fastighet, säger Wanngård till Stockholms Fria.

Nils Duwähl är inte särskilt förtjust vid tanken på att tvingas förlita sig på privata hissar, för att ta sig från vattennivån och upp till Södermalmstorg.

– Det här går mot Stadens egna ambitioner, att Stockholm ska vara tillgängligt för alla. Det måste till fler hissar utomhus, och de måste fungera. I dag är hissarna i Stockholm ökända, för att de används till pissoarer. Och jag som åker i stol kan få vänta på hissen vid Centralen i flera månader, den har inte fungerat på hela sommaren.

Kristdemokraterna är ansvariga för tillgängligheten i Stockholm, under ledning av Ewa Samuelsson (KD). Hon anser att Karin Wanngårds utspel är oansvarigt.

– Ombyggnaden av Slussen har diskuterats sedan början av 1990-talet. När vi äntligen har kommit till skarpt läge och ska fatta ett slutgiltigt beslut i frågan vill Socialdemokraterna riva upp förslaget, säger biträdande socialborgarråd Ewa Samuelsson och tillägger att tillgänglighetsperspektivet ska särskilt beaktas i kommande diskussioner.

Stockholms Fria