Folkkampanj kräver pengarna tillbaka från storbankerna | Stockholms Fria
  • Folkkampanjen för gemensam välfärd startade upp 2013 av olika nätverk i Stockholm, Göteborg och Malmö som alla tidigare varit aktiva i debatten om den gemensamma välfärden.
Fria Tidningen

Folkkampanj kräver pengarna tillbaka från storbankerna

Arne Johansson är trött på att staten håller storbankerna om ryggen samtidigt som de går med rekordvinst. Nu kräver en ny folkkampanj att bankerna betalar tillbaka till välfärden.

I fjol redovisade de fyra storbankerna en gemensam vinst på 104 miljarder kronor, varav drygt hälften gick direkt ner i aktieägarnas fickor. Orimligt – menar Folkkampanj för gemensam välfärd i Stockholm som kräver en återbetalning på 34 miljarder kronor till välfärden.

– Med tanke på de extrema vinster som bankerna gör tack vare att staten garanterar deras risktagande är deras aktieutdelningar och direktörslöner fullständigt orimliga. Jag tycker det är helt absurt att staten fortsätter subventionera den här ockerverksamheten som bankerna ägnar sig åt, säger Arne Johansson, aktiv i Folkampanj för gemensam välfärd.

I samband med storbankernas årsstämmor som äger rum under veckan har man dragit i gång en kampanj för att uppmärksamma bankernas vinster. Tanken är att man ska stå utanför bolagsstämmorna och dela ut inkassobrev med folkets fordran på 34 miljarder kronor som de anser att bankerna bör betala tillbaka till välfärden.

– Vi vill visa att Magdalena Anderssons tal om ”tomma lador” inför vårbudgeten bara stämmer om man accepterar en fullständigt grotesk fördelningspolitik. Bara aktieutdelningen som bankerna gör till ägarna i år uppgår till 57 miljarder kronor – det är nästan lika mycket som statens utgifter för utbildning och forskning eller statens totala kostnad för hälso- och sjukvård. De här pengarna behövs på helt andra ställen i ekonomin, säger Arne Johansson.

Det var i samband med finanskrisen 2007–2008 som regeringen upprättade den så kallade stabilitetssfonden, som skulle fungera som skyddsnät åt bankerna i framtiden. Tanken var att den skulle se till att skattebetalarna inte skulle behöva betala för nästa bankkris. Som grundbelopp gick regeringen in med 34 miljarder kronor. Arne Johansson är kritisk till att staten ska stå för finansieringen av stödfonderna till en verksamhet som skulle behöva bedrivas på ett helt annat sätt.

– Bankerna räknar kallt med att de själva inte ska behöva städa upp utan att staten gör det åt dem. Staten går in och socialiserar förlusterna och sedan lämnar de tillbaka bankerna till fortsatt profitkarusell, säger han.

Själv har Arne Johansson införskaffat fyra egna aktier i Nordea och hans plan är att gå upp i talarstolen på bolagsstämman och yrka på avslag på aktieutdelningarna och de höjda direktörsarvodena.

– Jag vet inte hur det kommer att mottas på stämman. Men jag tror på att vi mobiliserar en massiv opinion underifrån som kan lägga en motvikt till finanskapitalismens grepp om vår välfärd, säger han.

Fakta: 

Bankprotestveckan:

Kampanjveckan pågår den 19-26 mars samtidigt som de stora bankerna håller sina bolagsstämmor. Folkkampanjen för gemensam välfärd ska överlämna sitt inkassobrev till bankernas
bolagss
tämmor:

Torsdag 19 mars: Nordeas bolagsstämma på Grand Hotel Vinterträdgård.

Onsdag 25 mars: Svenska Handelsbankens bolagsstämma i Grand Hotels Vinterträdgård kl 9. SEB-bankens bolagsstämma i Konserthuset vid Hötorget kl 13.

Några av de organisationer som står bakom kampanjen är:

IF Metall, ST inom universitet och högskolor, Seko Stockholm, Seko Mellansverige, Seko Mellannorrland, Kommunal sektion
Nobina i Stockholm, Kommunal sektion Umeåtrafik i Västerbotten, GS Avd 9,
Attac, Latinamerikagrupperna, Jordens vänner, Planka.nu, Anställningslösas landsorganisation (SALO)

Rekommenderade artiklar

© 2021 Stockholms Fria