Gångbroarna i Husby ockuperades

Publicerad:   •  Uppdaterad:

I torsdags samlades ett trettiotal demonstranter på gångbron över Norgegatan, inte långt från Husby centrums tunnelbaneuppgång. Det var Nätverket Järvas framtid som hade ordnat en symbolisk ockupation av bron, ställt dit en soffa, ordnat soppkök och spelar trummor för att samla namnunderskrifter till protesten mot att gångbroarna ska rivas.

Inrikes

Stadsarkitekterna inne i Stadshuset menar att gångbroarna är ett hinder för att skapa ett nytt och attraktivt centrum dit man ska kunna ta sig med bil. Men för många Husbyborna innebär planen att en trygg gångväg ersätts med trafik och övergångsställen.

I våras, När Strukturplanen för Husby lades, protesterade nätverket mot den korta remisstiden och de lyckades förlänga den till den 18 november. För någon månad sedan gjorde ett drygt hundratal invånare klart på ett möte att de ville ha broarna kvar. Därför är besvikelsen stor över att stadsdelsnämnden den 3 november bestämde sig för att anta planen. Hittills har man lyckats samla in drygt 1 000 namn. Nästa vecka ska protesterna lämnas över till Joakim Larsson (M) ytterstadsborgarrådet.

Stockholms Fria