Miljöpartiets nya arbetslinje möter kritik inom partiet.

Miljöpartiets gröna arbetslinje kritiseras

Publicerad:   •  Uppdaterad:

Under Miljöpartiets kongress ligger det nya partiprogrammet och arbetsmarknadspolitiken som främsta punkter. Men det kan bli en stridsfråga mellan de som förespråkar en ny arbetslinje och de som tycker att partiet måste hålla fast vid gamla ideal.

Inrikes

Miljöpartiet vill skapa nya jobb och driva en arbetsmarknadspolitik som svarar mot alliansens misslyckade arbetslinje. Inför kongressen som inleds i dag, fredag, har partistyrelsen lagt en proposition med en rad olika förslag för hur man ska lyckas med en grön arbetsmarknadspolitik som både skapar jobb, ökar arbetstagarnas makt över sitt arbete och främjar omställningen till ett hållbart samhälle. Partistyrelsen skriver bland annat att de inte ser en sänkning av normalarbetstiden i arbetstidslagen som en framkomlig väg. Istället ska de ge politiskt stöd till fackförbund som arbetar för att sänka arbetstiden. Flera röster har i veckan höjts som anser att det är dags att återta den gröna politik som partiet i grunden står för.

Miljöpartiets före detta språkrör Birger Schlaug riktar stark kritik mot partiets lågmälda arbetsmarknadspolitik. Han anser att det är hög tid för partiet att ställa sig upp mot marknadsfundamentalismen och ta tydlig ställning för sänkt arbetstid. ”Man måste våga utmana konsumtionssamhället och, inte minst, den vulgärliberala marknadsfundamentalism som ätit sig in i skola, vård och omsorg” skriver han i sin blogg.

Riksdagsledamoten Annika Lillemets anser att det finns fog för kritiken men säger att hon tror att ombuden kommer att skärpa till partiets politik under kongressen.

– Jag tror att man kommer att förtydliga de gröna värderingarna och att det blir en ideologisk skärpning. Man måste lyfta fram värden och inte bara se till plånboken, säger hon. 

En av kongressombuden som i veckan har höjt rösten i frågan är Olof Olsson, från Huddinge, som har skrivit ett blogginlägg med rubriken ”Ta strid mot arbetslinjen”. Han anser att det är ynkligt av det egna partiet att lobba för en ny arbetslinje istället för att stå fast vid kravet på kortare arbetsvecka och att kämpa för det han kallar en ”livslinje”.

– Självklart måste ett grönt parti stå emot en arbetslinje som har misslyckats i en tid när vi ser hur den tillväxtberoende ekonomin körts in i väggen, säger han.

Efter Olssons blogginlägg har debatten fått gehör från partiet och det kommer att ges tillfälle för ombuden att diskutera frågan under kongressen. Han ser kongressen som en chans att skärpa partiets gröna idéer som står för solidaritet och samhällsförändring, där arbetstidfrågan är en av de viktigaste striderna att vinna. Finanskrisen visar hur omöjligt det är med evig ekonomisk tillväxt, menar han, och tycker att partiet bland annat ska stå fast vid kravet på generell arbetstidsförkortning.

– Det finns alternativ till den politik som river upp stora hål i samhället och när hundan ska vi stå upp för systemkritiken om inte när ett samhälle rasar samman.

Fakta: 

MP:s partikongress:

Kongressen hålls i Västerås den 24–26 maj då bland annat ett nytt partiprogram ska antas.

Fria Tidningen