Nikola Tesla - Godhetens geni | Stockholms Fria

LFT arkiv


Denna artikel har publicerats i Läsarnas Fria Tidning - en tidning som helt byggde på medborgarjournalistik. Idag är Läsarnas Fria nedlagd, men arkivet är tillgängligt på Fria Tidningar.

Reportage
Sevko Kadric

Läsarnas Fria

Nikola Tesla - Godhetens geni

Kan ni ens tänka er hur världen skulle se ut idag om det inte fanns något elektricitet?

Många olika elektriska apparater i våra hem, skolor, fabriker drivs med elektromotorer, växelström eller trefassystem. Tåg, tunnelbanor, spårvagnar, alla drivs de av sådana motorer, sådan ström. Kan ni ens tänka er hur denna värld skulle se ut utan radar, sådana som möjliggör för båtar att säkert stäva i våra hav och för tusentals och tusentals flygplan att varje sekund flyga säkert uppe i himlen? Kan ni ens tänka er en värld utan radioapparater, robotar, turbiner, helikoptrar, städer utan belysning?

Visste ni att alla dessa uppfinningar samt många andra, till och med mer än 800, kopplas till namnet Nikola Tesla? Med antal och kvalitet på sina uppfinningar blev denna vetenskapsman, vid sidan om Faraday, den mest produktiva vetenskapsmannen i mänsklig historia men utan tvekan även en unik person som betydligt ändrade själva historien om den mänskliga arten. Alla spår av våld som är kvar på blodiga slagfält efter många krig, allt från Djingis Kan, Sultanen Fatih, Napoleon, Hitler och Stalin till samtliga idag verkar omäktiga i jämförelsen med makten av elektriska apparater drivna med Teslas turbiner, elektromotorer och elektrisk ljus som belyser varje hörn på vår planet. Nikola Tesla föddes för 150 år sedan, i Smilje i Lika, dåtidens Österrike-Ungern, dagens Kroatien. Jag vill att vi ska minnas detta geni men inte enbart för hans uppfinningar utan även för hans sätt att se på framtiden, hans tankar kring vetenskapliga uppfinningar samt kring människan och mänskligheten överhuvudtaget. Med dessa tankar är han än idag lika ökänt som hans uppfinningar.

”Människan föds för att arbeta, uthärda och kämpa, den som inte gör så den måste gå under.” Så konstaterade Tesla och beskrev sin egen vilja för arbete, kärleken för livet och meningen med mänsklig existens. I själva verket har Tesla levt sitt liv av just sådana ideal: han arbetade, uthärdade och kämpade.

Med särskilda kriterium mätte han människans storhet och markerade starkt egna mål med livet och skapandet: ”Det är en stor människa, den som med sin kunskapsförmåga och egenskaper överträffar andra människor, som likt ett bi som samlar honung samlar kunskap och upptäcker nya sanningar samt prisar allt detta med kärlek för mänskligheten som hjälper till att så fort som möjligt ta sig ut ur fattigdom, rädsla, hunger, okunskap och sjukdomar. De som trycker ner andra är inte stora, de stora är dem som berikar andras själsliga arv och hjälper andra till deras glädje.”

Tesla trodde på människans kraft och mänsklighetens kollektiva intellekt och redan året 1934 förutsåg han Internets uppkomst: ”En dag kommer hela jordklotet att förvandlas till en gemensam hjärna. Även om tusentals mil kommer att vara mellan oss kommer vi att kunna höra och se varandra som om vi stod ansikte mot ansikte.” Han ansåg länge att vetenskapsmän existerar som särskilt begåvade människor, inte för att kunna uppnå stora materiella rikedomar utan för att kunna upptäcka principer om världens funktioner och livet i den. ”Jag arbetar inte för pengarnas skull. Jag bryr mig inte om mitt patent kommer att säljas utan om det kommet att vara av nytta för vetenskapen … Jag jobbar på en vetenskaplig teori med vilken jag banar väg genom okända världar och lägger grunder som kommande generationer kommer att bygga en ny värld på.” Tesla ansåg att autentisk skapare är den som ger oss större och ädlare känslor och lär oss att avsky konflikter och förstörelser. Han trodde djupt på att varje vetenskapsmans mission är att framförallt finnas för mänskligheten.

Tesla hade sina åsikter angående mycket och så även angående idealets kraft vilken hjälper varje individ att ta makt över sig själv men även mänskligheten överhuvudtaget att inte sjunka ner i självförstörelse. Då han talade om religion sade han: ”Religiösa tron (dogmer) är inte längre accepterade i sin ursprungliga form, varje individ lägger dock sitt hopp i någon sort övernaturlig kraft. Alla vi borde ha något ideal för att kunna ha makt över oss själva och för att kunna uppnå tillfredställelse, oavsett om det är tro, konst, vetenskap eller något annat, så länge det bara uppfyller sin funktion av själslig kraft. I grund och botten är det för en fridsam tillvaro av mänskligheten som en helhet, viktigt för att kunna överleva som ett gemensamt koncept.”

Då han lämnade Lika och områdena med en evig konflikt som skakade om hans födelseort, vilken han räknade hela före detta Jugoslavien till, förstod Tesla att samma sjukdomar har angripit alla andra folkslag så som fransmän eller amerikaner, vilka han upplevde som nya medmänniskor. Därmed ägnade han sitt liv, förutom vetenskap även åt en bestämd kamp mot nationell egoism och sjuklig patriotism. Han påstod att dessa ”… alltid har en tendens att föra världen tillbaka till förhistoriskt viltliv och strider”. Han var övertygad om att ”nationell egoism” och ”sjuklig patriotism” bör i våra hjärtan ersättas med kärlek för natur och vetenskapliga ideal. Han trodde djupt på att vetenskap och vetenskapliga upptäckter är krafter som leder till sådan kärleken.

Året 1943, då han även slöt sina ögon för sista gången, skrev han ner i epilogen till Henry Valaas bok ”Era av en liten människa” sina förhoppningar men även sitt meddelande om en ny värld så som han själv såg den: ”Den nya världen måste vara en värld som kommer att rättfärdiga samtliga offer till vår mänsklighet. Den nya världen måste vara en värld där de starka inte exploaterar de svaga och inte heller de onda utnyttjar de goda, där de mäktiga inte förnedrar de fattiga och där verk av intelligens, vetenskap och kunskap kommer att vara verktyg åt alla och underlätta och försköna våra liv och inte verktyg för individer som vill använda dem till att bli rika. Den nya världen kommer inte att vara en värld med förnedrade och nertryckta utan en värld med fria människor och folkslag, jämställda när det gäller både dignitet och respekt för människor …”

Detsamma året, 1943 djupt rörd av det vilda andra världskriget skrev han ner sin allra sista mening: ”Jag orkar inte uthärda detta längre. Ett krig är något hemskt.” Vid sidan om de ökända uppfinningarna kopplas namnet Nikola Tesla även till en del andra uppfinningar, ännu mer sensationella och fortfarande omslingrade av en hemligfull slöja. Exempelvis ”den lilla vibratorn” (som man kan ha i fickan), med vilken det är möjligt att störta vilken byggnad som helst på denna planet genom att fastställa resonansen med dess vibrationer. Då han testade denna uppfinnings effekt satte han fast vibratorn på en byggnadskonstruktion som precis hade börjats bygga. Inom snart började arbetarna i byggnaden både hoppa och springa ut i tron om att de hade drabbats av en kraftig jordbävning.

Tesla anses även vara uppfinnaren till ”dödens luft” som blev grunden till senare kommen Stjärnornas krig. Det finns nämligen en del dokument som visar att överenskommelsen mellan Stalin och Tito, året 1948 om att inte anfalla löstes genom att ett par av Teslas anteckningar lämnades över från museer i Belgrad och Moskva. (Största delen av Teslas egendomar flyttades efter hans död från New York till Belgrad).

Tesla skrev själv att han ägnade den största delen av sitt eget liv åt ”läsaren och överföraren av bild och ljud” (televisionen), nämligen hela 20 år. Han var övertygad om att densamma principen (principen om ögats funktioner) skulle göra det möjligt att skapa en läsare som skulle läsa av människors tankar och omvandla dem till bilder. Lika mycket tid lade han även på att söka olika sätt att överföra energi trådlöst. Om man ska tro på det som han själv skrev ner har han lyckats med detta, med i honom väcktes ett moraliskt dilemma om och till vem han skulle ge denna makt!? ”Att överföra energin trådlöst är färdigt nu” skrev han och fortsatte med sitt moraliska dilemma: ”ni måste förstå att energiöverföring trådlöst är en sort ny artilleri? Varje kula slängd ur en kanon för med sig förstörbar energi. Därmed är jag orolig över mina nya idéer. Vad kommer människor att göra med dem?” Om dessa ovanliga uppfinningar, Teslas liv och missöden av en invandrare i en kapitalistisk Amerika, om ödet av somliga av hans uppfinningar samt om Nobelpriset står det mera i avsnitten som följer.

Rekommenderade artiklar

"Jag blir bara mer triggad ju mer de jävlas med mig"

Intervju

I sju års tid har Angelo Graziano sålt cannabisolja för medicinskt bruk. Han är känd som ”cannabisdoktorn” och har just avtjänat ett tre månader långt fängelse- straff för narkotikabrott. När vi ses i Stockholm har han hunnit med tio dagar i frihet och övertygelsen om oljornas potential tycks vara starkare än någonsin.

Fredsaktivisten som började befria djur

Intervju

Proffsaktivisten Martin Smedjeback har just lämnat fängelset. Nu är han aktuell i filmen Tomma burar. "Djurrätt har framtiden för sig. Det finns en inneboende moralisk kraft i det", säger han.

”Deprimerade pappor berättar inte för någon”

Att nyförlösta mammor drabbas av depressioner är ganska vanligt, men att också många nyblivna pappor mår dåligt är inte lika känt. Fria samtalar med forskaren Elia Psouni om papporna som faller mellan stolarna hos vården.

Fria.Nu

© 2021 Stockholms Fria