Jönköping öppnar för nya perspektiv

Publicerad:   •  Uppdaterad:

Efter två års omfattande renovering har Jönköpings läns museum återinvigts med flera spännande utställningar. Bland konsten som visas finns Elisabeth Ohlson Wallins Heternorm & Etnonorm samt en förnyad John Bauer-utställning, som visar sagoillustratörens bilder i ett nytt spännande ljus.

Kultur

Bakom den nya John Bauer-utställningen står den nu internationellt uppmärksammade konstnärsduon Christer Lundahl och Martina Seitl, som genom sitt konsekventa arbetssätt att bygga upp stämningsskapande miljöer med hjälp av ljud och ljus sätter den kroppsliga upplevelsen i centrum.

– Vi vill komma bort från förväntningar och vaneseende till att eftersträva känslan i nuet, där ju minnet också formas i nuet, säger Lundahl.

Båda är uppvuxna i Jönköping men sedan flera år verksamma utomlands. Eftersom Lundahl och Seitl är uppväxta i landskapet med de bauerska trollskogarna – också en turistisk klichébild – låg utmaningen i att hitta en annan djupare och mer dold sida. Av de tusentalet verken har de valt ut ett sparsmakat fåtal ambivalenta motiv. Den raffinerade ljussättningen kommer och går, likt solljusets speglingar i skogen.

– Det finns mängder av dolda intressanta aspekter i skogen som vi tagit fasta på och själva upptäckt.

I rummet intill möts vi av Elisabeth Ohlson Wallins slående starka fotografier i storformat. Utställningen Heteronorm & Etnonorm vänder också upp och ner på vaneseendet – genom att utmana stereotyper och fördomstänkande, exempelvis i form av ett styrelserum med bara tjejer.

Här visas dessutom altartavlan som Skara domkyrka tackade nej till i SVT-programmet Konstkuppen.

Man slås först av hur liten den är, jämfört med de övriga bilderna. Då blir också avsikten tydligare – att kyrkan ska kunna erbjuda ett alternativ för dem som så önskar, för att alla ska känna sig välkomna.

Det provokativa ligger i att lyfta fram homo-, trans- och bisexuella personer med sina uppseendeväckande utstyrslar, som på ytan kan kännas tröttsamt, men på samma sätt som i mötet med Ecce Homo-utställningen, som väckte starka reaktioner på sin tid, blir intrycket annorlunda när man möts på tu man hand med verken.

Går man bakom ytan försvinner det provokativa.

Iscensättningen av motivet på altartavlan ger associationer till heliga egyptiska motiv, med en estetiskt sinnlig och kärleksfull tolkning mellan dessa par.

I samtalet med museichefen kommenterar Ohlson Wallin sin inställning till provokationsstämpeln hon fått på sig.

– Som kvinna, lesbisk och konstnär är det kanske lättare att avfärda mig som provokativ, vilket inte alls är mitt syfte. Men som fotograf använder jag den fotografiska tekniken som verktyg för mitt skapande, och eftersom den fotografiska bilden är så nära verkligheten kan det kanske uppfattas som att gå för långt.

Hon fick inget mothugg och inga upprörda besökare syntes till, så mycket har hänt sedan Ecce Homo visades på Kulturhusets vind.

"Smålands Jerusalem" med sin rika frikyrkotradition, på gott och på ont, öppnar sakta upp sig och i år kommer dessutom för första gången en prideparad att hållas här den 17–19 maj, där länsmuseet blir en del i paraden som arrangeras av Jönköping Qom Ut.

Landets Fria