• Det nya förslaget på nybyggnad vid Råstasjön innebär sex nya kvarter med 600 bostäder, i hörnet närmast Friends arena. Vissa byggnader går innanför strandskyddslinjen, men planen är radikalt bantad jämfört med ursprungsförslaget.
Stockholms Fria

Delseger för Rädda Råstasjön

Efter stora protester och ett bakslag hos länsstyrelsen tog den styrande majoriteten i Solna tillbaka sitt förslag till exploatering av Råstasjön. Nu är de tillbaka med en ny, bantad skiss. Men motståndet låter sig inte bevekas.

När den borgerliga majoriteten i Solna lade fram sitt förslag på en bostadsutbyggnad kring Råstasjön, skapade de samtidigt en av de mest aktiva motståndsrörelserna i kommunens moderna historia. Att mer än tiotusen personer skrev på en namninsamling mot byggplanerna, och att länsstyrelsen gav bakläxa på att bygga inom strandskyddat område, fick dem att backa.

Nu är deras nya förslag ute på samråd. Där har de 1 800 bostäderna bantats till mellan 600 och 700 och exploateringen håller sig till sjöns nordöstra hörn, närmast Friends arena. Men motståndet i Rädda Råstasjön viker inte en tum från sin uppfattning.

– Det är en stor framgång att de backar och att ett av de mest skyddsvärda områdena verkar vara räddat. Men problemet är att de inte ger sig. De vill fortfarande bygga inom strandskyddat område, säger Henrik Persson som är aktiv i Rädda Råstasjön.

– De kommer ändå att förstöra hela nordöstra hörnet, så det är ett förödande förslag de har lagt fram.

Rädda Råstasjön har bett kommunen att de ska hålla en offentlig frågestund, eftersom det folkliga missnöjet är så stort. Men den borgerliga majoriteten har vägrat. Därför kommer Rädda Råstasjön att själva anordna en öppen hearing den 2 april, dit de bjudit in alla partier.

– Men än så länge har bara oppositionen svarat att de tänker komma. Majoriteten vet vi inte än, säger Henrik Persson.

Till saken hör att en alldeles färsk opinionsundersökning visar att de rödgröna nu har 50,2 procent av väljarnas stöd. Detta i en kommun som varit en borgerlig bastion i flera val. Samtidigt har protestlistan nu samlat 15 600 namn.

– Vi har ju haft mutor och andra skandaler kring bygget av Arenastaden, som också påverkar opinionen. Men de gör sig nog en otjänst om de inte kommer, säger Henrik Persson.

Nätverket är partipolitiskt obundet, men vet väl vilka partier som stödjer deras krav på att området inte ska bebyggas alls och att det ska blir naturreservat. Detta är en en linje som Miljöpartiet och Vänsterpartiet tidigare har drivit. Nu har också Socialdemokraterna reserverat sig mot de nya byggplanerna i stadsbyggnadsnämnden. De vill utreda frågan om att bilda reservat. Råstasjön håller med andra ord på att bli en valfråga.

Samrådsförfarandet kring den nya planen är slut den 31 mars. Sedan tas synpunkterna i beaktande innan planen revideras och beslut ska tas.

– Men vi kommer självklart att överklaga ett beslut som innebär att man bygger kring sjön. Det vore ju en katastrof, säger Henrik Persson.

Detta kan innebära att processen förhalas till efter valet. Den sida som då har fått majoritet kommer att ta över frågan.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

© 2023 Stockholms Fria