Votering på Miljöpartiets kongress i Västerås i frågan om förkortad arbetstid till 35 timmar i veckan. Det blev ett klart ja för att lägga till det i partiprogrammet.

MP-kongressen körde över partistyrelsen

Publicerad:   •  Uppdaterad:

Miljöpartiets kongress är över och ett nytt partiprogram har klubbats. De som inför kongressen kritiserade partiledningen jublar nu efter att ha lyckats köra över partistyrelsen i tre viktiga frågor.

Inrikes

I propositionen som låg inför helgens kongress hade partistyrelsen bland annat skrivit att en sänkning av normalarbetstiden i arbetstidslagen inte ansågs vara en framkomlig väg. Detta var, tillsammans med frågan om vinster i välfärden, det som debatten inför kongressen främst kretsade kring. Samt sänkningen av arbetsgivaravgifter för unga, som många inom partiet velat slopa.

En av de som kritiserat det egna partiet är Olof Olsson, ombud i Huddinge. Han är också en av de som jublar högt efter vinsten mot partiledningen i tre av kongressens viktigaste frågor.

– Detta är omtumlande fantastiskt. Det är liv i den gröna rörelsen alltså. Vi tar tydliga beslut, har ny energi och visar att demokrati är på riktigt, säger han.

Missnöjet har handlat om att partiet glidit ifrån de värderingar som utgör kärnan i den gröna politiken. Att kongressen körde över partiledningen gällande besluten kring såväl arbetstid, vinster i välfärden och sänkt arbetsgivaravgift för unga anses därav som en seger för de som längtat efter en skärpning av den gröna partilinjen.

– Att kongressen är så supertydlig med att vi ska forma ett alternativ till den misslyckade arbetslinjen är underbart. Sedan kan jag bara supernöjt konstatera att vi nu har en tydlig linje som säger nej till kommersiella intressen i välfärden och det är ingen tvekan om vad partiet vill.

Bara några dagar innan kongressen träffade Miljöpartiet en överenskommelse med Socialdemokraterna och regeringspartierna om regleringen av friskolebranschen. Olsson tycker att man hade kunnat vänta med överenskommelsen men ser inte den som ett hinder för stopp av vinstutdelningar efter valet. Tack vare majoriteten av partimedlemmar som röstade emot vinstutdelning tvingades partiledningen att lägga sig även i den frågan. Detta är en fråga som har varit otydlig och som många inom partiet trodde sig ha vunnit redan efter förra kongressen men denna gång finns det inget utrymme för tolkning, menar Olsson.

– Linjen är solklar. Vinstutdelning hör inte hemma i välfärden och varenda skattekrona ska gå till vård och utbildning, punkt slut.

Även när det gäller sänkta arbetsgivaravgifter för unga, som fanns med i partiets vårbudget, tvingades partiledningen ge vika för en majoritet inom partiet som vill verka för ett återställande av regeringens halvering av avgiften.

Fria Tidningen har inte lyckats få något uttalande från Miljöpartiets språkrör, men både Gustav Fridolin och Åsa Romson framhäver glädjen över demokratin inom partiet snarare än att se besluten mot partiledningens linje som ett nederlag. Fridolin säger bland annat till Svenska Dagbladet att han ”har respekt för ombudens beslut”. Och att ”det här blir grunden för den politik vi ska gå till val på.”

– Som Åsa Romson sa så kommer inte ombuden till Miljöpartiets kongresser för att applådera utan för att vara med och fatta viktiga beslut, citerar Olsson.

Fakta: 

Besluten i korthet:

Vinster i välfärden: Kongressen klubbade igenom att ordet ”huvudregel” skulle tas bort ur partistyrelsens formulering att ”vinster som huvudregel ska återinvesteras” i verksamheten.

Förkortad arbetstid: Kongressen beslutade att partiet ska driva linjen om en sänkt normalarbetstid till 35 timmar per vecka.

Sänkt arbetsgivaravgift: Kongressen beslutade att återställa regeringens halvering av arbetsgivaravgiften för unga under 26 år som genomfördes för några år sedan. Miljöpartiet har länge kritiserat sänkningen men partiledningen vände i frågan för några månader sedan när partiets vårbudget presenterades. Nu tvingas partiet ändra riktning igen.

Fria Tidningen