FI vill ha fri invandring

Publicerad:   •  Uppdaterad:

Feministiskt initiativ (FI) siktar mot en plats i riksdagen och i EU-parlamentet nästa år. Under helgens partikongress fastslogs bland annat en ny migrationspolitik som ska utmana de andra partierna. Visionen är: öppna gränser.

Inrikes

– Det är skarpt läge, där rasismen breder ut sig och fler av de andra partierna antingen anammar högerextrem politik eller är väldigt tysta. Vi vill ta tydligare ställning och vill att alla ska få uppehållstillstånd, säger talespersonen Sissela Nordling Blanco.

Hon säger att det är hög tid att välja färdriktning för Sverige och Europa och tycker att varje människa ska ha rätt att söka skydd och ett värdigare liv i ett annat land.

– Målet är att man ska kunna leva sitt liv som man vill ha det och vi ska se till att alla ska ha ett arbete och en bostad, säger hon.

Partiet vill öppna gränserna för alla människor som vill leva i Sverige, vilket Blanco tror skulle vara fullt möjligt tillsammans med resten av partiets politik. Men när det gäller hur visionen ska kunna realiseras i praktiken så har partiet inte utarbetat något förslag för det.

– Vi anser att politik handlar om vilken idé man har om samhället och vilka värderingar som ska ligga som grund för den värld vi vill ha, och att sedan utarbeta en budget för att genomföra det.

Handlar det inte även om att ha en idé om hur man ska göra verklighet av visionen?

– Vi arbetar helt ideellt och har inte de resurserna. Många förslag kräver en utredning på något vis för att kunna genomföras och det kan inte en ideell organisation göra, utan det skulle behövas en statlig utredning.

Blanco menar att ingen människa ska behöva leva som papperslös. Med deras politik skulle det finnas ett socialt skyddsnät för de som emigrerar tack vare att alla skulle ha samma rättigheter och därmed få ta del av välfärden på samma vis, säger hon.

– Man skulle inte behöva söka asyl men människor som kommer hit för särskilt stöd behöver tas emot på ett särskilt vis. Hur ett sådant system skulle kunna se ut finns inga direkta förslag på än så länge.

Enligt Blanco skulle fri invandring vara fullt möjlig genom att man bland annat gör det lättare för utlandsfödda att få jobb i Sverige. Hon poängterar att det finns yrkesområden där det saknas kompetent personal samt att det behöver tillsättas fler tjänster inom exempelvis skola, vård och omsorg.

– Det finns områden där människor blir utbrända och alliansens intresse för att göra vinst på välfärden leder till nedskärningar och mindre personal. Vi har inte alla lösningar i dag, men någonstans handlar det om vart man vill och att sedan arbeta ut förslag.

Under partikongressen fattades även beslut om en ny politik för likabehandling på arbetsmarknaden. Att ge kommuner och landsting riktlinjer och metoder för att verka mot diskriminering på arbetsplatserna är exempel på förslag som skulle underlätta en värld med fri invandring, menar Blanco.

– Det finns yrken där det råder brist på kompetent personal samtidigt som det finns högutbildade utlandsfödda som inte blir anställda.

Partiet vill utveckla ett system med metoder som gör det möjligt att mäta diskriminering. De vill att skadestånden i diskrimineringsmål ska höjas och att myndigheter ska genomföra regelbundna kontroller på sin egen verksamhet.

Inför valet nästa år, då partiet vill komma in i riksdagen, är förhoppningarna stora. FI har ett samarbete med andra feministiska partier från Polen, Spanien och Tyskland som de eventuellt ska genomföra gemensamma kampanjer med inför EU-valet.

– Vi hoppas på att få komma in och märker ett större stöd av människor som vill engagera sig nu. Etablerade partier har fastnat i ett spår. Vi vill förändra från grunden och vågar se bortom det samhälle som redan är, säger Blanco.

Fakta: 

Andra beslut på FI-kongressen:

• Nej till vinstutdelning i välfärden

• Nej till surrogatmödraskap

• Avskaffa monarkin

• Ny lagstiftning som begränsar reklam på offentliga platser och istället upplåter plats åt samhällsinformation och kultur

• Avskaffa rut- och rot-avdraget

• Inrätta en helt fristående organisation för utredning av brott där poliser är misstänkta gärningsmän

Koldioxidskatt på mat med syfte att minska köttkonsumtionen

• Införa en nolltaxa-fond där landsting och regioner kan söka pengar för att finansiera införandet av en avgiftsfri kollektivtrafik

Fria Tidningen